Nieuws

Uitgelicht

Nieuwe petitie tegen de hondenbelasting

Ik heb veel vragen ontvangen van medestanders die de “oude” petitie ondertekend hebben. Helaas zal de oude petitie geen uitkomst meer bieden omdat De Hoge Raad heeft uitgesproken dat Hondenbelasting mag. De belasting is gebaseerd op een wettelijke regeling vastgelegd in Art. 226 van de Gemeente Wet. Daarom moeten wij ons nu richten op politiek Den Haag. Om aandacht te vragen van de tweede kamer zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig

Art. 226 moet worden geschrapt uit de gemeente wet en daarom heb ik een nieuwe petitie opgesteld. Binnenkort zal ik alle ruim 21000 ondertekenaars van de “oude”petitie een email sturen met het verzoek hun “handtekening” te zetten onder de nieuwe petitie. Dit is nu de enige manier om ons doel te bereiken. Uw hulp is nodig. Geef het door aan alle medestanders die u kent. Als iedereen zorgt dat er 2 nieuwe handtekeningen er bij komt dan halen we de 40.000 handtekeningen met gemak.

Hier kunt u de petitie vinden.

Zonder uw steun zou ik deze strijd niet kunnen voortzetten. Bedankt daarvoor. Op naar Den Haag!
Uitgelicht

Open brief aan alle gemeenten in Nederland

Gemeenten onfatsoenlijk tegenover hondenbezitters
Op 24 januari 2013 heeft het gerechtshof in Den Bosch een duidelijke uitspraak gedaan in een beroepszaak, aangespannen door een inwoner van de gemeente Sitttard-Geleen. Hondenbelasting mag alleen gebruikt worden ten behoeve van honden. Omdat de gemeente Sittard-Geleen dat niet deed, was het innen van de belasting in strijd met het gelijkheidsbeginsel en dus in strijd met Artikel 1 van de Grondwet. De rechter vernietigde de aanslag hondenbelasting. Ook werd de gemeentelijke verordening door het gerechtshof “verscheurd”.
Veel gemeenten vinden hondenbelasting een welkome aanvulling van de “gemeentekas”. Men beschouwt hondenbelasting als een algemene belasting. Maar het probleem is dat die algemene belasting niet door iedereen, maar uitsluitend door hondenbezitters wordt betaald. Het is gewoon een kwestie van fatsoen om de lasten eerlijk te verdelen. Na de uitspraak van het gerechtshof kwamen de gemeenten meteen in actie. Plotseling hebben gemeenten “hondenbeleid” en zegt men dat de hondenbelasting wordt gebruikt om het beleid te bekostigen. Veel gemeenten gaan ook gewoon door met het innen van deze onfatsoenlijke belasting.
De gemeente Sittard-Geleen heeft gezegd in cassatie te gaan tegen de uitspraak van 24 januari. Maar totdat er uitspraak in cassatie gedaan wordt, heeft geen enkele gemeente een veilige juridische basis om de hondenbelasting te innen. Gemeenten zouden ervoor kunnen kiezen om zich fatsoenlijk op te stellen tegenover hun burgers. Het opschorten van de hondenbelasting vind ik een vorm van fatsoenlijk gedrag in plaats van het doorgaan met innen van onrechtvaardige belasting.
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Sint-Michielsgestel hebben wel het fatsoen opgebracht om het innen van deze belasting op te schorten. De overige gemeenten sturen aanslagen de deur uit en hopen dat de burger niks doet. Hierdoor innen ze belasting die hoogst waarschijnlijk onrechtmatig is. Indien de burger geen bezwaar tegen de aanslag aantekent, verliest hij al zijn rechten. Veel burgers zijn hiervan niet op de hoogte en de gemeenten lijken daarop te rekenen.
Dus eigenlijk twee keer onfatsoenlijk: de gemeenten weten dat de verdeling van de lasten oneerlijk is. En het is niet netjes om de burger een aanslag te sturen in de hoop dat men van niets weet en de aanslag zonder bezwaar betaalt.

Bespaar uw gemeente de kosten van het afhandelen van bezwaarschriften. Toon aan dat uw gemeente wel fatsoenlijk is en schort het innen van hondenbelasting in uw gemeente op!

Met vriendelijke groeten

Gary Yanover

Landelijke actie tegen de hondenbelasting

Belangrijke mededeling over controle op de handtekeningen van deze Actie

Logo Tweede Kamer

 

Van de ruim 60.000 ondertekenaars van de petitie  heeft de Tweede Kamer een heel klein aantal een brief gestuurd om te controleren of er serieuze ondertekenaars achter zitten. Tot nu toe hebben te weinig ondertekenaars gereageerd.

Gelukkig mag de stichting Petities.nl – de stichting die de petitie faciliteerde,  deze mensen mogen aanschrijven om hun aan te moedigen te reageren.  Vandaag hebben de ze personen een e-mail bericht ontvangen.

De Actie Tegen de Hondenbelasting is dankbaar dat de Tweede Kamer deze gelegenheid heeft geboden om de actie alsnog te doen slagen. Verder dank is verschuldigd aan de Stichting Petities.nl voor hun hulp.

Fijne feestdagen en een gezond   en hondenbelastingvrij 2020!

 

Minister geen zins bereid om momenteel hondenbelasting af te schaffen!

Logo Tweede KamerOp 18 oktober jl. heeft heer Henk Krol van 50 Plus vragen gesteld aan de Minister m.b.t. het afschaffen van de gemeentelijke hondenbelasting. Lees dit bericht. 

Uit de Reactie van de Minister op de vragen van Henk Krol is te concluderen dat de minister geen zins bereid is om tot afschaffen van de hondenbelasting over te gaan! Hij wacht liefst op weer een rapport dat begin 2020 gepubliceerd wordt. De minister zelf geeft aan dat men in Den Haag al lang aan het praten is over hervormingen van de gemeentelijke belasting stelsel. Hij laat de beslissing liefst aan de gemeenten over. Hij vindt:

“Gemeenten bij uitstek in staat zijn om de belangen van bewoners tegen elkaar af te wegen en de beoordeling te make of het heffen van hondenbelasting een geëigend instrument is.”

Hondenbezitters in Nederland verdienen deze hondsbehandeling niet!

Het wachten nu is op de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Laat deze commissie het burgerinitiatief toe?

Update uit de Tweede Kamer – 3

Logo Tweede Kamer

 

 

De Commissie   voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft mij vandaag geïnformeerd dat de vergadering gepland op 7 november jl, is doorgeschoven naar 21 november a.s. Zo zorgt politiek Den Haag  helaas wel voor dat gemeenten nog langer door kunnen gaan met het heffen van de hondenbelasting.

 

 

Henk Krol van 50 PLUS stelt Kamervragen over het afschaffen van de hondenbelasting

Tijdens mijn afspraak vanmiddag met Henk Krol heeft hij mij verteld dat hij vandaag onderstaande vragen aan de minster heeft gesteld. De minister heeft nu 3 weken om op de vragen te reageren. Als initiatief nemer stel ik, namens alle ondertekenaars van het burgerinitiatief zijn belangstelling en steun enorm op prijs.

Henk Krol 50 PLUS heeft 17 oktober 2019 deze vragen gesteld aan de minister BZK

Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting werd, tot de dag af, 6 jaar geleden gestart (18 oktober 2013) en deze vragen zijn een belangrijke mijlpaal voor de actie.

Vanmiddag heb ik ook op uitnodiging van de Tweede Kamer Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven een commissie vergadering bijgewoond. Van de commissie heb ik vernomen dat men nog bezig is met het controleren van de handtekeningen. De commissie heeft toegezegd het burgerinitiatief verder te bespreken tijdens hun besloten vergadering op
7 november 2019.

Logo Tweede Kamer

Update uit de Tweede Kamer

Logo Tweede Kamer

 

 

In antwoord op uw mail aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van vandaag, dinsdag 6 augustus 2019, kan ik je het volgende meedelen:

Momenteel ontvangt de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven nog alle reacties van de mensen. Er komen al brieven retour. Na de afgesproken termijn van 16 augustus a.s. maakt de commissie de balans op.

Op 12 september a.s. neemt de commissie in de procedurevergadering een besluit over de uitkomst van de verificatie actie.
Zo spoedig mogelijk daarna zal de commissie contact met je opnemen.

Ik kan hier helaas niet meer over zeggen dan bovenstaande waartoe de commissie besloten heeft.

Met vriendelijke groet,

Griffie Commissies Bestuur en Onderwijs

Tweede Kamer der Staten-General

Actie update – Tweede Kamer begint met controle op handtekeningen

Controle op de handtekeningen begint!

Het burgerinitiatiefOp 23 april jl. werd het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting aan de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven aangeboden. Van de 60.384 handtekening waren er na eerste controle maar 43.591 die op het eerste gezicht aan de wettelijke eisen voldeed.

Vanmiddag heb ik bericht ontvangen dat de steekproefsgewijs controle van de handtekeningen van start gaat.

U wordt vriendelijk verzocht alleen te reageren indien u deze brief van de Tweede Kamer Commissie ontvangt.  Volg de instructies op en reageer ook op tijd. Het doorlaten van het initiatief ligt nu in uw handen!

Bedankt voor u medewerking.