Enquête m.b.t. de hondenbelasting

Actie Tegen de Hondenbelasting – update over de enquête standpunt over de hondenbelasting #hbwe #gemeenteraadsverkiezingen2022

Na het geslaagde burgerinitiatief dat op 10 juni 2021 door de Tweede Kamer behandeld werd, heeft de Actie Tegen de Hondenbelasting een nieuwe campagne opgestart. Deze campagne richt zich op de lokale fracties in de gemeenteraden van gemeenten die op 1 januari 2022 de hondenbelasting nog heffen. Het doel van de actie is om de hondenbelasting onderwerp te maken van de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart a.s. worden gehouden. De actie en informatie daar over wordt verspreid onder #hbwe en #gemeenteraadsverkiezingen2022

Uit onderzoek is gebleken dat anno 2022 de hondenbelasting geheven wordt in 168 gemeenten. De lijst is hier te vinden.

De ongeveer 1460 fracties van deze gemeenten hebben allemaal een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête waarin gevraagd wordt of ze voor of tegen het afschaffen van de hondenbelasting. Indien een fractie voor afschaffing is wordt gevraagd op welk termijn. Er kan gekozen worden voor: z.s.m. , per 1/1/23, per 1/1/24 of per 1/1/25. Verder mag de fractie hun reactie toelichten.

Tot nu toe hebben ongeveer 30% van de fracties gereageerd. De komende dagen ontvangen de fractie een herinnering en de enquête wordt ongeveer 7/2/22 afgesloten.

Na het sluiten van de enquête zal er een lijst worden opgesteld van de reacties en op deze site gepubliceerd. Voor die tijd worden hondenbezitters verzocht hun lokale fracties te benaderen om te vragen of ze hebben deelgenomen aan de enquête en zo niet of ze dat alsnog willen doen. Dit om zoveel inzicht te krijgen van de standpunten voor de lokale verkiezingen.

Indien fracties vragen hierover hebben worden ze nadrukkelijk uitgenodigd om een email te sturen naar info@hondenbelastingwegermee.nl

Advertentie
%d bloggers liken dit: