Nieuwe petitie tegen de hondenbelasting

Ik heb veel vragen ontvangen van medestanders die de “oude” petitie ondertekend hebben. Helaas zal de oude petitie geen uitkomst meer bieden omdat De Hoge Raad heeft uitgesproken dat Hondenbelasting mag. De belasting is gebaseerd op een wettelijke regeling vastgelegd in Art. 226 van de Gemeente Wet. Daarom moeten wij ons nu richten op politiek Den Haag. Om aandacht te vragen van de tweede kamer zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig

Art. 226 moet worden geschrapt uit de gemeente wet en daarom heb ik een nieuwe petitie opgesteld. Binnenkort zal ik alle ruim 21000 ondertekenaars van de “oude”petitie een email sturen met het verzoek hun “handtekening” te zetten onder de nieuwe petitie. Dit is nu de enige manier om ons doel te bereiken. Uw hulp is nodig. Geef het door aan alle medestanders die u kent. Als iedereen zorgt dat er 2 nieuwe handtekeningen er bij komt dan halen we de 40.000 handtekeningen met gemak.

Hier kunt u de petitie vinden.

Zonder uw steun zou ik deze strijd niet kunnen voortzetten. Bedankt daarvoor. Op naar Den Haag!
Advertenties

Open brief aan alle gemeenten in Nederland

Gemeenten onfatsoenlijk tegenover hondenbezitters
Op 24 januari 2013 heeft het gerechtshof in Den Bosch een duidelijke uitspraak gedaan in een beroepszaak, aangespannen door een inwoner van de gemeente Sitttard-Geleen. Hondenbelasting mag alleen gebruikt worden ten behoeve van honden. Omdat de gemeente Sittard-Geleen dat niet deed, was het innen van de belasting in strijd met het gelijkheidsbeginsel en dus in strijd met Artikel 1 van de Grondwet. De rechter vernietigde de aanslag hondenbelasting. Ook werd de gemeentelijke verordening door het gerechtshof “verscheurd”.
Veel gemeenten vinden hondenbelasting een welkome aanvulling van de “gemeentekas”. Men beschouwt hondenbelasting als een algemene belasting. Maar het probleem is dat die algemene belasting niet door iedereen, maar uitsluitend door hondenbezitters wordt betaald. Het is gewoon een kwestie van fatsoen om de lasten eerlijk te verdelen. Na de uitspraak van het gerechtshof kwamen de gemeenten meteen in actie. Plotseling hebben gemeenten “hondenbeleid” en zegt men dat de hondenbelasting wordt gebruikt om het beleid te bekostigen. Veel gemeenten gaan ook gewoon door met het innen van deze onfatsoenlijke belasting.
De gemeente Sittard-Geleen heeft gezegd in cassatie te gaan tegen de uitspraak van 24 januari. Maar totdat er uitspraak in cassatie gedaan wordt, heeft geen enkele gemeente een veilige juridische basis om de hondenbelasting te innen. Gemeenten zouden ervoor kunnen kiezen om zich fatsoenlijk op te stellen tegenover hun burgers. Het opschorten van de hondenbelasting vind ik een vorm van fatsoenlijk gedrag in plaats van het doorgaan met innen van onrechtvaardige belasting.
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Sint-Michielsgestel hebben wel het fatsoen opgebracht om het innen van deze belasting op te schorten. De overige gemeenten sturen aanslagen de deur uit en hopen dat de burger niks doet. Hierdoor innen ze belasting die hoogst waarschijnlijk onrechtmatig is. Indien de burger geen bezwaar tegen de aanslag aantekent, verliest hij al zijn rechten. Veel burgers zijn hiervan niet op de hoogte en de gemeenten lijken daarop te rekenen.
Dus eigenlijk twee keer onfatsoenlijk: de gemeenten weten dat de verdeling van de lasten oneerlijk is. En het is niet netjes om de burger een aanslag te sturen in de hoop dat men van niets weet en de aanslag zonder bezwaar betaalt.

Bespaar uw gemeente de kosten van het afhandelen van bezwaarschriften. Toon aan dat uw gemeente wel fatsoenlijk is en schort het innen van hondenbelasting in uw gemeente op!

Met vriendelijke groeten

Gary Yanover

Landelijke actie tegen de hondenbelasting

Burgerinitiatief bijna rond!

Nu dat de bijna 40.000 GELDIGE handtekeningen zijn verzameld is de tijd rijp om met de voorbereidingen te beginnen om het initiatief aan de Tweede Kamer aan te bieden. Ik heb vandaag contact gezocht met ALLE fracties in De Tweede Kamer en zal via deze site en Facebook regelmatig updates verspreiden.

Actie update december 2018

In vele opzichten is 2018 een geslaagde jaar voor deze actie. Het aantal gezette handtekeningen steeg tot 50.700. helaas zijn er nog onvoldoende geldige handtekeningen waardoor dit burgerinitiatief nog niet aangeboden kan worden aan De Tweede kamer.

De wet vereist 40.000 geldige handtekeningen. Er zijn nog +/- 2.000 geldige handtekeningen nodig. Om de petitie rechtsgeldig te ondertekenen dienen ondertekenaars stemgerechtigd zijn in Nederland en de ontvangen email-link te bevestigen inclusief het invullen van de gevraagde gegevens. Twijfelt u of u de petitie rechtsgeldig hebt ondertekenend? Teken dan de petitie opnieuw en bevestig uw handtekening.

Maart jl. en in december  heeft Omroep Zeeland aandacht besteed aan de actie. Ook was er aandacht van de PZC.

Mijn gesprekken met Omroep Zeeland  wil ik u niet onthouden. Volg onderstaande links

Artikel met filmpje

Radio interview

Om te helpen mag u de petitie link delen maar 1 keer rechtsgeldig ondertekenen is voldoende!

Mede namens Luna dank ik u voor uw steun en wens ik u een fijne jaarwisseling allemaal.

Steeds meer gemeenten scaffen de hondenbelasting af!

euk dat steeds meer gemeenten de hondenbelasting afschaffen maar alleen politiek Den Haag kan deze belasting echt afschaffen. Zo niet, dan kunnen de gemeenten zo hondenbelasting weer invoeren als men daar geld nodig heeft! Daarom teken de petitie op stophondenbelasting.petities.nl als u dit nog niet gedaan heb!

Er zijn helaas nog steeds onvoldoende GELDIGE handtekeningen.

Belangrijke mededelingen

 1. Gelieve de petitie NIET meerder keren te ondertekenen. Dit helpt echt niet!
 2. Van inwoners van gemeenten waar GEEN hondenbelasting (meer) geheven wordt krijg ik vaak te horen dat het geen zin meer heeft om de petitie te ondertekenen.DIT IS NIET WAAR! Alleen politiek Den Haag kan de hondenbelasting echt afschaffen. Uw gemeente kiest om deze belasting niet te heffen maar kan ook kiezen om volgende jaar de belasting weer te gaan heffen.

  HET IS DUS ECHT IN UW BELANG OM DE PETITIE ALSNOG TE ONDERTEKENEN!

   

 3. Dit is waarom de petitie GEEN geldige 40000 handtekeningen heeft:

  Er zij 7.513 zijn met een leeg straatnaamveld (dus ongeldig).Geen geboortedatum 7.496 (waarschijnlijk grotendeels dezelfden als lege straatnaammveld).

  Er zijn er 12 geboren na 9 juli 1999 (jonger dan 18).

  Er zijn er 46 die geen geloofwaardig jaartal hebben gekozen voor hun geboortedatum.

  De regels bij de petitie zijn duidelijk. Dit is een burgerinitiatief en MOET aan de wettelijke bepalingen voldoen.

Inkort:
Er dient minstens nog 8.000 geldige handtekeningen binnengehaald te worden.

Bezoekers tentoonstelling “WOEF!  – een neus voor douanewerek” tegen hondenbelasting.

DSC_0010[1]Vandaag heb ik op uitnodiging van de conservator van het Douane en Belasting museum te Rotterdam –  heer Wim van Es – de tentoonstelling WOEF! bezocht. Deze tentoonstelling gaat over de speurhonden van de Douane Nederland. Een expositie  voor jong en oud met een  hoge aaibaarheidsfactor! Al vanaf  1945  gebruikt de Douane speurhonden om de invoer  van verboden goederen tegen te gaan. Dankzij het enorme reukvermogen van honden zijn speurhonden een ideaal en effectief hulpmiddel voor het douanewerk. In  de expositie worden verschillende werkterreinen van de speurhonden belicht.

Natuurlijk komt het item  hondenbelasting ook aan de orde. WOEF! Is een echte familietentoonstelling voor joong en oud boordevol  lezingen, workshops, demonstraties en activiteiten.

De Actie Tegen de Hondenbelastiing wordt ook in de tentoonstelling genoemd en aan het einde van de tentoonstelling mag de bezoeker stemmen voor of tegen dehondenbelasting. De tentoonstelling loopt tot en met 8 oktober a.s.

Het belasting- & douane museum is gevestigd in Rotterdam – Parklaan 16. Voor meer informatie bezoek deze website  of deze Facebook pagina .

40000 ste handtekening is een feit!

De 40000 ste handtekening is om 23:52 uur 5/4/17 gezet door een inwoner van Den Bosch.

Nu begint het plannen van de volgende fase van deze actie.

1) Graag roep ik iedereen op die een mail ontvangen heeft hun handtekening waar nodig aanvullen;

2) Samen moeten we zorgen voor een paar duizend extra handtekeningen om eventuele ongeldige handtekeningen op te vangen en ook om meer steun achter de petitie te zetten.

3) Graag roep ik mensen op die op een of andere wijze mij behulpzaam kunnen zijn via hond@yanover.nl dat kenbaar te maken.

Gezocht:

– Media en communicatie experts
– Journalisten
– Lobbyisten die bekend zijn met de weg in Den Haag
– Tweede Kamer medewerkers die mij van advies kan dienen
– Politici die het initiatief in De Tweede Kamer te steunen
– Bekende Nederlanders die het Initiatief willen steunen

Oproep aan Zeeland!

Inwoners van de Provincie Zeeland worden nu letterlijk als melkkoe gezien in de ogen van de Zeeuwse gemeenten! Kijk bijvoorbeeld naar de Gemeente Goes. Daar is de hondenbelasting weer ingevoerd omdat de gemeente geld nodig heeft!

Daarom deze oproep aan alle hondenliefhebbers en in bijzonder hondenliefhebbers in Zeeland Zeeland. Als u nog niet mee hebt getekend, dan AUB teken de petitie en deel deze oproep. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het onderwerp hondenbelasting op het agenda komt te staan van De Tweede Kamer.

Op dit moment staat de teller op 37954 handtekeningen. Er zijn ruim 40.000 geldige handtekeningen nodig om deze actie te doen slagen.

TEKEN HIER!