Minister geen zins bereid om momenteel hondenbelasting af te schaffen!

Logo Tweede KamerOp 18 oktober jl. heeft heer Henk Krol van 50 Plus vragen gesteld aan de Minister m.b.t. het afschaffen van de gemeentelijke hondenbelasting. Lees dit bericht. 

Uit de Reactie van de Minister op de vragen van Henk Krol is te concluderen dat de minister geen zins bereid is om tot afschaffen van de hondenbelasting over te gaan! Hij wacht liefst op weer een rapport dat begin 2020 gepubliceerd wordt. De minister zelf geeft aan dat men in Den Haag al lang aan het praten is over hervormingen van de gemeentelijke belasting stelsel. Hij laat de beslissing liefst aan de gemeenten over. Hij vindt:

“Gemeenten bij uitstek in staat zijn om de belangen van bewoners tegen elkaar af te wegen en de beoordeling te make of het heffen van hondenbelasting een geëigend instrument is.”

Hondenbezitters in Nederland verdienen deze hondsbehandeling niet!

Het wachten nu is op de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Laat deze commissie het burgerinitiatief toe?

Update uit de Tweede Kamer – 3

Logo Tweede Kamer

 

 

De Commissie   voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft mij vandaag geïnformeerd dat de vergadering gepland op 7 november jl, is doorgeschoven naar 21 november a.s. Zo zorgt politiek Den Haag  helaas wel voor dat gemeenten nog langer door kunnen gaan met het heffen van de hondenbelasting.

 

 

Henk Krol van 50 PLUS stelt Kamervragen over het afschaffen van de hondenbelasting

Tijdens mijn afspraak vanmiddag met Henk Krol heeft hij mij verteld dat hij vandaag onderstaande vragen aan de minster heeft gesteld. De minister heeft nu 3 weken om op de vragen te reageren. Als initiatief nemer stel ik, namens alle ondertekenaars van het burgerinitiatief zijn belangstelling en steun enorm op prijs.

Henk Krol 50 PLUS heeft 17 oktober 2019 deze vragen gesteld aan de minister BZK

Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting werd, tot de dag af, 6 jaar geleden gestart (18 oktober 2013) en deze vragen zijn een belangrijke mijlpaal voor de actie.

Vanmiddag heb ik ook op uitnodiging van de Tweede Kamer Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven een commissie vergadering bijgewoond. Van de commissie heb ik vernomen dat men nog bezig is met het controleren van de handtekeningen. De commissie heeft toegezegd het burgerinitiatief verder te bespreken tijdens hun besloten vergadering op
7 november 2019.

Logo Tweede Kamer

Update uit de Tweede Kamer

Logo Tweede Kamer

 

 

In antwoord op uw mail aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van vandaag, dinsdag 6 augustus 2019, kan ik je het volgende meedelen:

Momenteel ontvangt de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven nog alle reacties van de mensen. Er komen al brieven retour. Na de afgesproken termijn van 16 augustus a.s. maakt de commissie de balans op.

Op 12 september a.s. neemt de commissie in de procedurevergadering een besluit over de uitkomst van de verificatie actie.
Zo spoedig mogelijk daarna zal de commissie contact met je opnemen.

Ik kan hier helaas niet meer over zeggen dan bovenstaande waartoe de commissie besloten heeft.

Met vriendelijke groet,

Griffie Commissies Bestuur en Onderwijs

Tweede Kamer der Staten-General

Actie update – Tweede Kamer begint met controle op handtekeningen

Controle op de handtekeningen begint!

Het burgerinitiatiefOp 23 april jl. werd het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting aan de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven aangeboden. Van de 60.384 handtekening waren er na eerste controle maar 43.591 die op het eerste gezicht aan de wettelijke eisen voldeed.

Vanmiddag heb ik bericht ontvangen dat de steekproefsgewijs controle van de handtekeningen van start gaat.

U wordt vriendelijk verzocht alleen te reageren indien u deze brief van de Tweede Kamer Commissie ontvangt.  Volg de instructies op en reageer ook op tijd. Het doorlaten van het initiatief ligt nu in uw handen!

Bedankt voor u medewerking.

Actie update – Tweede kamer besluit handtekeningen burgerinitiatief te controleren.

Logo Tweede Kamer

Van ochtend heb ik onderstaand bericht uit de Tweede Kamer ontvangen:

“Uw burgerinitiatief “ Stop de Hondenbelasting” is besproken in de procedurevergadering van 13 juni. Hierin is besloten een steekproef te nemen over een aantal steunbetuigingen.

De aangeschreven steunbetuiger wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs te retourneren naar de commissie. U zult begrijpen dat deze werkzaamheden enige tijd  in beslag gaan nemen.

Ook rekening houdende met het aankomende zomerreces van de Kamer zal de commissie in de maanden juli en augustus niet bijeenkomen.”

========================================================================

Waarom controle?

Voor het burgerinitiatief te slagen zijn er minsten 40.000 geldige handtekeningen nodig.  Van daar dat de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer besloten heeft om de handtekeningen steekproefsgewijs te controleren.

Wat nu?

Het is belangrijk dat iedereen meewerkt aan dit proces. Reageer zo spoedig mogelijk indien u wordt aangeschreven. Het slagen van het initiatief ligt nu in de handen van de mensen die worden aangeschreven!

Om iedereen op de hoogte te houden wil ik u vragen zich via Facebook te melden indien u een brief ontvangt?

Vervolg traject

Zodra alles gecontroleerd is en men overtuigd is dat er 40.000 geldige handtekeningen zijn, zal de Commissie de beslissing nemen wat er met het initiatief moet gebeuren. Zeker is dat dit wat tijd in beslag zal nemen waardoor (helaas) ook in 2020 hondenbelasting geheven mag worden.

Wordt vervolgd….