Actie update – Bericht aan de Tweede Kamer Vaste kamer Commissie Binnenlandse Zaken

Bericht aan de Tweede Kamer Vaste kamer Commissie Binnenlandse Zaken – Bent u bereid om actie te ondernemen om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen? #hondenbelasting #hondenbleastingwegermee

Geachte leden van de Commissie Binnenlandse Zaken

Bent u bereid om actie te ondernemen om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen?

Als initiatiefnemer van het burgerinitiatief “Stop de Hondenbelasting” had ik de eer om op 10 juni 2021 de Kamer te mogen toespreken namens de ruim 60.000 burgers die hun steun hadden betuigd aan mijn initiatief. Ter informatie stuur ik u hierbij mijn toespraak. Het initiatief verzocht de Kamer  artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen en zo het verder heffen van de hondenbelasting in Nederland onmogelijk te maken.

Als initiatiefnemer mocht ik het debat openen. Er werd helaas daarna niet inhoudelijk op mijn toespraak ingegaan en het gevoel ontstond dat er niet echt naar de ingebrachte argumentatie werd geluisterd. De Minister zelf kwam ook met krankzinnige argumentatie die door geen enkele fractie werd tegengesproken, zij vergeleek de hondenbelasting met de Motorrijtuigenbelasting! In feite zegt de Minister dat een ongereguleerde belastingheffing dat geheven wordt op basis van willekeur – de hondenbelasting – gelijk staat aan een rijksbelasting die gereguleerd is en waarvoor elke belastingplichtige in gelijke omstandigheden gelijk wordt behandeld. Na het debat raakte ik in gesprek met twee Kamerleden diehet resultaat van het debat een beschamende vertoning voor de politiek vonden.

Vóór het debat sprak de meerderheid van de Kamer zich uit voor het afschaffen van de hondenbelasting. Ook tijdens het debat bleek dat vele fracties van mening waren dat de hondenbelasting een achterhaalde belasting is. Maar een motie om artikel 226 te schrappen kon op geen meerderheid van de Kamer rekenen en in plaats daarvan werd “motie De Kort” (nr. 35569-3) aangenomen. Deze motie verzocht de Minister ”de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart te brengen” en “tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid om een redelijke overgangstermijn te betrekken”. De Minister heeft via een brief aan de Kamer gedateerd 13 oktober 2021 met kenmerk 2021-0000522907 gereageerd. Op deze reactie heeft zo ver ik kan nagaan geen enkele fractie gereageerd.

Motie de Kort was al een klap in het gezicht van de burgers die het door uw Kamer ingesteld democratische proces – het burgerinitiatief – hadden gevolgd. Ondemocratische wetgeving, waarover iedereen hetmee eens leek te zijn, bleef gehandhaafd zonder dat de burger zicht had op een mogelijke einddatum. Vervolgens volgt een niks zeggende reactie van de Minister. Wat wordt beweerd door de VNG is niet gestaafd op feiten. Er is met 9 gemeenten overlegd. Welke gemeenten zijn dat? Wat is de bruto opbrengst van de hondenbelasting in deze gemeenten en hoe staat die opbrengst in verhouding tot de opbrengsten uit de overige gemeenten?

Verder is de reactie van de Minister gebaseerd op oude gegevens. Anno 2022 heffen maar 166 gemeenten nog hondenbelasting. Het begrote bedrag is zeker minder dan €51 miljoen maar het CBS weigert data hierover beschikbaar te stellen. Verder weigert de VNG mijn vragen te beantwoorden en/of in te gaan op mijn verzoek voor een gesprek over dit onderwerp.

Bij een eventuele afschaffing van de hondenbelasting is er geen sprake van lastenverhoging zoals door de VNG wordt beweerd. Er is wel sprake van een eerlijke herverdeling van de lasten. Dit was het primaire doel van mijn burgerinitiatief.

Dat de hondenbelasting nodig is om hondenbeleid te financieren is onjuist. Ander beleid binnen gemeenten wordt ook uit de algemene middelen gefinancierd zonder een extra belasting te heffen.  De reactie van de Minister bevestigd ook het standpunt van de hondenbezitters dat ze gewoon als melkkoe worden gezien. De Minister schrift: “….of gelet op de financiële positie van de gemeente deze inkomsten derving niet opgegeven kan worden.”

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar had ik een enquête uitgezet bij ruim 1400 fracties in 166 gemeenten die per 1 januari 2022 de hondenbelasting nog int. Ik ontving 600 reacties (43%)  75% van de respondenten geven aan voor het afschaffen van de hondenbelasting te zijn. Wel vagen een aantal van fracties actie uit Den Haag om dit te realiseren. Ik kan hieruit concluderen dat U geen inbreuk doet op de autonomie van gemeenten indien er tot afschaffing wordt besloten. De lokale politiek wil dit graag realiseren. De reacties zijn te lezen op www.hondenbelastingwegermee.nl In samenspraak met de Koninklijke Hondenbescherming heb ik over de enquêteresultaten op 24 februari jl. een persbericht verstuurd. Voor meer informatie zie: https://hondenbescherming.nl/contact/laatste-nieuws/nieuws/2022/februari-2022/merendeel-fracties-voor-afschaffing-hondenbelasting/.

Ik verzoek u a.u.b. niet langer te wachten om deze situatie te ‘’repareren’’. Er is nu een nieuwe regering en een nieuwe Minister BZK. Toon aan de kiezer dat er is echt sprake is van democratie in Nederland en dat deelname aan een door de Kamer ingesteld democratisch proces – het burgerinitiatief –  echt zin heeft.

 Indien gewenst ben ik vanzelfsprekend bereid uw commissie van verdere toelichting te voorzien.

Ik hoop spoedig uw reactie te mogen ontvangen.

Hoogachtend,

Gary Yanover

Actie Tegen de Hondenbelasting

www.stophondenbelasting.nl / www.hondenbelastingwegermee.nl

Advertentie

6 gedachten over “Actie update – Bericht aan de Tweede Kamer Vaste kamer Commissie Binnenlandse Zaken”

 1. Dankjewel voor deze duidelijke uiteenzetting. Hopelijk worden er eindelijk mensen wakker!

  Like

 2. Nieuws uit Maastricht. Vandaag 09-04-2022 in dagblad de Limburger. Blaftaks. We konden Uw enquete goed gebruiken. Dank alvast voor alle moeite.

  Met vriendelijke groet, Tonnie van Mulken

  Verstuurd vanaf mijn iPad

  >

  Like

 3. Ik ben diep onder de indruk voor wat je allemaal doet voor ons om die verd… hondenbelasting de wereld uit te helpen. Ga zo door. Mijn zegen heb je.

  Like

 4. Dank je wel voor je tomeloze inzet! Ik herken dat gevoel van tegen een muur aanlopen en je niet serieus genomen voelen. Ik vind het SCHANDALIG en respectloos dat wij burgers zo behandeld worden. Als de hondenbelasting nou nog gestort zou worden aan de dierenambulance of dierenbescherming wordt t iig nog voor het doel gebruikt. Nu krijg je de opmerking als je de gemeente belt: “maar mevrouwtje (!), u wil toch ook niet in het donker over straat”.. ik bedoel maar… Of iedereen betalen, of niemand. Ongelofelijk dat de politiek deze vorm (…en nog vele andere vormen) van uitbuiting en diefstal hanteert, want dat is het. En wij staan met de rug tegen de muur.
  Mijn dank aan jou is groot. Ik blijf actief tegenstander ook al heb ik mijn hondje na bijna 13 jaar hondenbelasting betalen helaas moeten laten inslapen.

  Like

 5. Wat een prachtig , helder betoog .
  Daar kan men in politiek Den Haag niet omheen .
  Men zal uiteindelijk toch wel beslissen om die totaal achterhaalde , rare belasting af te schaffen !?!?

  In onze gemeente worden we van plastic zakjes en speciale afvalbakken voorzien …..
  Voor het bedrag dat ik jaarlijks betaal aan hondenbelasting , zou ik elders duizenden zakjes kunnen aanschaffen en de opgeraapte ontlasting netjes in mijn eigen kliko kunnen deponeren !

  Like

 6. Wauw, wat mooi verwoord! Wederom de spijker op z’n kop!

  Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: