Actie Hondenbelastingwegermee

De Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 gaf de Actie Tegen de Hondenbelasting de mogelijkheid om de hondenbelasting als onderwerp van de verkiezingen te maken en daardoor de hondenbelasting op de lokale politieke agenda te plaatsen. Om dit te realiseren werd een enquête verspreid onder deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen, die anno 2022 de hondenbelasting nog innen. In de eerste instantie waren de resultaten gepubliceerd via de url hondenbelastingwegermee.nl Deze url is nu opgegeven.

Klik HIER voor een overzicht van de verhouding tussen JA / NEE en meer informatie.

Scroll door de lijst om uw gemeente te vinden of op een laptop kan u de toetsen combinatie CTR + F gebruiken. CTRL + F VVD bijvoorbeeld levert de reacties van alle VVD fractie.

GemeenteFractieHondenbelasting afschaffen?Toelichting
AalsmeerAbsoluut AalsmeerJa z.s.m.
AalsmeerD66Ja per 1 januari 2023Er moet wel een structureel andere inkomst worden gegenereerd
AalsmeerVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
AaltenCUJa z.s.m.CU Aalten heeft in afgelopen periode 2 keer een voorstel hiertoe gedaan. Hondenbelasting is een achterhaalde belasting, die niet meer past in deze tijd. Jammer genoeg beide keren geen meerderheid gehaald. Groet!
AaltenGemeenteBelangenJa z.s.m.Als het begrotingstechnisch haalbaar is direct, maar afbouw in 4 jaar is ook een optie.
AaltenHMVJa z.s.m.
AaltenProgressieve PartijJa z.s.m.Waarbij opgemerkt dat er wel dekking moet gevonden worden binnen de begroting. Als zou ik persoonlijk en denk ook de fractie het niet erg vinden als deze gevonden wordt binnen de OZB.
AlblasserdamCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
AlblasserdamSGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe gemeente maakt ook kosten om afval op te ruimen. Hondepoep is een grote ergenis.
AlblasserdamVVDJa z.s.m.Hondenbelasting als middel om kosten voor directe maatregelen zoals uitlaatplaatsen en bakken voor wegdoen van hondenpoep te bekostigen is uitlegbaar. Als middel om andere uitgaven te dekken daar zijn wij tegen.
Alphen aan den RijnCUJa per 1 januari 2023Afspraken begroting 2022 zijn gemaakt, maar zsm weer een poging om afschaffing hondenbelasting voor elkaar te krijgen. Kosten wegen niet op tegen de baten.
Alphen aan den RijnD66Ja z.s.m.
Alphen aan den RijnDorpen en wijken belangNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 24/1/22 De vraagstellingen in de enquête geven een ongenuanceerd beeld vandaar niet ingevuld. Het hangt er namelijk van af waar je de honden belasting aan besteed. Als de belasting puur wordt besteed aan hondenuitlaatplaatsen en verbetering van omstandigheden zijn we voor. Zodra dat niet het geval is zijn we voor opheffing van deze belasting.
Alphen aan den RijnNieuw ElanJa per 1 januari 2023Tenzij met de diverse hondenclubs een afspraak wordt gemaakt over de inzet specifiek van deze financiële inkomsten van de gemeente.
Alphen aan den RijnSGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHondenbelasting nodig voor instandhouding en/of aanleg van uitlaatplekken, speelplekken voor honden, e.d.
AmersfoortAmersfoort2014Ja z.s.m.Hondenbezitters dragen onevenredig bij aan de uitgaven van de gemeente. De hondenbelasting wordt niet uitgegeven aan hetgeen waar de belasting voor geïnd wordt en wordt daarmee als oneerlijk ervaren. De inkomsten uit hondenbelasting worden algemeenopgenomen in de gemeentebegroting. De hond is het enige huisdier waarover belastinggegeven wordt, wat discutabel is; er bestaat immers ook geen kattenbelasting.
AmersfoortBurger Partij Amersfoort (BPA)Ja z.s.m.
AmersfoortCDAJa z.s.m.
AmersfoortCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
AmersfoortDENKJa, maar in 2025 of lateremail 23/1/22 Wij zijn voor het afschaffen van de hondenbelasting. Wij hebben daarvoor geen specifiek datum in gedachte. Maar in principe zijn we dus voor afschaffing en willen wij dit ook met de rest van de raad en het college bespreekbaar maken
AmersfoortLijst SandersNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 24/1/22 Dank voor je mail. Maar ik zal je enquête niet invullen omdat het alleen een vraag is of je voor of tegen de hondenbelasting bent. Dat is voor ons te kort door de bocht. Ik zal hier uitleggen waarom: Er is ook geen kattenbelasting, dus lijkthondenbelasting wat oneerlijk. Maar als deze belasting ingezet wordt voor extra handhaving op het naleven van de opruimingsplicht dan zijn we weer enorm voor.Zeker hier in Zielhorst/(park) schothorst breek je je nek over de hondendrollen. Dat is niet fijn voor de vele kinderen die hier spelen. Dus het antwoord is genuanceerder voor ons dan alleen voor of tegen.
Ligt er dus ook aan waar de belasting voor wordt gebruikt.
AmersfoortPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe aanleg en onderhoud van plekken waar honden hun behoeften kunnen doen en het ophalen en verwerken van de ontlasting hebben kosten voor de gemeente als gevolg, welke gedekt worden door de hondenbelasting.
AmersfoortVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe vervuiler betaald en momenteel worden de opbrengsten ook gebruikt voor GRATIS poepzakjes en prullebakken in wandelgebieden. Daarnaast is tijdens de afgelopen raadsperiode ook een aparte afgesloten hondenspeelplaats aangelegd. De verhouding hoogte belasting / uitgaven gemeente moet wel passend zijn en indien deze niet uit de pas gaat lopen is een aanpassing van het tarief noodzakelijk (dit kan zowel omhoog als omlaag tot nul).
Apeldoorn50PLUSNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingMits de opbrengst wordt aangewend voor onderhoud hondenuitlaatplaatsen, reiniging openbare ruimte (bv hondendrollen op de stoep). Voor lage inkomens is ontheffingsmogelijkheid gewenst.
ApeldoornD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWe maken als gemeente kosten voor hindenbezitters met de aanleg en het onderhoud van hondentoiletten en -speelvelden. Het is terecht dat hondeneigenaren hier specifiek voor worden belast.
ApeldoornGemeenteBelangenJa per 1 januari 2023De belasting slaat nergens op, voor bijv. een kat hoef je ook niet te betalen. Zolang eigenaren de hondenpoep opruimen als die op de stoep, straat, speeltuin, sportveld ligt kan de belasting er gewoon af!
ApeldoornPartij voor de DierenJa z.s.m.Iedere gemeente heeft op grond van artikel 226 van de Gemeentewet het recht om hondenbelasting te heffen. Het is echter een recht, en geen verplichting. De gemeente die ervoor kiest hondenbelasting te heffen, is vrij in de besteding van deze inkomsten. Vaak worden de inkomsten dan ook besteed aan zaken die niets met honden of andere dieren te maken hebben.

De Partij voor de Dieren vindt dit een onjuiste manier om aan overheidsinkomsten te komen en wil de hondenbelasting dan ook afschaffen. Gemeenten dienog wel hondenbelasting heffen, zoals Apeldoorn nu nog doet op dit moment, moeten die opbrengsten besteden aan voorzieningen die rechtstreeks aan honden of andere dieren ten goede komen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van hondentoiletten, de uitbreiding vanuitrengebieden en voorlichtingsprogramma’s op scholen over huisdieren. Dat gebeurt op dit moment wel in Apeldoorn, maar liever schaffen wij deze belasting af.
ApeldoornPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij zijn voor hondenbelasting ter dekking van de kosten voor het realiseren en onderhouden van hondenuitlaatplaatsen.
ApeldoornSPJa z.s.m.Zijn altijd al voor afschaffing geweest
ApeldoornVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn Apeldoorn wordt de hondenbelasting 100% besteed aan maatregelen t.b.v. hondenbezitters, dus ‘de gebruiker betaalt’ is het achterliggende principe en daarin kunnen wij ons vinden
ApeldoornWijApeldoornJa per 1 januari 2023Hondenbelasting komt uit de tijd dat honden nog een lastdier was. Gelukkig is dat niet meer zo, maar helaas hebben we de belasting niet mede opgeheven. Dat moet anders.
AstenAlgemeen BelangNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingAfschaffing wel voor 2e ( of meerdere) honden. Voor 1 hond wel belasting.
AstenCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe hondenbelasting is geen fijne maatregel, maar wel een die nodig is voor de kosten te dekken die worden gemaakt om uitlaatterreinen en hondenafvalbakken bij te houden en nieuwe neer te zetten indien nodig. Wel zijn we voorstander van een zo’n laag mogelijk bedrag en willen we dat op termijn wordt gekeken hoe de belasting wellicht in de toekomst op een andere manier zou kunnen.
BaarnBOPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingZie mijn antwoord als een persoonlijke reactie. Heb jammergenoeg kortgeleden afscheid moeten nemen van mijn 13 jaar oude oud-duitse herdershond. Heb het niet meer dan logisch gevonden dat ik hondenbelasting betaalde.
BaarnCDAJa, maar niet voor 1 januari 2024Hondenbelasting wordt (deels) aangewend voor opruimen hondenpoep en voor plaatsen en bijhouden van hondenpoep-afvalbakken. Hier moet bij afschaffing van hondenbelasting een andere dekking voor gevonden worden. Dat kost enige tijd.
BaarnD66Ja z.s.m.De geheven belasting wordt niet gebruikt voor het opruimen van poep of voor andere maatregelen.
BarendrechtD66Ja per 1 januari 2023Geleidelijke afbouw van de hondenbelasting. Niet in 1 keer.
BarendrechtPvdAJa z.s.m.De verordening belastingen is al over 2022 vastgesteld. Eerder kan niet
BarendrechtVVDJa per 1 januari 2023
BarneveldBurger InitiatiefJa z.s.m.Oneerlijke belasting, wordt niet gebruikt voor bestrijding hondenoverlast, kan arme mensen belemmeren een hond te houden of te nemen
BarneveldCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingGemeente Barneveld heeft veel investeringen gedaan in hondenuitlaatveldjes met wegloop bescherming die ook onderhouden moeten worden. Gemeente moet veel hondenvuil reinigen. Hondenpoep is vaak ergernis nummer 1 of 2. Ook de hondenpoep prullenbakken moetendoor de gemeenten geleegd worden.
BarneveldLokaal BelangJa z.s.m.Hondenbelasting is oneerlijk, hondenbezitters worden gediscrimineerd. Daarnaast wordt hondenbelasting ook niet aangewend voor deze doelgroep. http://www.lokaal-belang.com
BarneveldPro’98Ja z.s.m.Afschaffing moet onderdeel zijn van een bredere herziening van gemeentelijke belastingen.
BarneveldVVDJa per 1 januari 2023Het is een algemene belasting waar van alles en nog wat mee gedaan wordt. Heeft niets vandoen met honden.
BeekSociaal belang BeekJa z.s.m.Is ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma.
BeuningenCDAJa per 1 januari 2023Afschaffing hondenbelasting staat in het verkiezingsprogramma van 2022-2026 van het CDA Beuningen
BeuningenD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
BeuningenSPJa z.s.m.
BeuningenVVDJa z.s.m.Hondenbelasting is in de ogen van de VVD een gedateerde belasting die niet langer verantwoord kan worden aan onze inwoners. Honden dragen bij aan sociale cohesie en veiligheid en zijn geen werkdieren waarvoor de belasting oorspronkelijk bedoeld is.
BeverwijkD66Ja z.s.m.Wij vinden het onjuist dat het hebben van een huisdier gemeentelijk wordt belast. Wij schaffen de hondenbelasting daarom liever af. Wij hebben hiertoe meerdere malen een voorstel ingediend, maar er is tot nu toe geen meerderheid voor in de gemeenteraad.
BeverwijkSamen Lokaal BeverwijkJa z.s.m.Wij willen de inkomsten uit hondenbelasting volledig inzetten voor het realiseren en onderhouden van hondenvoorzieningen. Denk daarbij aan het – in samenspraak – inrichten van omheinde losloopveldjes, een snuffelbos en het plaatsen van afvalbakken bij hondenuitlaatplekken. Wanneer dit niet mogelijk is en hondenbelasting niet ten goede komt aan de hondenbezitter, zijn wij voorstander van afschaffing. Het mag geen melkkoe zijn.
BeverwijkVrij!Ja z.s.m.Wij vinden de belasting onnodig en het komt ook niet ten goede van honden.
BorseleCDAJa per 1 januari 2023
BorseleLokale Partij BorseleJa per 1 januari 2023Vele pogingen gedaan in de gemeenteraad, samen met vvd, ouderenpartij, kansen stijgen.
BorseleOpa BorseleJa z.s.m.Coalitie wil niet , moties voor afschaffing ingediend en een initiatief ( niet gehonoreerd )
BrielleONSBrielleJa, maar niet voor 1 januari 2024
BriellePvdAJa z.s.m.De hondenbelasting is een oneerlijke vorm van belasting heffen. Hij komt voort uit een fase in de geschiedenis waarin een hond een economische functie had.

Tegenwoordig houden wij honden als gezelschapdieren, zoals een kat, een cavia of een paard. Op aldie dieren heffen wij geen belasting, behalve bij een hond.

Dat is een onwenselijke situatie.
BrielleVrij VoorneJa per 1 januari 2023Zolang er hondenbelasting wordt geheven, dienen er ook goede voorzieningen te worden gerealiseerd voor hondenbezitters.
BrielleVVDJa, maar niet voor 1 januari 2024
BrunssumBCDJa z.s.m.Natuurlijk in afwachting van landelijk beleid vinden we eigeniljk ook dat hondenbelasting geen kasspekker moet zijn, maar ten goede moet komen aan het doel waar hij voor zou moeten zijn: hondenproblematiek….
BrunssumSPJa, maar in 2025 of laterInkomsten hondenbelasting moeten ook worden uitgegeven aan bestrijding hondenvervuiling en niet als extra inkomsten voor de gemeente dienen voor andere uitgaven. Zolang bestrijding hondenvervuiling nodig blijkt te zijn mag er hondenbelasting worden geheven maar wel afhankelijk van het inkomen van de hondenbezitter. Dat is wel zo eerlijk.
BurenCDAJa z.s.m.Het CDA Buren is voor de afschaffing van de hondenbelasting. Tegelijkertijd is het zo dat de gemeente Buren het financieel moeilijk heeft. Daarom is in het vorige coalitieakkoord gekozen voor een geleidelijke afname van de hoogte van de hondenbelasting tot uiteindelijk 0. Als eerdere afschaffing mogelijk is, zal het CDA Buren daar uiteraard onmiddellijk mee instemmen.
BurenD66Ja z.s.m.
BurenFractie van DamJa z.s.m.Dit vind ik al jaren. Ik stop eind van deze periode als raadslid.
BurenGemeentebelangenJa z.s.m.Al heel veel jaren is Gemeentebelangen voor afschaffing van de hondenbelasting. Gelukkig wordt deze nu gefaseerd afgeschaft in de gemeente Buren maar wat ons betreft mag dat veel sneller!
BurenPartij voor de DierenJa z.s.m.Achterhaalde belasting, het is absurd om hondenbezitters te bestraffen voor het hebben van een huisdier
BurenVVDJa z.s.m.Op dit moment is in onze gemeente besloten om de hondenbelasting gefaseerd af te schaffen. Het gaat in totaal nog ongeveer 10 jaar duren. Dit doordat wij een grote bezuiniging hebben moeten doorvoeren in de gemeente Buren.
De VVD is van mening dat we de hondenbelasting beter sneller en wellicht helemaal in één keer kunnen afschaffen, maar we zullen dan eerst financieel iets meer armslag moeten hebben. We zullen hier zeker naar kijken bij de behandeling van de begroting voor 2023.
CulemborgCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHet afschaffen van de hondenbelasting zorgt voor een directe verhoging van lasten elders. Wij vinden dit niet eerlijk. Daarnaast maken wij kosten voor de aanleg en onderhouden van voorzieningen waar honden bijvoorbeeld los kunnen lopen.
CulemborgD66Ja z.s.m.
CulemborgPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe gemeente int op verschillende manieren belasting. Hondenbelasting is daar 1 van. Dat geld wordt uitgegeven voor gezamenlijke belangen zoals bibliotheek, zwembad, jeugdzorg, speeltuinen, etc.
CulemborgVVDJa per 1 januari 2023
DalfsenPvdAJa z.s.m.Wij hebben afgelopen raadsperiode een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen. Dit wordt de eerstvolgende begroting verwerkt.
De BiltBeter De BiltJa per 1 januari 2023Wij hebben als grootste lokale partij eerder verzocht de hondenbelasting af te schaffen, deze is discriminerend en niet meer van deze tijd, helaas nog steeds geen meerderheid daarvoor in onze raad.
De BiltCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHet is niet zo zeer de hondenbelasting als wel de uitbreiding van de gemeentelijke taken en de steeds minder te ontvangen centrale gelden daarvoor. Hoe kun je nu iets afschaffen als je over het geheel het financieel steeds moeilijker krijgt.
De BiltFractie BrouwerJa per 1 januari 2023Ik denk dat er meer ellende is van loslopende katten buiten dan van honden. Dus als hondenbelasting blijft dan moet er ook kattenbelasting komen. Ik ruim netjes de hondendrollen op, nog een reden minder voor hondenbelasting
De BiltGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHondenpoep is een van de grootse ergernissen van onze inwoners. Zeker de vloedgolf aan coronapuppies zorgt weer voor een nieuwe generatie hondenbezitters die moet worden geleerd dat zij een opruimplicht hebben. Ook al gaat de hondenbelasting naar de ‘algemene middelen’ gaan, maar honden kosten de gemeente geld. Vergelijking met de kat gaat daar niet op: Er zijn hondentoiletten, speciale afvalbakken en speciale gratis zakjes, dus reiniging van de openbare ruimte. Enige belasting is dus niet onredelijk, alkan je ook argumenten aanleveren dat hondenbezit niet per se belast zou hoeven worden. Wij zijn altijd bereid dit te bespreken.

Verder: Hondenbelasting levert veel op in de gemeente.
Gemeente De Bilt heeft een relatief lage inleg vanuit het gemeentefonds (vanwege de welvarende inwoners). We hebben maar een paar knoppen om aan te draaien. We kunnen het ons niet veroorloven het af te schaffen nu. Als de financiële positie verbeterd is kan het weer besproken worden. Of overlast moet zwaarder beboet worden.
De Ronde VenenCU-SGPJa z.s.m.We hebben echter geen termijn in ons VP aangegeven per wanneer.
De Ronde VenenD66Ja per 1 januari 2023Mail 10/1/22 D66 De Ronde Venen is voor afschaffing van de hondenbelasting
De Ronde VenenPvdA-GLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingPvdA/GroenLinks wil de inkomsten van de hondenbelasting inzetten om voorzieningen te creëren voor honden, dan gaat het onder meer om openbare poepzakjesdispensers en uitlaatplekken.
De Ronde VenenVVDJa z.s.m.Wij zijn voor afschaffing en hebben dit ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Enige is dat er dekking gevonden zal moeten worden om dit op te kunnen vangen.
Den HaagCU-SGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe opbrengsten van het heffen van hondenbelasting hebben we nodig om hondenlosloopvelden, prullenbakken en handhavers te betalen. Als we de hondenbelasting afschaffen dan is hier geen geld meer voor en daar worden ook hondenbezitters de dupe van.
Den HaagDemocratische Liberalen Den HaagJa z.s.m.
Den HaagHaagse StadspartijNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWe willen dat elke cent hondenbelasting wordt besteedt aan betere uitlaatplekken en onderhoud van de bestaande voorzieningen.
Den HaagPartij voor de DierenJa z.s.m.Staat al een hele tijd in ons verkiezingsprogramma.
Den HaagPVVJa z.s.m.De PVV heeft zich altijd verzet tegen de hondenbelasting. Een belachelijke heffing die compleet is achterhaald. De hond gebruikt als financiële melkkoe. Daar moeten we vanaf. Zo snel als mogelijk.
Den HaagSPJa z.s.m.De SP is voor afschaffing van de hondenbelasting. De SP wil echter niet dat de afschaffing van de hondenbelasting leidt tot bezuinigingen op voorzieningen voor onze inwoners. Dit betekent dat de afschaffing van de hondenbelasting waarschijnlijk betaald zal moeten worden met een verhoging van de OZB.
DeurneDeurneNUJa, maar niet voor 1 januari 2024De afweging tussen lasten en voorzieningen moet doorslaggevend zijn. Een hondenbelasting zou bijvoorbeeld niet meer dan kostendekkend moeten zijn. Hoewel ik persoonlijk graag zou zien dat het afschaffen per direct plaatsvindt besef ik mij ook terdege dateen dergelijke beslissing goed moet worden afgewogen. Dit zullen we dan ook doen.
DeurneVVDJa z.s.m.https://www.vvd-deurne.nl/sites/default/files/Verkiezingsprogramma%202022_0.pdf
Zie onderaan pagina 11
DoetinchemD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingD66 steunt de begroting van de gemeente Doetinchem, waarin de hondenbelasting is opgenomen. Het valt nu niet te zeggen of en wanneer er een heroverweging gaat plaatsvinden. De hondenbelasting maakt deel uit van het geheel aan inkomsten van de gemeente, heroverweging van andere inkomsten dient daarbij onvermijdelijk te worden betrokken indien afschaffing aan de orde is.
DoetinchemGemeenteBelangenJa z.s.m.Wij hebben de hondenbelasting reeds kunnen reduceren, maar blijven inzetten op afschaffen.
DoetinchemGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe huidige fractie van GroenLinks Doetinchem is in meerderheid tegen afschaffing omdat met de opbrengst van de hondenbelasting ook voorzieningen gecreëerd en onderhouden worden voor hondenbezitters.
DordrechtBeter Voor DordtJa z.s.m.Wanneer het landelijk geregeld is afschaffen. Landelijke ontwikkelingen volgen
DordrechtCU-SGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingmail 26/1/22 Dank voor uw email. Onze fractie is geen voorstander van het afschaffen van hondenbelasting om voor de hand liggende redenen. Wij vinden het gerechtvaardigd dat hondeneigenaren bijdragen aan de maatschappelijke kosten die honden met zich meebrengen. Zo is hondenpoep is een van de belangrijkste ergernissen op straat en zijn er in onze gemeente diverse voorzieningen speciaal voor honden.
DordrechtGewoon DordtJa per 1 januari 2023Wij zijn voor afschaffing alleen is het logischer dat te doen miv een nieuw belastingjaar dus daarom zouden we nu voor 1 januari 2023 kiezen
DordrechtPVVJa z.s.m.
DordrechtSPJa z.s.m.Er wordt ook geen belasting gevraagd voor katten of paarden, waarom dan wel voor honden?
DordrechtVSPJa z.s.m.Wij willen de hondenbelasting zo snel mogelijk afschaffen
DordrechtVVDJa z.s.m.Nutteloze belasting en oneerlijk tov andere dieren die mensen houden en die ook de ontlasting achterlaten en waarvoor voorzieningen worden aangelegd zoals bijvoorbeeld ruiterpaden.
DrutenWelzijn DrutenNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWe hebben voorzieningen nodig voor honden zoals hondenuitlaattereinen, afvalbakken en andere voorzieningen. Deze zullen ook moeten worden onderhouden.
DuivenDOEDJa z.s.m.Wij hebben als partij vorig jaar al gepleit voor afschaffing hondenbelasting.
DuivenGLJa z.s.m.De hond maakt deel uit van onze samenleving. Het is voor veel mensen een fijne vriend. Iedereen kan een eigen keuze maken in de manier waarop zij het leven weer een stukje mooier willen maken. Een hond draagt daar voor velen aan bij! Het opruimen van de poep hoort daar natuurlijk wel bij en de meeste mensen realiseren zich dat heel goed. Helaas gebeurd dit niet altijd, maar dat betekend niet dat wij vanuit wantrouwen de hondenbezitter die wel netjes met haar leefomgeving omgaat daarvoor gaan belasten. Spreek elkaar bij overlast hierop aan, zoals men in een gezonde samenleving doet. De belasting mag zo snel mogelijk afgeschaft worden.
DuivenPro DuivenJa z.s.m.Geen belasting op levende wezens
DuivenZetel NooijenJa per 1 januari 2023Dit moet goed bekeken worden niet allleen in Duiven maar landelijk
Echt-SusterenGLJa per 1 januari 2023De hondenbelasting voegt jaarlijks ca. 175K toe aan de Algemene Middelen. Ik vind het eerlijker om deze inkomsten – als (!) we dit bedrag al nodig hebben – via de ozb over alle huishoudens uit te strijken. Een hond zorgt voor beweging en ontmoeting. Een hond is tevens een maatje dus kan eenzaamheid (deels) opheffen. Hier hoort geen belasting bij.
Echt-SusterenPvdAJa z.s.m.De PvdA vindt deze belastingregel achterhaald en nadelig. Voor veel ouderen, maar ook anderen, is een hond een maatje en zorgt ervoor dat men zich minder eenzaam voelt. Mensen komen dankzij hun hond ook buiten de deur. Honden helpen mensen in beweging teblijven. Hondenbelasting legt onnodig extra druk op de beurs van mensen die het toch al niet zo breed hebben, daarom wil de PvdA deze belasting volledig afschaffen.
Edam-VolendamGLJa per 1 januari 2023De hondenbelasting staat nog in de begroting van 2022, daar kun je het niet zomaar uithalen. Wij zijn voor afschaffing. Eventueel gaan we akkoord met een lager tarief dat overeenkomt met de kosten die de gemeente werkelijk maakt ten behoeve van de hondenbezitters.
Edam-VolendamPvdAJa z.s.m.De PvdA Edam-Volendam pleit al enkele jaren voor afschaffing maar kreeg tot nu toe helaas hiervoor geen meerderheid in de gemeenteraad.
Edam-VolendamVolendam80Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingExtra stimulans om bewuster om te gaan met hondenpoep voor de eigenaar. Gemeente dient wel meer te faciliteren qua uitlaat en vrij rondloopplaatsen en faciliteert tevens de afvalbakken!
Edam-VolendamZeevangs BelangJa, maar in 2025 of laterWij hadden voor de fusie geen hondenbelasting maar E/V wel = harmonisatie. Het wordt afgeschaft en gelijkmatige afbouw van deze belasting dient zsm te geschieden.
EdeBurgerbelangenJa z.s.m.Burgerbelangen heeft al een aantal jaar geleden het initiatief genomen om de hondenbelasting af te schaffen, met als resultaat dat deze in Ede inmiddels verlaagd is. Mensen verwijzen vaak ten onrechte naar de overlast van hondenpoep in combinatie met hondenbelasting. Twee zaken die niets met elkaar van doen hebben. De belasting dateert uit de middeleeuwen en is ooit ingevoerd met als doel overlast van zwerfhonden te beperken en hondsdolheid tegen te gaan. Dat is dus niet meer van deze tijd. De overlast van hondenpoep wordt niet opgelost met het in stand houden van hondenbelasting. Alleen de gemeentekas wordt gespekt. Burgerbelangen wil de oneerlijke hondenbelasting dan ook afschaffen en blijft zich hier hard voor maken!
EdeCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe ChristenUnie is tegen het afschaffen van de hondenbelasting. Er is vanuit de gemeente inzet nodig op het faciliteren en onderhouden van uitlaatplekken, prullenbakken en losloopgebieden. Daarnaast geeft hondenpoep (die nog veel baasjes niet opruimen) veel overlast. We vinden wel dat deze belasting alleen voor hondenbeleid ingezet moet worden.
EdePvdAJa z.s.m.Het voorzieningenniveau is niet in lijn met de betaalde hondenbelasting.
EdeSGPJa z.s.m.hondenbelasting komt nu niet ten goede aan de hondenbezitters, terwijl er wel een opruimplicht is ten aanzien van hondenpoep. Mede daarom is de SGP tegen hondenbelasting
EemnesCDAJa per 1 januari 2023Eerder is niet mogelijk gezien de aangenomen begroting
EemnesD66Ja z.s.m.De voorkeur is om op landelijk niveau het heffen van hondenbelasting af te schaffen. Voor D66 Eemnes is het heffen van hondenbelasting een te willekeurige vorm van het genereren van inkomsten en zou de bestrijding van eventueel aanwezige hondenoverlast (voornamelijk uitwerpselen) op een andere wijze moeten worden bekostigd.
EemnesDorpsBelangNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWachten op uitkomst uit den Haag, mede om reden van compensatie. Daarnaast willen pas stoppen als gedrag zodanig is (geen overlast meer) zodat belasting niet meer nodig is.
EemnesPvdAJa z.s.m.
EemnesVVDJa per 1 januari 2023
Eijsden-MargratenD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingAlle meelijwekkende verhalen over eenzaamheid en zo ten spijt, honden vormen een raar soort eigendom, dat andere mensen vrees aanjaagt, vervuiling veroorzaakt en fauna verstoort. Hondenmest bedreigt de gezondheid van vee en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wanneer men de belasting niet kan opbrengen zou men bijstand kunnen vragen.
Eijsden-MargratenODEJa z.s.m.email 6/1/22
De GL fractie gaat in E M niet meedoen aan de verkiezingen maar ik ga met ODE verder. Dit is ons standpunt.

https://ode-em.nl/ode-quote-5-hondenbelasting/

Hartelijke groet
Hanneke Koene
Eindhoven50PLUSJa z.s.m.Ieder jaar met de begroting hebben wij geprobeerd de hondenbelasting af te schaffen
EindhovenGLJa, maar in 2025 of laterVoor GroenLinks staan opgaven als klimaat, wonen en armoede hoger op onze prioriteitenlijst dan de hondenbelasting. Daar zijn we eerlijk over. Maar als er vanuit het Rijk goede alternatieven voor lokale belastingen komen, dan staat GroenLinks zeker open voor afschaffing.
EindhovenLijst Pim FortuynnJa z.s.m.In juli 2021 heeft de LPF nog een motie voor afschaffing hondenbelasting ingediend maar die is niet aangenomen.
EindhovenOuderen Appèl – Hart voor EindhovenJa per 1 januari 2023Vroeger was de hondenbelasting een doelbelasting, waarvan de opbrengst ten goede moest komen aan voorzieningen voor honden en hondenvoorzieningen. Tegenwoordig kunnen de opbrengsten gestort worden in de algemene middelen. Daarnaast hebben hondenbezitterseen aanlijn- en drollenopruimverplichting, waardoor naar ons inziens de hondenbelasting overbodig is.
EindhovenSPJa z.s.m.De SP is voor afschaffen van hondenbelasting. De gemeente moet een plan maken om zsm de hondenbelasting af te schaffen.
EnschedeBurgerbelangen EnschedeJa z.s.m.De hondenbelasting is geen doelbelasting en daar kunnen het niet mee eens zijn. We kunnen ons voorstellen dat er een heffing is voor hondenbezitters, maar de inkomsten moeten dan wel gebruikt worden voor ontwikkeling en onderhoud van specifieke hondenuitlaatvelden en eventueel hondenafval containers. M.a.w. hondenbelasting die wordt gebruikt voor andere doeleinden dan voor de honden(bezitters) zelf, daar zijn wij tegen.
EnschedeDemocratisch Platform EnschedeJa z.s.m.Deze zsm afschaffen, deze belasting is niet meer van de huidige tijd
EnschedeGLJa z.s.m.Naar ik geïnformeerd ben heeft GroenLinks Enschede in het verleden ook al gestemd voor afschaffing.
EnschedePVVJa z.s.m.De hondenbelasting is een belasting die vaak niet ten goede komt aan de hond en / of de eigenaar. Daarnaast zijn de lokale lasten dusdanig gestegen dat de PVV vindt dat deze lasten, in de breedste zin van het woord, omlaag moeten.
EnschedeSPJa z.s.m.Het afschaffen van de hondenpoep plaatsen in Enschede moet ook tot afschaffing hondenbelasting leiden.
Etten-LeurAPBNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 26/1/22

Op uw vraag of de fractie van het APB van Etten-Leur voor of tegen de afschaffing van hondenbelasting is, kunnen wij het volgende mededelen. Op dit moment zijn wij nog geen voorstander van afschaffing van de hondenbelasting. Ten eerste omdat er ook een aantal voorzieningen speciaal voor honden(bezitters) zijn en ten tweede omdat inwoners zonder honden dan meer gemeentelijke heffingen moeten betalen. Overigens wil dit niet zeggen dat wij in de toekomst geen voorstander zijn van afschaffinghiervan. Wij zullen dit bij de behandeling van de Kadernota in 2022 bespreken
Etten-LeurCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingOverlast van hondenpoep is één van de grote ergernissen onder onze inwoners. Daarom zijn de hondenvelden aangelegd. Het aanleggen, onderhouden en schoonmaken van deze hondenvelden kost geld. Dit wordt betaald vanuit de hondenbelasting. Deze moet kostendekkend zijn. Voor het CDA is het uitgangspunt: de vervuiler/gebruiker betaalt.
Etten-LeurD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn Etten-Leur worden de kosten van onderhoud van hondenuitlaatterreinen en het opruimen van hondenpoep in de woonwijken betaald uit de bijdrage van honden bezitters. Alleen de kosten worden dus gedekt en dat past in het principe de vervuiler betaalt. Wijzijn wel van mening dat de hondenbelasting alleen geheven mag worden om die kosten te dekken, er mag niet aan verdiend worden, overigens net als aan andere leges.
Etten-LeurOns Etten-LeurJa z.s.m.
Etten-LeurVVDJa z.s.m.Bezit van een hond draagt bij aan gezondheid en sociale participatie.
GeertruidenbergCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
GeertruidenbergKeerount74Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingNiet tegen hondenbelasting zolang het een doelbelasting is.

In ons verkiezingsprogramma staat:

Voor Keerpunt74 geldt dat hondenbelasting alleen wordt geheven over de exact gemaakte hondenkosten. En meer niet. Voor Keerpunt74 is Fikkie een hond en geenmelkkoe.
GeertruidenbergVVDJa z.s.m.De VVD heeft bij elke Begrotingsbespreking onder raadsperiode een amendement ingediend om de hondenbelasting af te schaffen. Helaas is er onvoldoende draagvlak.
Geldrop-MierloD66Ja, maar in 2025 of laterIn onze gemeente is hondenbelasting een doelbelasting. De inkomsten worden voor 100% besteed aan voorzieningen t.b.v. de honden (zoals uitlaatplaatsen, poepmachines, etc). Er zal een goed alternatief moeten komen om deze uitgaven te kunnen dekken. Daarvoor zien we komende jaren geen ruimte in begroting.
Geldrop-MierloGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 24/1/22 Wij hebben de enquete nog niet ingevuld omdat deze niet de antwoordmogelijkheid heeft die goed aangeeft hoe wij hierin staan.
Op dit moment is de hondenbelasting in Geldrop-Mierlo een doelbelasting waarmee zaken ten behoeve van honden (uitlaatstroken, poepzuigers, e.d.) worden gefinancierd. Dit in overweging nemende zijn we op dit moment niet voor het afschaffen maar als er vanuit de landelijke overheid een verandering komt omtrent de hondenbelasting zijn we ook niet per se tegen het afschaffen van de hondenbelasting.
Ons antwoord zou zijn: wij staan neutraal tegenover het afschaffen van de hondenbelasting.
Geldrop-MierloPvdAJa z.s.m.Hondenbelasting vinden we achterhaald. Daarnaast is deze belasting een drempel voor mensen met een kleine beurs, want hij wordt niet kwijtgescholden. We willen de hondenbelasting afschaffen, waarbij de middelen op een andere manier worden gevonden. Het blijft belangrijk om te werken met uitlaatzones, poepzuigers en (preventieve) maatregelen om overlast te voorkomen.
Geldrop-MierloVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDoor de hondenbelasting betalen de vervuilers aan de overlast en het opruimen van de hondenpoep en worden andere inwoners daar niet mee belast. Dit vinden wij een eerlijke manier van lastenverdeling; bij degene die de overlast veroorzaakt..
De hondenbelasting in Geldrop-Mierlo is een gesloten systeem. We vinden dat het tarief ook niet hoger moet zijn dan noodzakelijk om de gerelateerde kosten te dekken.
Gemert-BakelD66Ja z.s.m.Onze fractie heeft dit al vaker aangekaart en voorgesteld maar vanuit oppositie rol geen resultaten in kunnen behalen.
GennepD66Ja per 1 januari 2023Deze belasting is niet meer goed uit te leggen wat ons betreft.
Gilze en RijenCDAJa per 1 januari 2023Wij stellen afschaffing in fases voor in vier jaar tijd vanaf 2023
Gilze en RijenD66Ja z.s.m.In onze gemeente zijn al meerdere moties in de raad aangenomen, waarbij aan het college gevraagd werd een voorstel tot gefaseerde afschaffing te doen. Deze zijn nooit uitgevoerd, bij gebrek aan dekking. Blijkbaar geen hoge prioriteit , dus.
Daarom heeft D66 Gilze en Rijen afgelopen juli 2021 een amendement ingediend om de afschaffeling per 1.1.2022 daadwerkelijk in te voeren, inclusief dekking. Alle andere fracties uit de raad (ook zij die eerder zeiden dat ze voor afschaffing waren) stemden – vreemd genoeg – tegen. Ingediende amendement incl. stemgedrag kan ik u sturen!
Gilze en RijenKern ’75Ja per 1 januari 2023Onze fractie in al jaren tegen de hondenbelasting, maar tot op heden is het niet gelukt deze daadwerkelijk af te schaffen. Er is nu gekozen de landelijke lijn aan te houden.
Gilze en RijenVVDJa, maar niet voor 1 januari 2024geleidelijk met als randvoorwaarde dat ter compensatie een andere inkomstenbron in beeld wordt gebracht
Goeree-OverflakkeeCUJa per 1 januari 2023Indien de begroting het toelaat
Goeree-OverflakkeePartij van de JongerenJa z.s.m.Eens. Tenzij vervuiling straat weer toeneemt als stok achter de deur houden zodat hondenbezitters weten dat er een belasting op spel staat zodra ze opruimen van ontlasting weer verwaarlozen
Goeree-OverflakkeeEiland van VrijheidJa per 1 januari 2023De gederfde inkomsten moeten wel ergens gevonden worden.
Goeree-OverflakkeeGroep Jan ZwerusJa z.s.m.In april 2019 heeft GJZ een motie ingediend om hondenbelasting af te schaffen. Alleen twee stemden voor deze motie.
Goeree-OverflakkeePvdaJa per 1 januari 2023
Goeree-OverflakkeeSGPJa z.s.m.De hondenbelasting is een vreemde een in de bijt van de lokale belastingen. Het is niet logisch (meer) dat er een aparte belasting is voor houders van houden, terwijl voor alle andere dieren geen gemeentelijke belasting is verschuldigd. De wetgever zou werk moeten maken van de herziening van de gemeentelijke belastingen en daarbij ook een oplossing moeten bedenken voor het gat in de begroting als de hondenbelasting wegvalt.
Goeree-OverflakkeeVitale Kernen Goeree-OverflakkeeJa z.s.m.We zijn voor afschaffing van de hondenbelasting als de ruimte in de begroting daarvoor is.
Wij waren in principe tegen hondenbelasting als het gat in de begroting zou worden gedicht.
Gezien dat er ook door ambtenaren vuil van straat wordt geraapt, is hetniet gepast om dan wel het opruimen van de strontzakjes door de hondeneigenaar te laten betalen.
GoirleArbeiderspartij Goirle-RielJa z.s.m.We zijn er al 12 jaar mee bezig om het af te schaffen.
GoirleLijst Riel GoirleJa, maar niet voor 1 januari 2024In Goirle is de hondenbelasting een doelbelasting; de inkomsten uit deze belasting zijn dus net zo hoog als de kosten aan faciliteiten. Toch heeft Lijst Riel Goirle moeite met de heffing van hondenbelasting. In de afgelopen raadsperiode hebben we dan ookvia een motie het college opgeroepen deze af te schaffen. Hoewel de motie een meerderheid haalde is deze niet uitgevoerd.
GoirlePvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe hondenbelasting is bij ons kostendekkend, 38 euro per jaar. Het is dus geen melkkoe, de bezitter betaalt voor de hondenvoorzieningen. Als we het afschaffen hebben we een gat van 60.000 per jaar, waarvoor ook niet-hondenbezitters moeten opdraaien. Minima kunnen kwijtschelding vragen.
GoirleVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij zijn voorstander van het principe “de vervuiler betaald”
GorinchemD66Ja z.s.m.D66 is voor volledige afschaffing van de hondenbelasting omdat de opbrengsten niet ten goede komen aan het doel.
GorinchemGorcum ActiefJa per 1 januari 2023Hondenbelasting is een oneerlijke belasting die alleen is ingevoerd om het houden van honden te ontmoedigen en dateert nog uit de Middeleeuwen. De opbrengsten uit de hondenbelasting verdwijnt in de algemene middelen en komen niet direct ten goede aan hondenbezitters of honden.
GorinchemPvdAJa z.s.m.Afschaffen van de hondenbelasting vraagt om een “compensatie” van de gemiste inkomsten. Deze zal t.z.t. moeten worden gevonden in verhoging van de OZB of in het verminderen van de “service” aan hondenbezitters: minder (onderhoud aan) uitrenveldjes voor honden. Dat laatste gaat ten koste van het dierenwelzijn en dus ongewenst. Overigens blijf ik van mening dat hondenbezitters elkaar (!) zouden moeten aanspreken op het opruimen van uitwerpselen.
GorinchemStadsbelang GorinchemJa z.s.m.De opbrengsten van de hondenbelasting vallen toe aan de algemene middelen dus een extra belasting voor hondenbezitters Deze middelen worden niet specifiek ingezet voor het faciliteren van bijv. hondenpoepzakjes, extra prullenbakken en/of uitrenvelden. Duswat ons betreft mag het eerlijker dan deze regeling, deze regeling zsm afschaffen.
GorinchemVVDJa z.s.m.Wat VVD-Gorinchem betreft zijn er meerdere redenen om de hondenbelasting af te schaffen:

1. De belasting is ooit, in 1446, ingevoerd om hondsdolheid te bestrijden. Wat ons betreft is de hondenbelasting daarmee uit de tijd en volstrekt overbodig.

2. Daarbij is de VVD van mening dat huisdieren nu eenmaal onderdeel zijn van onze maatschappij en dat het hebben van een huisdier voor veel mensen van grote waarde is. Ook het sociale aspect van het hebben van een hond en het meer bewegen zijn van toegevoegde waarde. Daar moet je geen belasting over betalen. Temeer daar het ook het enige dier is wat belastingplicht impliceert.

3. Daarnaast is deze vorm van belasting willekeurig. Elke gemeente bepaalt zelf of er hondenbelasting wordt geheven. En zo ja welk tarief er geldt, volstrekte willekeur.
GorinchemZorg Voor GorkumJa, maar in 2025 of laterOpruimen is verplicht, hondenbelasting niet! Is een uitstekend standpunt. We zijn voorstander van afschaffen maar dat willen we ook zien aan de vermindering van de overlast. We zien helaas nog te veel poep die niet opgeruimd is. In de komende jaren willenwe wel werken dat de belasting een doelbelasting is voor honden. Graag gaan we het gesprek aan.
Succes met uw actie.
GoudaCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij zijn van mening dat hondenbelasting geen melkkoe mag zijn daarom moet deze uitsluitend worden gebruikt voor het betalen van opruimmiddelen, vuilnisbakken voor hondenpoepzakjes en dergelijke. Uiteindelijk moet iemand die kosten betalen en het is logisch dat (de eigenaar van) de ‘vervuiler’ hier betaalt. Anders draaien alle Gouwenaren voor deze kosten op, zij hebben dan wel de lasten maar niet de lusten van een hond en dat vinden wij niet eerlijk.
GoudaGBGJa z.s.m.Een hond is een belangrijk dier voor de inwoners die eenzaam zijn, weinig aan beweging doen, een hond haalt inwoners uit een sociaal isolement.
GoudaGouda PositiefJa z.s.m.Onterechte belasting.
GoudaGouda VitaalJa z.s.m.Hondenbelasting is iets van vroeger en te vergelijken met wegenbelasting. Het innen v hondenbelasting kost aan ambtelijke inzet meer dan dat het oplevert. Daarnaast wordt het toegevoegd aan algemene middelen ipv te investeren voor honden zoals omheinde speelweides voor honden, met bankjes & vuilnisbakken.
GoudaPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
GoudaSGPJa z.s.m.Het is onnodig. De administratieve lasten voor de inning zijn enorm hoog. Zo spoedig mogelijk afschaffen. Staat ook in ons SGP-verkiezingsprogramma.
GoudaSPJa z.s.m.
GoudaVVDJa z.s.m.
HaarlemHartvoorHaarlemJa z.s.m.Afschaffing hondenbelasting stond in ons verkiezingsprogramma
HaarlemSPJa z.s.m.
HaarlemVVDJa z.s.m.De VVD Haarlem is tegen de hondenbelasting en pleit al jaren voor afschaffing. Zie hier ook deze (historische) beelden van onze hondenwandeling tegen hondenbelasting. Dat was in ieder geval een leuke middag! https://youtu.be/b7zRPb1IdLQ
HaarlemmermeerBVNLJa z.s.m.De hondenbelasting is in de middeleeuwen ingevoerd om het aantal honden per gemeente onder controle te houden. Ook was het een middel om de verspreiding van hondsdolheid te beperken. Door de hondenbelasting te laten betalen werd het aantal zwerfhonden beperkt, vandaar dat de wet heel duidelijk alleen honden noemt. Nog steeds kan de belasting helpen om het hondenbezit in een gemeente te beperken, vandaar dat de kosten bij meerdere honden vaak hoger zijn. De wet benoemt geen tarief of plicht voor de gemeente, dus het tarief dat u moet betalen kan heel erg verschillen per gemeente. Aangezien er geen wettelijke plicht is, hondsdolheid tegenwoordig op ander manieren onder controle gehouden wordt en hondenbezit eenzaamheid kan verminderen is BVNL Haarlemmermeervoorstander van het afschaffen van hondenbelasting.
Tegelijk is BVNL Haarlemmermeer voorstander van het faciliteren en handhaven van het hondenpoepbeleid. In uitlaatgebieden zal de gemeente poepbakken faciliteren en deze legen en toezien op het opruimen
HaarlemmermeerForza!Ja z.s.m.Staat al 12 jaar in ons verkiezingsprogramma en we dienen jaarlijks een motie in om tot afschaffing te komen
Hardenberg50PLUSNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingKosten opruimen hondenpoep moet wel worden betaald. Degene die dit wel doet zou dan mee betalen aan het afschaffen
HardenbergCDAJa per 1 januari 2023De hondenbelasting moet we ook echt blijven gebruiken voor het schoonhouden van honden uitlaatstroken en het maken van nieuwe hondenspeelvelden.
HardenbergGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe gemeente zorgt voor veel faciliteiten voor honden. Denk aan uitlaatstroken en losloopgebieden. Het onderhoud kost geld, we vinden het terecht dat dit (deels) betaald kan worden uit hondenbelasting. Overigens zijn we voor kwijtschelding van de belastingvoor minima en voor het verlagen van de belasting. Maar afschaffen, daar pleit de fractie van GroenLinks niet voor.
HarderwijkCDAJa per 1 januari 2023
HarderwijkGLJa, maar niet voor 1 januari 2024Wel voor afschaffing maar we willen voldoende tijd nemen om dat goed te regelen. Er is voor GL geen hele grote urgentie, vandaar.
HarderwijkPvdAJa z.s.m.De PvdA fractie streeft al jaren naar afschaffing van de hondenbelasting in Harderwijk. We hebben hier de afgelopen jaren meerdere malen voorstellen voor ingediend, maar de meerderheid van de raad was hier nog niet aan toe. Met het nieuwe hondenbeleid komt de afschaffing gelukkig wel dichterbij.
HarderwijkSGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWat ons betreft wordt de hondenbelasting niet afgeschaft. Er worden heel wat kosten besteed aan hei beheren en instandhouding van o.a. hondenuitlaatplaatsen en het schoonhouden van betreffende plaatsen en opruimen van hondenpoep langs wegen en in plantsoenen. Wel dient gekeken te worden dat de hoogte overeenkomst met beheer en onderhoudskosten van hondenpoep problematiek
Hardinxveld-GiessendamCDAJa, maar niet voor 1 januari 2024Duidelijk moet zijn wat de financiële consequenties van de afschaffing zijn.
HeemskerkD66Ja per 1 januari 2023We strijden al jaren tegen afschaffing van de hondenbelasting. Reden te over. Vaak liep het vast op de financiële component. De steun in de raad groeit maar nog geen meerderheid helaas. Als we in de coalitie komen gaan we dit zeker opvoeren bij de onderhandelingen.
HeemskerkHeemskerk LokaalJa z.s.m.Er moet ook dekking voor gevonden worden
HeerlenDiederenNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
HeerlenFractie Hart-LeersJa z.s.m.email 24/1/22
Heerlenfractie SijstermansJa per 1 januari 2023Dit is een oude belasting. Deze is in het leven geroepen tegen hondsdolheid. Toen der tijd betrof het een doelheffing, wat verworden is tot baatbelasting. Een hond kan helpen tegen eenzaamheid, direct of indirect. Het heeft ook, therapeutisch gezien, eendoel betekenen, dat mensen iets hebben om voor te zorgen. De hond moet uitgelaten worden, hierbij moet men bewegen elke dag. Als men dergelijke zaken afzet tegen de geringe baatbelasting en andere maatschappelijke opbrengsten bekijkt, betekent dit een enorme opbrengst i. h. k. v. de gezondheidszorg, bekijk het fysiek bewegen als ook de psychische zorg.
HeerlenFractie Hart-LeersJa z.s.m.email 24/1/22
HeerlenFractie TijdemanJa z.s.m.Is een achterhaalde belastingheffing die moet verdwijnen.
HeerlenPvdAJa per 1 januari 2023Er zal budget gevonden moeten worden om het te kort dat ontstaat op te heffen.
HellevoetsluisD66Ja z.s.m.Diverse pogingen gedaan via moties, maar dat sneuvelde al in de lobby fase
HellevoetsluisGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHondenpoep is een groot probleem wat geld kost. Ook looproutes, gratis poep zakjes, legen van poepvuilnisbakken, handhaving om opruimplicht, honden voorzieningen kosten geld. Wij zouden graag van hondenbelasting een doelbelasting willen maken zodat dit geld gebruikt kan worden om deze kostenpost voor gemeente te bekostigen. Daarnaast zouden wij ook iets terug willen doen voor de hondenbezitters zelf daar er nu een opruimplicht is. Wij zouden honden bezitters ook willen belonen en uit willen dagen om na tedenken over hoe en wat voor voorzieningen er in de gemeente kunnen komen voor honden en hondenbezitters. Als je honden bezitters zelf eigenaar maakt van een probleem en eigenaar maakt van een voorziening krijg je ons inziens ook meer draagkracht voor oplossingen die door bewoners zelf worden aangedragen. Een voorziening kan zijn; watertappunten, omheinde losloopgebieden met hondenspeeltoestellen bankjes een afdakje ,uitlaat oppas centrum enz
Indien de opruimplicht goed wordt nageleefd kan dan hondenbelasting worden afgeschaft.
HellevoetsluisPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij zijn niet tegen hondenbelasting, maar vinden wel dat dit een doelbelasting moet worden, waarbij inwoners/hondenbezitters betrokken moeten worden bij de besteding hiervan. Het moet geen spaarpotje vormen voor andere bestedingen. Ook zijn wij niet tegeneen progressief tarief, waarbij meer honden relatief meer belast worden.
HelmondCDAJa per 1 januari 2023Dit onderwerp moet wel worden besproken in een evt coalitieonderhandeling
HelmondFractie SmitsNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDoelbelasting gericht om “ overlast” van honden te kunnen aanpakken.
HelmondGLJa per 1 januari 2023Bij afschaffing van deze belasting dient wel het eerlijke verhaal te worden verteld. Voor onze gemeente staat de hondenbelasting voor bijna €600.000 per jaar op de begroting. Dat is structureel geld. Als dat wegvalt, ontstaat er een flink gat. Dit zal opeen of andere manier moeten worden opgevangen. Dan kun je denken aan verhoging van de OZB. Maar vinden inwoners zonder hond het wel eerlijk om te moeten betalen voor honden-faciliteiten? Dit dilemma wordt onvoldoende belicht in de vraagstelling van jullieenqûete… de centrale vraag is; waarmee betaal je deze afschaffing?
HelmondSPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn Helmond is de hondenbelasting een doelbelasting waarmee goede voorzieningen worden gerealiseerd en onderhouden voor honden en hondenbezitters
HelmondVVDJa z.s.m.https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/manders-de-teckeltax/
Hendrik-Ido-AmbachtAmbacht Uw BelangJa z.s.m.Achterhaalde belasting
Hendrik-Ido-AmbachtE.V.A.Ja z.s.m.Zit in verkiezingsprogramma.
Hendrik-Ido-AmbachtVVDJa, maar niet voor 1 januari 2024Het kost tijd om de middelen anders te organiseren.
HengeloD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingMaar onder voorwaarde dat de opbrengst volledig de hondeneigenaren helpt: uitlaatvelden, honden afvalbakken, etc.
HengeloLokaalHengeloJa z.s.m.Zie ons programma: https://lokaal-hengelo.nl/honden
HengeloPVVJa z.s.m.In Hengelo harkt de gemeente rond de €525.000 aan hondenbelasting. Dit bedrag komt ten goede aan de algemene middelen, wat inhoudt dat alleen hondenbezitters voor deze algemene middelen waar onder anderen openbaar groen mee betaald wordt, moeten betalen of meer betalen dan niet hondenbezitters.
Hondenbelasting is geen doelbelasting, maar een algemene belasting.
1 op de 3 gemeenten heeft de hondenbelasting al afgeschaft.
Dit uit onze petitie die wij in 2019 gestart zijn in onze strijd tegen de hondenbelasting.
afgelopen december hebben wij een getrapte afschaf voorgesteld, alleen kon die helaas ook niet op een meerderheid rekenen.
HengeloVVDJa z.s.m.Wij zijn tegen onnodige belastingen. NU landelijk heeft besloten deze belasting af te schaffen vinden wij het zuiver dat er vanuit landelijk ook een compensatie komt.
HeumenD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij zijn niet voor een lappendeken (in de ene gemeente wel en in de andere niet), een punt als dit zou landelijk moeten worden opgepakt. Wij zijn geen tegenstander van afschaffing, maar alleen als het landelijk gebeurt.
HeusdenHeusden éénNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingEr zijn voor en tegenstanders van hondenbelasting, wij zijn altijd voorstander geweest van de hondenbelasting vanuit het principe dat de vervuiler betaald en dat de opbrengsten gebruikt worden voor de bestrijding van hondenoverlast en aan voorzieningen voor de honden (uitrenvelden) en handhaving.
HeusdenHeusden TransparantJa z.s.m.Hebben al moties ingediend met die strekking maar staan alleen.
HeusdenPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
HeusdenVVDJa z.s.m.Wij zijn al langer voor afschaffing van de hondenbelasting. Het is ons bij de vorige coalitieonderhandelingen niet gelukt om dit te bewerkstelligen, wel is er afgesproken dat de hondenbelasting alleen kostendekkend dient te zijn voor de kosten die samenhangen met hondenbezit. Denk hierbij aan uitrenvelden en kosten voor het opruimen van hondenpoep. Liever hadden wij gezien dat de hondenbelasting volledig afgeschaft was. Andere dierenbezitters worden immers ook niet (extra) belast.
HilversumD66Ja, maar niet voor 1 januari 2024Hoi, deze stelling komt in Hilversum (zonder datum) ook in het Kieskompas. De datum van inwerkingtreding is voor ons nog onder voorbehoud
HilversumGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingde gemeente Hilversum heft hondenbelasting, ruim € 100 euro voor de 1e hond. het hebben van honden (of andere huisdieren) is prima, maakt gelukkig(er), blijkt uit veel onderzoek. het heffen van hondenbelasting stamt uit de middeleeuwen, er staat geen directe tegenprestatie van de gemeente tegenover. maar zolang er (veel) hondenpoep in de openbare ruimte te vinden is, zijn wij van mening dat het heffen van deze belasting te verdedigen is. Gelukkig is er in Hilversum voor minima kwijtschelding aan te vragenvoor de heffing (alleen 1e hond). Hilversum raamt 500 K aan inkomsten voor deze heffing. afschaffing zou betekenen dat we of moeten bezuinigen, of andere heffingen moeten verhogen. daar kiezen wij op dit moment (dus) niet voor.
HilversumHart voor HilversumJa z.s.m.Hondenbelasting is ouderwets, discriminerend en komt niet ten geode van honden en hondenbezitters omdat de opbrengst verdwijnt in de algemene middelen.
HilversumPvdAJa z.s.m.Hilversum is de duurste gemeente van Noord-Holland als het gaat om hondenbelasting, dat moet stoppen. Met betrekking tot de timing: dat zal voornamelijk een discussie worden over hoe de daling in inkomsten wordt opgevangen. Wat ons betreft mag de hondenbelasting afgeschaft worden, maar er zal wel harder opgetreden en gehandhaafd moeten worden tegen hondenpoep.
HilversumSPJa z.s.m.De SP heeft vaker voorgesteld de hondenbelasting af te schaffen. Het geld wordt algemeen ingezet (niet ten bate v honden of overlast door honden) en is daarmee niet fair. We stemmen elk jaar (als enige fractie) tegen de verordening hondenbelasting.
Hoeksche WaardBurgerBelangen HWJa z.s.m.De geïnde belasting wordt NIET gebruikt waar hij voor bedoeld is. Het wordt gebruikt als begrotings-sluitpost van de gemeente.
Hoeksche WaardConstructief Hoeksche WaardJa z.s.m.Constructief Hoeksche Waard strijdt al vanaf het begin van deze nieuwe gemeente als enige politieke partij tegen de hondenbelasting. Wij blijven hierin standvastig tegen strijden en vinden dat onze gemeenteraad zich hiermee belachelijk maakt door niet opde inhoudelijke argumenten van ons in te gaan.
Hoeksche WaardLokalen Hoeksche WaardJa, maar in 2025 of later
Hoeksche WaardPvdAJa z.s.m.
Hoeksche WaardSeniorenpartijNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
Hoeksche WaardVVDJa z.s.m.Standpunt is in ons verkiezingsprogramma opgenomen.
HoornCDAJa, maar in 2025 of later
HoornCUJa z.s.m.Er wordt een groep inwoners belast met een vorm van belasting die daarvoor niet wordt ingezet en alleen maar wordt gebruikt om de begroting jaarlijks sluitend te krijgen. Het is een onrechtvaardige belasting.
HoornD66Ja z.s.m.D66 Hoorn heeft al meerdere jaren de afschaffing van de hondenbelasting in het verkiezingsprogramma staan. Gelukkig is het dit jaar gelukt om een meerderheid in de raad te vinden om deze belasting af te schaffen. Inmiddels heeft de raad van Hoorn een besluit genomen om de hondenbeslasting binnen 5 jaar in stapjes af te schaffen. D66 heeft nog gepleit om de belasting per direct afschaffen, helaas was daar geen meerderheid voor.

https://hoorn.d66.nl/hoorn-schaft-hondenbelasting-af-en-verlaagd-belasting-voor-lagere-inkomens/
HoornFractie TonnaerJa, maar in 2025 of laterHoornse gemeenteraad heeft 16 december 2021 besloten in 5 jaar hondenbelasting volledig af te bouwen
HoornHoorn LokaalJa z.s.m.HL is in de gemeente Hoorn dé partij die zich al jaren inzet voor de afschaffing van de hondenbelasting! Inmiddels krijgen we steeds meer steun. De hondenbelasting zal in jaar worden afgebouwd naar nul.
HoornLiberaal HoornJa z.s.m.Deze belasting is niet van deze tijd. Voorzieningen voor honden zijn belangrijk. Hondenbezitters hebben wel de verantwoordelijkheid de hondenpoep op te ruimen. Gelijk als op een vakantiepark.
HoornSociaal HoornJa z.s.m.De hondenbelasting wordt in Hoorn afgeschaft. Een meerderheid is voor het afbouwen in 5 jaar. Wij zijn voor direct afschaffen. Over vijf jaar geen hondenbelasting meer in Hoorn.
HoornVVDJa per 1 januari 2023Besluit al genomen in de Raad
HoutenCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWe zijn niet principieel tegen afschaffing van de hondenbelasting echter, willen we wel eerst gedegen onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van een eventuele afschaffing
HoutenD66Ja z.s.m.Wij hebben onlangs een motie gesteund in Houten om te onderzoeken wat er nodig is om de hondenbelasting af te schaffen. Ook in relatie tot de kosten die nu worden gemaakt voor de voorzieningen voor hondeneigenaars. De financiële positie van de gemeente staat dusdanig onder druk, dat afschaffen van de belasting een behoorlijk gat in de begroting slaat. Landelijk is D66 voor verruiming van het lokale belastinggebied (landelijke belastingen wat omlaag, lokale belastingen wat omhoog, per saldo neutraal voor burgers). Dat zou een geschikt en logisch moment zijn om veranderingen door te voeren.
Deze genuanceerde positie past niet in je gesloten vraag hierboven. Maar ik denk dat de toelichting voldoende helder is.
HoutenGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 25/1/22: Wij hebben de enquete niet ingevuld omdat we de vragen niet correct vinden. Overall is ons standpunt dat we hondenbelasting een redelijke belasting vinden omdat het principe “de vervuiler betaalt” een goede is. Bij afschaffing leidt dit tot hogere kosten voor niet-hondenbezitters, wat wij onredelijk vinden.
HoutenHouten Anders!Ja per 1 januari 2023https://www.houtenanders.nl/onderzoek-naar-hondenbelasting/Je actie is heel welkom, want we willen hetzelfde. We twijfelen even of we ‘zo snel mogelijk’ of ‘per 1 januari 2023’ in moeten vullen. Het is namelijk voor ons hetzelfde. De begroting van 2022 is al vastgesteld en de belastingverordening ook. Tijdens de vaststelling van de belastingverordening heeft Houten Anders! gepleit voor een onderzoek naar de afschaffing van de Hondenbelasting. Daarmee konden we een politieke meerderheid halen en voorkomen dat een nieuwe wethouder in juli 2022 zich ‘overvallen’ voelt door de vraag. In Houten is namelijk nog geen politieke meerderheid voor de afschaffing van de hondenbelasting. Dat heeft met name te maken met het feit dat de gemeenteraad geeninzicht heeft over de gevolgen van de afschaffing en omdat de gemeente financieel tekort komt. Kortom, afschaffen wordt ervaren als een risico. Dankzij ons verzoek om een onderzoek hebben we een belangrijk stapje gezet richting afschaffing. Wat ons betreft.
HoutenPvdAJa z.s.m.
HoutenSGPJa per 1 januari 2023email 7/1/22 Onze raad onderzoekt afschaffing momenteel, met onze steun.
HoutenVVDJa z.s.m.In ons verkiezingsprogramma hebben we afschaffen van de hondenbelasting opgenomen. Deze belasting is niet meer van deze tijd, weg ermee!
HulstAlgemeen Belang Groot HulstJa z.s.m.In onze gemeente wordt enkel deze belasting geheven en wordt er niets voor de honden gedaan.
HulstCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe overlast van hondenpoep
HulstD66Ja z.s.m.
HulstSPJa z.s.m.
IJsselsteinD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe hondenbelasting is in IJsselstein een doelbelasting waarmee we uitlaatvelden onderhouden en schoonmaken. De belasting is niet hoger dan de kosten die daarmee gemoeid zijn.
IJsselsteinLDIJJa z.s.m.We waren, zijn en blijven tegen hondenbelasting!
IJsselsteinSociale Democraten IJsselsteinJa z.s.m.De hondenbelasting kan pas worden afgeschaft wanneer de gemeente financieel gezond is en blijft.
KampenGemeenteBelangenJa z.s.m.Wij vragen al geruime tijd om afschaffing van deze belasting
KampenKampen SociaalJa per 1 januari 2023Ja we zijn voor afschaffen van de hondenbelasting maar gezien de gemeentelijke begroting denken we dat gefaseerd afschaffen het best is. Waarvan het eerst kwart zsm en dat is per 1 januari 2023.
KampenPvdAJa per 1 januari 2023PvdA Kampen wil de hondenbelasting voor de eerste hond afschaffen. Dit vanuit oogpunt dat het hebben van een hond bijdraagt aan het welbevinden en de gezondheid van de eigenaar. Wat uiteindelijk dus heel veel maatschappelijke kosten kan voorkomen.
KampenSGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
KatwijkCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHondenbeleid kost ook geld. Beperking van het aantal honden door extra last is goed.
KatwijkD66Ja per 1 januari 2023D66 wil de hondenbelasting graag afschaffen. In plaats daarvan moet de boete voor het niet opruimen van hondenpoep omhoog. Zo pak je de overlast aan, maar straf je niet iedereen die een hond heeft.
KatwijkDURFJa per 1 januari 2023DURF is voor afschaffing van de hondenbelasting indien de opbrengsten niet direct ten goede komen van het dierenbelang. Katwijk zou bijvoorbeeld haar bijdrage moeten leveren aan de regionale dierenambulance. Eind 2021 hebben wij daarom het voorstel gesteund om de hondenbelasting af te schaffen.
KatwijkVVDJa z.s.m.
KerkradeOns kerkradeJa z.s.m.Afschaffen en anders alleen de echte kosten heffen.
LandgraafCDAJa z.s.m.
LandgraafLWHJa z.s.m.Hondenbelasting is niet meer houdbaar, volledige willekeur en discriminerend.
LandgraafPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij onderstrepen het plezier en de steun die men heeft aan een viervoeter in huis. Echter, de voorzieningen voor honden, zoals uitlaatveldjes, speciale hekwerken, poepprullenbakken, verbodsborden en groendienstmedewerkers die de ontlasting van honden op moeten ruimen, kosten geld. De gemeente vraagt daarom aan hondenbezitters een bescheiden bijdrage van €6,16 per maand om bij te dragen in de kosten van deze voorzieningen. Dat vinden wij een schappelijk bedrag, zeker omdat deze voorzieningen niet gebruiktworden door inwoners die geen hond hebben.

Er worden door de gemeente extra kosten gemaakt en wij vinden niet dat niet-hondenbezitters daaraan hoeven mee te betalen.
LandgraafVVDJa z.s.m.Niet eerlijk, achterhaald, hond zorgt voor veel voordelen (eenzaamheid / sociale contacten, veiligheid, beweging) met maatschappelijke voordelen
LansingerlandCDAJa z.s.m.Standpunt in ons lokale verkiezingsprogramma. Wel van mening dat dit een lokale kwestie is, geen landelijke.
LansingerlandD66Ja, maar niet voor 1 januari 2024Wij volgen het advies/ redenen die eerder gegeven is op landelijk niveau en van de VNG.
De afschaffing van de hondenbelasting op landelijk niveau vinden wij zeker goed om te heroverwegen maar dient dan wel, gelet op de aantasting van de gemeentelijke financiële autonomie, binnen een bredere herziening van het gemeentelijk belastinggebied meegenomen te worden.

Onze gemeente heft nog wel hondenbelasting omdat de inkomsten nodig zijn om
hondenbeleid (afvalzakjes en prullenbakken, uitlaatveldjes, ect) tefinancieren en omdat de afschaffing van de hondenbelasting nu zou leiden tot een lastenverzwaring voor andere inwoners (bijvoorbeeld door verhoging van de onroerendezaakbelasting) . Ook kan gelet op de financiële positie van de gemeente deze inkomstenderving nog niet zomaar opgevangen worden en moet dit op een andere manier worden opgevangen.
We zijn voorstander, maar voordat we de belasting kunnen afschaffen moet wel bepaald worden waar we de kosten voor het hondenbeleid uit gaan dekken.
LansingerlandPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHet is een redelijke vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt (prullebakken, zakjes, schoonmaken, bebording etc.) en de overlast die andere burgers er soms van ervaren.
LansingerlandVVDJa z.s.m.De VVD Lansingerland heeft sinds 2010 (oprichting van de gemeente) reeds in haar verkiezingsprogramma’s staan tegen de hondenbelasting te zijn (voor afschaffing). Tot op heden is daar in Lansingerland helaas nog geen raadsmeerderheid voor.
LarenCDAJa per 1 januari 2023Oneigenlijke belasting die in onze gemeente in de algemene inkomsten terecht komt.
LarenGroen LarenNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
LarenVVDJa per 1 januari 2023Begroting voor 2022 is vastgesteld. Wanneer hondenbelasting wordt afgeschaft moet voor de weggevallen inkomsten een alternatieve bron gevonden worden.
LeeuwardenFNPJa z.s.m.Al bijna 20 jaar bezig als FNP met afschaffing van de hondenbelasting, eerst in Leeuwarderadeel nu na de gemeentelijke fusie in Leeuwarden, spijtig genoeg nog absoluut geen meerderheid voor te vinden.
LeeuwardenGemeentebelangenNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingMijn fractie is niet tegen (maar ook niet een groot voorstander) van hondenbelasting zo lang het een niet te groot bedrag betreft en het om een doelbelasting gaat. Als de belasting wordt verhoogd om ook andere zaken te financieren dan zijn we tegen.
LeeuwardenLIJST058Ja z.s.m.
LeeuwardenPartij voor de DierenJa z.s.m.Het partijstandpunt van de PvdD is: we zijn voor afschaffing van de hondenbelasting. Persoonlijk vind ik het heffen van hondenbelasting ook wel als rem werkt op het aanschaffen van een hond. Of in ieder geval meerdere honden, als het tarief hoger wordt. Dat lijkt me een goede zaak. Als het geld voor de hondenbelasting gebruikt wordt voor het aanleggen en onderhouden van voorzieningen van honden, vind ik dit ook wel redelijk. Wat mij persoonlijk meer bezighoudt is het feit dat de chipverplichting voor honden totaal niet wordt gehandhaafd. Niemand lijkt dit te controleren. Is het een idee om vrijstelling van hondenbelasting te koppelen aan de chip? Dus chip in orde? Dan vrijstelling hondenbelasting. Scheelt een hoop speurwerk als er weer eens honden gevonden worden (dood of levend).
LeeuwardenPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHonden veroorzaken ook werkzaamheden (poepbakken opruimen) en vragen voorzieningen (losloopveldjes enz.) Die kosten moeten ergens van betaald worden. Als de hondenbezitters niet meebetalen, leidt dat tot lastenverhoging voor anderen.
Mensen moeten zich ook realiseren dat een huisdier onkosten meebrengt. De hondenbelasting is daar slechts een onderdeel van als je kijkt naar voeding, dierenarts, enz..
LeeuwardenVVDJa z.s.m.De hondenbelasting is geen eerlijke belasting. Dus schaffen we de hondenbelasting af
Leidschendam-VoorburgD66Ja z.s.m.Wij dienen ieder jaar bij de begroting een amendement in om de hondenbelasting te schrappen. Deze wordt steevast verworpen.
Leidschendam-VoorburgLVSLJa z.s.m.
LelystadCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn Lelystad is zeer recent nog de hoogte van de hondenbelasting gehalveerd.
LelystadCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
LelystadD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingBij beschikbaarheid van voldoende middelen zijn wij voor het ombouwen naar doelbelasting
LelystadInwonersPartijJa, maar niet voor 1 januari 2024Lelystad heeft onlangs de hondenbelasting gehalveerd. De InwonersPartij ziet de huidige (gehalveerde) hondenbelasting op dit moment nog steeds als doelbelasting. Dus ipv doorsluizen naar de algemene middelen inzetten voor verbeteren, realiseren van hondenuitlaat gebieden etc.
LelystadJONGLELYSTADJa z.s.m.Zo snel mogelijk, mits de gemeentefinanciën het toelaten uiteraard. En als dat lastig is, dan in elk geval kwijtschelden van de hondenbelasting voor specifieke doelgroepen (denk aan eenzame ouderen, waar een hond als compagnon kan dienen). Dit laatste hebben we geprobeerd in de gemeenteraad, helaas geen meerderheid gekregen.
LelystadLeefbaar LelystadJa z.s.m.
LelystadPartij voor Logisch BeleidJa z.s.m.In de debatten naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen toe, waren alle fracties van plan iets tegen eenzaamheid van ouderen te doen. Subsidie geven voor voetbalverenigingen en niet voor het houden van een hond is eigenlijk niet logisch en zelfs oneerlijk. Hondenbelasting heffen is dus contraproductief en eigenlijk schandalig te noemen. Een hond zorgt voor wandelsport (bewegen) sociale contacten en gaat eenzaamheid tegen.
De ene mens krijg subsidie voor sporten terwijl de ander er voor moet betalen.
Hondenpoep is mest die na zes weken is verdwenen. Zorgt voor biodiversiteit. Sigarettenpeuken pas na zes jaar. Sporters drinken alcohol in kantines met de nodige gevolgen en risico’s. Iemand die zijn hond uit laat zal op dat moment geen alcohol nuttigen.
Tsja, echt oneerlijk en niet Logisch en passend bij Logisch beleid.
LelystadPVVJa z.s.m.Tijd dat we van deze middeleeuwse blaftaks afzijn. In Lelystad gaan de opbrengen naar de algemene middelen
LelystadSPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 9 januari: Omdat mijn antwoord niet in uw formulier past stuur ik u dit per e-mail.
De SP is in Lelystad onderdeel van het college. Samen met de andere partijen hebben wij met de afgelopen begroting de hondenbelasting weten te halveren in onze stad. Het tempo van de volgende stappen naar volledige afschaffing zal afhangen van de beschikbare financiën om het tekort dat dan ontstaat te compenseren. Wij verachten dat dit een van de punten van de komende coalitieonderhandelingen zal worden.
LelystadVVDJa per 1 januari 2023De Lelystadse VVD is voor de afschaffing van de Hondenbelasting of passen deze toe als doelbelasting.
LeudalD66Ja per 1 januari 2023Bij de begrotingsbehandeling 2022 heeft D66 een amendement Afschaffen hondenbelasting in gediend. Dit amendement werd echter niet door de meerderheid gesteund. Dus bij de kadernota 2022-2023 gaan we het opnieuw proberen, dan is er ook een nieuwe raad.
LeudalProgressief akkoord-GLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 9/1/22
Wij hebben uw verzoek ontvangen.
Ons standpunt is duidelijk, daar hoeven we geen enquete voor in te vullen.
Wij achten het redelijk, gezien de historische context, dat er hondenbelasting is. Wel vinden wij dat de inkomsten grotendeels ten goede moeten komen aan de aan hondenuitlaat gerelateerde zaken: voldoende en schone hondentoiletten, mooi groen in de omgeving van de bewoners (hondenuitlaters) etc. Ook de handhaving van de hondenbelasting hoort daarbij.
Wij vinden verder dat de eerste hondwat lager belast mag worden dan de eventueel 2e en volgende hond. Reden: Eén hond kan voor (oude) mensen belangrijk zijn en verdient dus een korting.
LeudalSamen VerderJa, maar in 2025 of laterDe transitie neemt nog de enige tijd in beslag om naar volledige afschaffing te gaan. Men is er wel over aan het denken om dit op termijn af te schaffen
LeudalVVDJa z.s.m.
LingewaardCDAJa, maar in 2025 of later
LingewaardD66Ja, maar niet voor 1 januari 2024Wij pleiten al jaren voor afschaffing en zullen daar opnieuw ons best voor moeten doen. Er dient wel tijd te zijn voor goede dekking.
LingewaardGLJa per 1 januari 2023GroenLinks Lingewaard vindt het volgende: Hondenbelasting wordt afgeschaft. In iedere kern indien mogelijk loslaatgebieden en/of speelveldjes. Invoeren van een opruimplicht overal. Dus hiermee het verdwijnen van de uitlaatstroken. Wel zorgen voor voldoende prullenbakken op korte afstand met poepzakjes eraan.
LingewaardLingewaard NUJa per 1 januari 2023Omdat de tarieven voor 2022 in december 2021 zijn vastgesteld, is afschaffing niet eerder mogelijk dan per 1 januari 2023!
LingewaardPvdAJa per 1 januari 2023De PvdA in Lingewaard is voor afschaffing van de hondenbelasting. Daar hebben we in het verleden ook voorstellen voor gedaan, maar daar was geen meerderheid voor. In de vastgestelde begroting 2022 en belastingverordeningen is de hondenbelasting dus nog opgenomen voor 2022. Afschaffing kan dus voor volgend jaar technisch niet meer. Maar in 2023 hebben we een nieuwe ronde (na verkiezingen) dus nieuwe kansen. Wat mij betreft is het afschaffen van de hondenbelasting dan opnieuw aan de orde.
LingewaardSPJa z.s.m.De SP Lingewaard heeft meerdere malen samen met D66 vorstellen ingediend voor het afschaffen van de hondenbelasting in Lingewaard. Helaas behaalde deze telkens net geen meerderheid.
LingewaardVvdNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingTegen, indien de ontvangen gelden daadwerkelijk ingezet worden tbv honden zoals poepruimers, losloop gebieden en onderhoud uitlaatstroken.
LisseD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe gemeente maakt kosten voor voorzieningen voor hondenbezitters, zoals speciale afvalbakken, losloopveldjes e.d. De hondenbelasting dekt deze kosten. De gemeente moet de hondenbelasting niet gebruiken voor andere zaken.
LissePvdAJa z.s.m.
LisseVVDJa z.s.m.Wij delen de mening dat hondenbelasting niet meer van deze tijd. Daarnaast heffen we ook geen belasting voor het houden van andere dieren als katten, geiten en paarden.
Loon op ZandVVDJa z.s.m.De VVD Loon op Zand ziet geen noodzaak om hondenbelasting te heffen. Wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan dat de hondenbelasting direct afgeschaft mag worden.
MaasdrielD66Ja z.s.m.
MaasgouwLVMJa z.s.m.Reeds jaren bepleiten we dit op basis van uitgebreide argumenten. De meerderheid van de raad wil er nog altijd niets van weten.
MaasgouwNieuw Links MaasgouwJa z.s.m.Het hebben van een hond draagt bij aan een betere conditie en een betere mentale en fysieke gezondheid. Juist in deze tijd waarin de gezondheid en het houden van een goede gezondheid belangerijker dan ooit is. Door hondenbezitters te belasten raken we ookvooral de midden- en lagere inkomens met een hond gezien de hondenbelasting geen onderscheid maakt in inkomen. Kortom, vinden we dat het hebben van een hond net zoals het hebben van een kat of een ander huisdier niet belast zou moeten worden.
MaasgouwPWMJa per 1 januari 2023LVM en PWM zijn al jaren voorstander van afschaffing. Beide partijen zijn gefuseerd en nemen onder LVM deel aan de verkiezingen.
MaastrichtCDAJa per 1 januari 2023Indien de gemeentelijke financiën het toelaten over gaan tot het verlagen dan wel afschaffen van de hondenbelasting.
Maastrichtliberale partij maastrichtJa z.s.m.
MaastrichtPartij Veilig MaastrichtJa z.s.m.Misschien beter om ja te zeggen, TENZIJ de belasting aan faciliteiten voor honden gespendeerd kan worden.
MaastrichtPvdAJa z.s.m.Hondenbelasting is een melkkoe om de gemeentefinancien te spekken. Dat kan niet de bedoeling zijn.
MaastrichtSeniorenpartij MaastrichtJa z.s.m.Deze belasting is niet meer van deze tijd. Daarnaast is het bezit van een hondje een instrument tegen eenzaamheid met name voor ouderen.
MaastrichtSociaal Actieve Burger partij ( SAB)Ja z.s.m.De hondenbelasting wordt in zijn geheel niet gebruik om eventuele overlast op te pakken. Honden zijn de ideale partner voor de mens. Veel mensen nemen geen hond omdat deze belasting voor hen niet te betalen is.
Er zijn helaas “eigenaren” die hun hond dumpen omdat ze de hondenbelasting niet meer kunnen betalen. Zie ons verkiezingsprogramma.
MedemblikCDAJa z.s.m.Wij pleiten voor een afbouw met het uiteindelijke doel volledige afschaffing.
MedemblikCUJa, maar in 2025 of laterEerst budgettair regelen. Maar dit is wel een ouderwetse regeling
MedemblikD66Ja z.s.m.
MedemblikFractievoorzitter BAMMJa z.s.m.Het is discriminerend, belastinggeld gaat in de algemene pot, kortom een verkapte manier van belasting heffen.
MedemblikGemeenteBelangenJa per 1 januari 2023
MedemblikHart voor MedemblikJa z.s.m.https://hartvoormedemblik.nl/hart-voor-de-dieren/
https://hartvoormedemblik.nl/hart-voor-een-financieel-sterke-gemeente/
MeerssenCDAJa, maar niet voor 1 januari 2024
MeerssenLokaal DNAJa z.s.m.Wij zijn geen voorstander van het heffen van hondenbelasting, tenzij de middelen ook duidelijk 1op1 terecht komen bij de hondenbezitters (zoals meer afvalbakken, beter uitlaatplekken) etc. Dan is deze belasting te verantwoorden. Uiteraard kunnen wij als Gemeente deze belasting, alleen verlagen/afschaffen als daar de financiele ruimte voor is.
MeerssenPGM Het OrigineelJa z.s.m.Is een verouderde belasting onstaan in de tijd van de paarden karren, inmiddels worden de hondenbezitters onterecht alleen opgezadeld met deze belasting, terwijl er zat huisdieren zijn die ook in de openbare ruimte vertoeven en waar dus geen belasting voor wordt geheven. Daarom is deze belasting niet meer van deze tijd en dient ze zsm afgeschaft te worden.
MiddelburgCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingmail 11/1/22
MiddelburgD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingOverheden treffen voorzieningen voor deze huisdieren in de openbare ruimte en ongedisciplineerdheid van aantal bezitters zorgt voor kosten voor gezondheidszorg ( bijtincidenten, infecties door uitwerpselen.)
MiddelburgFractie OnderdijkNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingEr zijn teveel hondenuitwerpselen waar de gemeente en hondenbezitters wat voor moeten doen om die viezigheid op te vangen. De mens poept ook niet op straat !!! Het stinkt en is onhygienisch. Op wandelpaden en speelterreinen vindt men hondenpoep en -pis. Katten doen het op een kattenbak en mijn kat in eigen afgezette tuin. Ik heb in een week tijd 7 hondendrollen moeten ruimen. Bacterieen alom !!!
MiddelburgSGPJa per 1 januari 2023Het licht wat verdeeld in de fractie, maar het is een oneigenlijke belasting, dus afschaffen.
MiddelburgSPJa z.s.m.De opbrengst van dehondenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen
MontferlandD66Ja, maar niet voor 1 januari 2024Eerst moet duidelijk zijn of er een relatie is tussen de hondenbelasting en de kosten die de gemeente maakt om overlast mbt honden tegen te gaan. Want de opbrengst van de hondenbelasting zou in verband moeten staan met het aanleggen van speciale hondenvoorzieningen (poepbakken/ speciale hondenuitlaatplekken). Overigens vinden we het wel vreemd dat er alleen een belasting is voor honden en niet katten en/ of paarden, die ook gebruik maken van de openbare ruimte. Dus goed om dit komende periode te onderzoeken en dan een definitive keuze te maken
MontferlandHelderJa per 1 januari 2023Hondenbelasting is inderdaad een allang achterhaald, de meeste hondenbezitters ruimen de poep zelf op. Wat Helder betreft schaffen we deze belasting af per januari 2023. Waarom niet direct of zsm? Omdat er eerst wel dekking moet worden gevonden in de begroting.
MontferlandLijst Groot MontferlandJa, maar niet voor 1 januari 2024Wij willen de komende 4 jaar de hondenbelasting reduceren tot nul. Daar zijn wij al vanaf 2009 mee bezig. We hopen na de komende verkiezingen daar meer in te kunnen doen.
Mook en middelaarDGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
Neder-BetuweGemeentebelangenJa, maar in 2025 of later
NederweertD66Ja z.s.m.Afgelopen periode hebben we de hondenbelasting gehalveerd tot de laagste van Limburg (m.u.v. gemeenten die geen hondenbelasting heffen). Inzet was dat opbrengst hondenbelasting zou worden gebruikt voor hondenvoorzieningen en bestrijding overlast hondenpoep. Dan zou hondenbelasting rechtvaardig kunnen zijn. In de praktijk blijkt dat minder dan de helft van de opbrengst wordt uitgegeven aan zaken gerelateerd aan honden. Daarom pleiten we nu voor afschaffing.
NijkerkCU-SGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingKosten voor hondenbeleid worden zoveel mogelijk gedragen door eigenaars van de honden.
NijkerkDe Lokale PartijJa z.s.m.Hondenbelasting is volkomen onterecht. de opbrengst wordt voor allerlei doeleinden gebruikt maar slechts ten dele om bijv honden uitlaatstroken schoon te houden het is een oneerlijke heffing
NijmegenGewoonNijmegen NUJa z.s.m.
NijmegenPvdAJa z.s.m.
NijmegenStadspartij NijmegenJa z.s.m.
NijmegenVVDJa z.s.m.Zie verkiezingsprogramma p 30 via http://www.vvd-nijmegen.nl
NissewaardNissewaard LokaalJa z.s.m.Nissewaard Lokaal wil zsm de hondenbelasting afschaffen, maar hiervoor is in de gemeente geen draagvlak. Daarom hebben wij in ons programma opgenomen dat we het in drie jaar willen afbouwen, in de hoop hier wel draagvlak voor te krijgen na de verkiezingen. Als het eerder kan, dan is Nissewaard Lokaal hiertoe bereid.
NissewaardPvdAJa per 1 januari 2023De Partij van de Arbeid Nissewaard is voor de afschaffing van de hondenbelasting als we daar landelijk voor worden gecompenseerd. Sowieso zijn we voorstander, los van compensatie, dat inwoners met een laag inkomen kwijtschelding kunnen aanvragen. Een hondkan veel eenzaamheid wegnemen bij mensen en dat ziet de PvdA als zeer waardevol.
Noord-BevelandBEN BEtrokken Noord-BevelandJa z.s.m.
Noord-BevelandCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingJuist op Noord-Beveland wordt veel gedaan tegen de overlast van hondenpoep op straat: preventie door voorlichting, gratis poepzakjes en veel poepbakken op strategische plaatsen. De kosten hiervoor zijn beduidend hoger dan de opbrengst van de hondenbelasting.
Noord-BevelandD66Ja z.s.m.wel vind ik het goed dat de gemeente poepzakjes en -bakken faciliteert. dat hoeft niet per se betaald te worden van de hondenbelastingopbrengst, maar kan ook uit de algemene middelen.
Noord-BevelandNoord-Bevelands BelangNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingNa fractieberaad zijn we tot een eenduidig standpunt gekomen. Zodra de regering de hondenbelasting afschaft zijn wij de eerste die m ook afschaft maar op dit moment wordt de opbrengst gebruikt voor het doel dus handhaven we de belasting.
Noord-BevelandPvdA-GLJa z.s.m.De kosten wegen in de meeste gevallen niet p tegen de baten en mede daardoor blijven controles vaak achterwege. Daardoor is het een belasting voor eerlijke mensen en dat is oneerlijk. Als algemene belasting leidt het tot ongelijkheid in verdelen van lokale lasten en bovendien blijkt uit onderzoek dat heffen van de belasting overlast in de hand werkt.
Noord-BevelandSGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingInkomsten hondenbelasting worden op Noord Beveland gebruikt om kosten te dekken. We ontvangen jaarlijks ca. 24k euro aan hondenbelasting (0,8 promille van de begroting), aan de kostenkant moeten wij minimaal wekelijks alle ca. 40 speciale afvalpunten in onze 6 kernen en jachthavens legen en voorzien van zakjes. Daarnaast hebben we regelmatig te maken met vandalisme en ook zijn er kosten voor onderhoud.
NoordwijkBruisend NoordwijkJa z.s.m.Afschaffing is één van de speerpunten van de partij!
NoordwijkDoen!Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
NoordwijkGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
NoordwijkNZLokaalNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingmail 25/1/22
NoordwijkPartij voor de InwonersJa per 1 januari 2023Staat in onze verkiezingsprogramma;
NoordwijkPvdAJa z.s.m.
NoordwijkVVDJa per 1 januari 2023De begroting voor 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. Helaas is het niet gelukt de hondenbelasting reeds af te schaffen. Daar was geen meerderheid voor. In ons verkiezingsprogramma staat dat we de hondenbelasting afschaffen. Dit is de inzet voor deverkiezingen, onderhandelingen en op z’n vroegst te bereiken per 1 januari 2023.
OegstgeestProgressief OegstgeestNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingProgressief Oegstgeest is van mening dat hondenbelasting niet moet worden afgeschaft. We zijn wel van mening dat er tegenover moet staan dat de gemeente faciliteiten en beleid maakt omtrent honden (en meer algemeen investeert in dierenwelzijn). We hebbenin Oegstgeest de ontwikkeling van hondenbeleid, en het realiseren van wandelplekken ondersteund. Ook hebben we ons ervoor ingezet om de gemeente verantwoordelijkheid te laten nemen voor de continuïteit van de dierenambulance.
OegstgeestVVDJa per 1 januari 2023
OldenzaalCDAJa z.s.m.In deze coalitieperiode al fasegewijs afgebouwd
OldenzaalD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHet is binnen onze fractie ruim besproken. Het is al zo geregeld dat voor Blinde geleidehonden geen belasting wordt gevraagd. We vinden het, vooral nu met corona, extra belangrijk om het makkelijk te maken om een hond te nemen als gezelschapsfactor (en gezondheidsfactor voor meer bewegen). In Oldenzaal zijn de leges dit jaar al gedaald en ze ze zullen de komende jaren nog verder dalen. Wij gaan hier zeker in mee. We willen de hondenbelasting voor een eerste hond heel erg laag houden om alle inwoners de mogelijkheid te geven een hond te nemen (ongeveer 10 euro per jaar om kosten te dekken voor prullenbakken en uitloopveldjes). Voor een tweede hond vragen we dan iets meer. Een derde hond ook weer iets meer. Hierbij ook genoemd de gelijke kansen. Iemand diemeer honden kan onderhouden, kan ook makkelijker belasting betalen ten behoeve van voldoende nette prullenbakken en uitloopveldjes in Oldenzaal. Hondenbelasting moet ons inziens alleen worden gebruikt voor uitvoering gericht op hondenvoorzieningen.
OldenzaalPvdAJa z.s.m.Wij hebben meerdere keren gepleit voor afschaffing. Dit heeft wel geresulteerd in een halvering van het tarief. Momenteel wordt gewerkt aan ons initiatief van vereenvoudiging van de gemeentelijke belastingen en heffingen waarbij ook wordt onderzocht om dehondenbelasting (vanwege de hoge perceptiekosten) af te schaffen.
OldenzaalVVDJa per 1 januari 2023We hebben de hondenbelasting al behoorlijk verlaagd in Oldenzaal en zijn voorstander om deze helemaal naar nul te brengen
Oost GelreOogJa z.s.m.Vind het sociale contact belangrijk is. Je komt meer in contact met anderen, zit niet achter de garaniums, beweegt wat weer goed is voor de gezondheid
OosterhoutCDAJa, maar niet voor 1 januari 2024
OosterhoutD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWe betalen 36,- per hond en daarvoor wprden de poepbakken geleegd en evt poep opgeruimd.
Daar ben ik erg blij mee.
OosterhoutGezond Burger VerstandJa z.s.m.Fractie Gezond Burger Verstand heeft al eerder gepleit voor afschaffing van de hondenbelasting,deze is later gehalveerd maar wij vinden dat de belasting nooit meer mag zijn dan de werkelijke kosten die gemaakt worden, het is immers geen doel belasting
OosterhoutGLJa z.s.m.omdat deze belasting een achterhaalde en onrechtvaardige belasting is , die niet meer uit te leggen is. Dit omdat de opbrengst niet gerelateerd is aan voorzieningen voor honden of het bestrijden van overlast door honden.
OosterhoutPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij zijn voor een (redelijke) belasting voor het hebben van een hond. Immers, een hond draagt bij aan vervuiling van de leefomgeving en hiervoor moeten investeringen worden gedaan om die vervuiling op te (laten) ruimen.
OostzaanD66Ja z.s.m.De netto-opbrengst is relatief laag. Gezien de matig tot slechte financiële situatie zou er wel een alternatief (verhoging gemeentefonds/ozb?) moeten komen om dit verlies te kunnen compenseren
OostzaanGLJa z.s.m.Hondenbelasting stamt uit de tijd hondenkar. Katten en paarden kennen geen belastingheffing
OostzaanPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe PvdA fractie heeft geen echt standpunt over de hondenbelasting. We hebben er niets over opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Voor ons is het een open kwestie. Die optie ontbreekt helaas in uw slecht geformuleerde enquete. De hondenbelasting is al vele jaren onderdeel van de begroting en de PvdA heeft nooit voorgesteld hem te schrappen. Mocht een goed onderbouwd voorstel worden ingediend om hem te schrappen, met een deugdelijke dekking, dan zullen we daar serieus naar kijken. Tot nu toe is de hondenbelasting bij de andere partijen in Oostzaan echter ook geen punt van discussie. Je kunt je wel afvragen of katten- en paardenbelasting ook zou kunnen en moeten worden ingevoerd.
OpmeerDSVJa, maar niet voor 1 januari 2024
OpmeerLokale Partij OpmeerNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingKlein bedrag nodig voor de onkosten o.a. Boa toezicht.
OssBeter OssJa z.s.m.Wij als Partij Beter Oss zijn altijd tegen hondenbelasting geweest en zullen dat ook blijven Staat ook in ons verkiezingsprogramma
OssCDAJa per 1 januari 2023Wij vinden het lastig om er nu al een datum aan te koppelen, maar voor het reële beeld kiezen we voor 1 januari 2023, het zou ook eerder kunnen zijn als de ambtelijke ondersteuning dit voor elkaar kan krijgen. Er zijn veel factoren waardoor een garantie op deze datum niet mogelijk is en er ook vertraging kan plaatsvinden.
Er is voor ons echter ook meer voor nodig dan alleen een afschaffing. Er zijn ook voorwaarden voor deze afschaffing die wij in Oss willen bewerkstelligen. Als die voorwaarden er niet zijn kan afschaffing later pas plaatsvinden, vandaar dat de datum in ons antwoord onder voorbehoud is ingevuld.
In de kern vinden wij de hondenbelasting niet meer van deze tijd. Echter, worden er in Oss wel veel voorzieningen gemaakt en onderhouden voor hondenbezitters van dit geld. Wij willen de afschaffing koppelen aan strengere en gerichte controles op uitlaatregels door handhavers en de boetes op schending van deze uitlaatregels fors verhogen. Zonder deze voorwaarden steunen wij afschaffing in principe
OssD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHondenbezit brengt kosten met zich mee voor de samenleving. De gemeente legt er speciale uitlaatgebieden voor aan en zorgt dat hondenpoep wordt opgeruimd. D66 Oss vindt het goed dat hondenbezitters zelf voor de kosten daarvan opdraaien.
OssGLJa, maar niet voor 1 januari 2024GroenLinks is niet direct voorstander van afschaffen van de hondenbelasting. Hondenpoep geeft, net zoals zwerfafval, veel overlast in de openbare ruimte. Daarbij kunnen we de hondenbelasting ten goede laten komen aan voorzieningen voor honden en diens eigenaren zoals, uitlaatveldjes en prullenbakken met dispensers van afbreekbare hondenpoepzakjes. Groenlinks zou hondenbelasting willen behouden zolang er niet strenger gehandhaafd wordt op het opruimen van hondenpoep. Indien er wel strenger gehandhaafd gaat worden en boetes verhoogd worden, zou wat GroenLinks betreft de hondenbelasting afgeschaft kunnen worden. De vervuiler betaalt, wat GroenLinks betreft, de prijs.
OssVVDJa z.s.m.
Ouder-AmstelOuder-Amstel AndersJa per 1 januari 2023Wij hebben 23 december 2021 een motie ingediend waarin wij hebben voorgesteld om hondenbelasting een doelbelasting te laten zijn. Zodat hondenbezitters ook iets terug zien van hun geld. Motie hebben wij aangehouden.
Ouder-AmstelPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe hondenbelasting is voor onze kleine gemeente een belangrijke inkomsten bron.
OverbetuweCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHet is voor honden prettig verblijven in Overbetuwe! De hondenbelasting wordt gebruikt voor veel, ruime en diverse velden met faciliteiten. Er zijn zowel afgesloten als losloopgebieden, baasjes kunnen op verschillende plekken lekker zitten en wat de honden achterlaten wordt door gemeente opgeruimd.
OverbetuweGemeentebelangenJa per 1 januari 2023Dit is een doelbelansting maar niet bestemd voor het verhogen van algemene middelen.
PekelaGLJa per 1 januari 2023gelden worden gebruikt voor algemene heffingsmiddelen en doet daarmee geen recht aan het idee waarvoor het in het leven is geroepen.
PekelaPvdAJa, maar in 2025 of laterDe PvdA is niet negatief over het afschaffen van de hondenbelasting. Maar in de nieuwe regeerperiode vanaf maart 2022 willen wij gaan onderzoeken of hier binnen de begroting ruimte voor is. Wij pinnen ons niet vast op een vaste datum
PekelaPVVJa z.s.m.De hondenbelasting is een oneerlijke belasting. Deze gelden worden gestort in de algemene reserve en worden wel voor iedereen in de gemeente gebruikt. Maar de hondenbezitsters mag betalen. Het is ook een aloude belasting die ingesteld was voor de hondsdolheid en als belasting voor lastdieren. Voor de hondsdolheid is nu de eigenaar middels de jaarlijkse enting verantwoordelijk en bij wet is het verboden om nog een hond als last dier te gebruiken. Je zou kunnen zeggen dat deze belasting dus onrechtmatig is. Afschaffen dus!!
PekelaSamen voor pekelaJa z.s.m.De gemeentelijke begroting laat dit niet toe. Is een grote inkomenspositie voor onze kleine gemeente. Als het rijk jaarlijks 130.000 euro meer aan ons uitbetaald. Willen we dit graag afschaffen
Pijnacker-NootdorpCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij zijn niet voor afschaffing, wat ons betreft is het acceptabel om van hondenbezitsters een bijdrage te verlangen voor het exclusieve gebruik van de openbare ruimte in de gemeente ( hondenveldjes, opruimbakken en toezicht op de handhaving van regels zoals aanlijnplicht, opruimplicht e.d.)
Pijnacker-NootdorpCU-SGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingVervuiler betaald.
Pijnacker-NootdorpD66Ja z.s.m.
Pijnacker-NootdorpEerlijk AlternatiefJa z.s.m.Als er geen meerderheid is om hondenbelasting af te schaffen dan willen wij het geoormerkt hebben dus dan moet het ook naar uitrenveldjes en hondenpoepbakken gaan. De hondenbelasting is in Pijnacker-Nootdorp gehalveerd en baasjes van hulphonden hoeven geen belasting te betalen.
Pijnacker-NootdorpVVDJa, maar niet voor 1 januari 2024email 27/1/22 We hebben de tarieven van de hondenbelasting deze periode gehalveerd. Onze inzet was volledige afschaffing maar bleek in de Raad niet haalbaar. In het verkiezingsprogramma staat nu volledige afschaffing als doel voor de volgende raadsperiode
PurmerendD66Ja, maar in 2025 of laterDe gemeenteraadsverkiezingen zijn in Purmerend en Beemster al in november 2021 geweest vanwege de fusie van beide gemeenten.
D66 Purmerend is voorstander van een lage belastingdruk voor inwoners en ondernemers. De hondenbelasting in onze gemeente wordt echter louter gebruikt voor het onderhouden van voorzieningen voor honden, zoals hondenontmoetingsplekken, en het opruimen van hondenpoep op straat. Als we de hondenbelasting afschaffen, verliezen we de inkomsten waarmee dit wordt betaald. In ons verkiezingsprogramma staat dan ook dat we de hondenbelasting willen houden zoals die is, maar alleen om uitlaatplaatsen te onderhouden en hondenpoep op te ruimen.
PurmerendForum voor DemocratieJa z.s.m.
PurmerendHarry PoppelierJa z.s.m.De hondenbelasting is een achterhaalde belating. Een belasting is o.i. een landelijke zaak en niet een lokale zaak. Nu is de praktijk de ene gemeente wel en de andere niet. Dit is rechtsongelijkheid.
PurmerendPVVJa z.s.m.email 13/1/22
FVD is TEGEN de hondenbelasting. Deze mag wat ons betreft zo snel mogelijk worden afgeschaft.
PurmerendVVDJa z.s.m.Zie ons verkiezingsprogramma op http://www.vvdpurmerend.nl
RenkumCDAJa per 1 januari 2023Raad heeft motie aangenomen om bij de volgende perspectief nota in aanloop tot begroting 2023 met een (dekking)voorstel te komen.
RenkumGemeenteBelangenJa z.s.m.Probeer al jaren met GeneemteBelangen Renkum de hondenbelasting af te schaffen.
RenkumGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 19/1
GroenLinks Renkum is voor afschaffing van de hondenbelasting. De voorwaarden waar onder we die afschaffen, zijn wel belangrijk. Deze belasting vormt een deel van de inkomsten van de gemeente (te weten € 193.000 per jaar) en dit geld moet dan ergens anders vandaan komen. Wij zijn tegen verder bezuinigen op de voorzieningen, dus het bedrag zal uit OZB of andere belastingen moeten komen – er vanuit gaande dat het Rijk het niet gaat dekken.
De nieuwe regering heeft in haar coalitieakkoord keuzes gemaakt die het voor gemeenten nog moeilijker maken om de begroting sluitend te krijgen. Daarom vragen wij ons af of het afschaffen van de hondenbelasting reëel is op dit moment. Het korte antwoord is dus: we zijn voor afschaffen, maar we vragen ons af of het wel lukt, binnenkort.
RenkumVVDJa per 1 januari 2023Er moet wel dekking gevonden worden en niet door andere belastingen weer verder te verhogen.
RhedenCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij zijn niet echt voor of tegen. Ik kan ons standpunt niet goed kwijt bij de vorige vraag. De raad heeft besloten per 1-1-2023 de hondenbelasting te beperken tot het bedrag dat nodig is om de voorzieningen voor de honden te betalen. We staan achter dit besluit. Het lijkt ons alleszins redelijk dat de hondenbezitters betalen voor de kosten die de gemeente specifiek voor hen maakt. Minder voorzieningen is niet prettig voor de hondenbezitters, maar ook niet voor de andere inwoners omdat het risico bestaat dat er minder poep wordt opgeruimd. Verzoeke deze optie toe te voegen bij het resultaat.
RhedenD66Ja per 1 januari 2023Of minimaal kostendekkend maken (poepzakjes)
RhedenGPR BurgerbelangenNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 26/1Wij zijn in beginsel geen voorstander van de hondenbelasting, maar zien gezien de financiële tekorten van de gemeenten geen ruimte om deze op het moment af te schaffen (dan zouden wij immers elders moeten bezuinigen, iets wat we al jaren doen enwaar de grens echt bereikt is). Wel heeft de Rhedense gemeenteraad recent een motie aangenomen om de hondenbelasting per 2023 kostendekkend te maken. Wij hebben die ook van harte ondersteund. In de praktijk betekent dit grofweg een halvering van de belasting. Dat lijkt ons een goede eerste stap die ook goed uit te leggen is (we leveren immers diensten in de vorm van o.a. prullenbakken, gratis poepzakjes en verschillende losloopgebieden).
RhenenPvdAJa z.s.m.De PvdA Rhenen is voor afschaffing hondenbelasting, echter niet alle fracties in onze gemeente hebben wij kunnen overtuigen. Wel inmiddels samen met D’66 een motie ingediend de hondenbelasting voor de eerste hond te verlagen naar kostendekkendheid. Deze motie is aangenomen. We zijn op de goede weg. De PvdA blijft zich hardmaken voor afschaffing hondenbelasting.
Rijssen-HoltenCUJa z.s.m.De financiën van onze gemeente moeten eerst beter op orde. Ook moet er duidelijkheid zijn over de herverdeling van de uitkering uit het gemeentefonds voor we over de hondenbelasting willen en kunnen na denken
Rijssen-HoltenPvda-GLJa z.s.m.
Rijssen-HoltenVVDJa z.s.m.
RoerdalenPvda-GLJa z.s.m.Wij pleiten al jaren voor afschaffen met de nodige moties en amendementen maar heeft tot op heden geen meerderheid in de raad als steun gekregen
RoermondGLJa, maar niet voor 1 januari 2024De hondenbelasting is een substantieel onderdeel van de begroting en kan niet zomaar opgeheven worden. Wellicht is een heffing naar inkomen een alternatief.
RoermondLVRJa z.s.m.Hondenbelasting is niet meer van deze tijd. Het is een baatbelasting en geen doelbelasting.
RoermondSPJa per 1 januari 2023Ik ben als fractievoorzitter de enige van de SP in de raad van Roermond. Na Maart dit jaar neemt iemand anders het over. Wij blijven tegen deze asociale, ouderwetse discriminerende belasting. De LVR, grootste partij in Roermond is ook tegen hondenbelasting. Het levert de gemeente bijna 400.000 euro op en dat is de crux.
ScherpenzeelCDAJa per 1 januari 2023
ScherpenzeelPRO ScherpenzeelJa z.s.m.
SchiedamAOVJa z.s.m.
SchiedamFractie PostJa z.s.m.Ik ben wel voor verplichte registratie en chippen van lopende huisdieren op basis van een boete.
SchiedamGLJa z.s.m.Achterhaalde belasting, zo snel mogelijk afschaffen!
SchiedamOuderenPartij SchiedamJa z.s.m.volkomen achterhaald
SchiedamProgressief SchiedamJa z.s.m.Progressief Schiedam is initiatief nemer tot afschaffing van de hondenbelasting. Er is een afbouw naar 0 euro vastgelegd.
‘s-Hertogenbosch50PLUSJa z.s.m.
‘s-HertogenboschBosch BelangJa z.s.m.
‘s-HertogenboschDe Bossche GroenenJa z.s.m.
‘s-Hertogenboschgewoon ge-DREVENNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHondenbelasting moet verlaagd worden naar kostendekkend tarief, niet geheel afschaffen. Onze gemeente maakt circa € 500.000.- kosten per jaar voor hondenbeleid , dit moet wel opgebracht worden door de hondenbezitters.
Resumé, afschaffen neen, verlagen ; j
‘s-HertogenboschRosmalens BelangNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingbelastingtarief in relatie met werkelijke kosten t.b.v.aanleg- en onderhoud gemeentelijke honden voorzieningen/kosten.
‘s-HertogenboschVOOR Den BoschJa z.s.m.Alleen de werkelijke kosten verhalen.
SimpelveldLeefbaar SimpelveldJa z.s.m.
Sittard-GeleenCDAJa z.s.m.
Sittard-GeleenD66Ja z.s.m.D66 wil de hondenbelasting afschaffen. Het is een achterhaalde heffing.
Sittard-GeleenGLJa, maar niet voor 1 januari 2024Met ingang van 2022 is de hondenbelasting teruggebracht naar het niveau van kostendekkendheid, hetgeen een halvering van de belasting voor de hondenbezitter oplevert. Hiervoor zijn incidentele middelen vrijgemaakt voor de jaren 2022 en 2023. Een structurele oplossing wordt nagestreefd.
Sittard-GeleengobJa, maar niet voor 1 januari 2024We hebben met de begroting van 2022 gekozen om de hondenbelasting te halveren en daarna langzaam af te bouwen. Wanneer dat kan zal verder afhangen van de gemeentefinanciën.
Sittard-GeleenLokaal Sittard-Geleen-BornJa z.s.m.De fractie Klein heeft alle moties die in de richting van afbouwen of afschaffen gesteund. We zijn blij dat er nu een verlaging gaat komen in Sittard-Geleen, maar dat is nog steeds geen afschaffen. Dus we zijn er nog niet klaar mee.
Sittard-GeleenPvdAJa z.s.m.
Sittard-GeleenSPA (Samen Politiek Actief)Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingSPA is het ermee eens dat de reden voor hondenbelasting (‘een hond is een nuttig dier en dus heffen we belasting’) niet meer van deze tijd is.

Maar honden veroorzaken wel kosten voor de samenleving, ongeveer € 4 ton per jaar.
SPA vindt dat deze kosten inprincipe door de eigenaren moeten worden gedragen want waarom zouden circa 37500 gezinnen moeten betalen voor de hond(en) van 7500 gezinnen? Tijdens de behandeling van de begroting 2022 werd besloten om voor 2022 en 2023 de hondenbelasting kostendekkendte maken met niet-structurele middelen. Daarna gaan de kosten mogelijk weer omhoog. SPA wil de verlaging structureel maken.

SPA vindt echter ook dat een hond een maatschappelijke functie kan hebben: bij een- en tweepersoons huishoudens kan een hond een bijdrage leveren om eenzaamheid tegen te gaan doordat de eigenaar met de hond moet gaan wandelen, de hond verzorgt en als gezelschap bij zich heeft. Daarom dat SPA één hond voor kleine huishoudens wil vrijstellen van hondenbelasting.
Sittard-GeleenStadspartij voor Sittard, Geleen en BornJa z.s.m.In onze raad is besloten de hondenbelasting dit jaar te halveren en daarna gefaseerd af te schaffen.
Sittard-GeleenVVDJa z.s.m.Deze belasting wordt niet gebruikt waar voor die bedoelt is. De alg. Reserve pot wordt hier alleen maar aangevuld en dus voor andere middelen gebruikt.
SliedrechtPRO SliedrechtJa z.s.m.
SliedrechtSlydregt.NUJa z.s.m.De hondenbelasting is niet meer van deze tijd. Het wordt nu gebruikt om open gevallen gaten te dichten. Of dat beschikbare middelen steeds worden opgemaakt aan goed bedoelde onzin en niet ten goede komen aan de burger. Laat de burger zelf beslissen over zijn portemonnee.
SluisPvdAJa per 1 januari 2023Hoewel overlast van hondenpoep een groot item blijft (levert heel veel klachten op) vinden wij de hondenbelasting niet meer van deze tijd. Een hond kan ook een geweldig medicijn zijn tegen eenzaamheid, zeker ook voor de sociaal zwakkeren
SluisSPJa z.s.m.
SmallingerlandELPJa z.s.m.Afschaffing van hondenbelasting staat in ons verkiezingsprogramma.
Smallingerlandfraksje FNP SmellingerlânNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingSa lang de opbringst fan de hûnebelêsting foar it grutste part bestege wurd, wolle wy dy in stand litte.
SmallingerlandVVDJa z.s.m.
SoestBurgerbelangen Soest-SoesterbergJa z.s.m.Ik pleit al ruim 10 jaar voor afschaffing. De hondenbezitsters worden onterecht belast voor zaken van algemeen belang.
SoestD66Ja z.s.m.Ja, mits er een alternatief is. Het gat in de begroting zal moeten worden gedicht: het verhogen van de OZB is een van de weinige maatregelen die daarvoor gebruikt kan worden. Daar is niemand voor. Als er vanuit Den Haag wordt bepaald dat Hondenbelasting wordt afgeschaft is dat zeer welkom. Een achterhaalde en oneerlijke belasting.
SoestDemocraten Soest Natuurlijk DSNJa z.s.m.DSN zet zich al sinds 2015 in voor afschaffing van deze oneerlijke belasting!
SoestGGSJa per 1 januari 2023Er dient wel een oplossing te komen vomeert financiële gat wat ontstaat anders op te lossen.
SoestGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 26/1 We hebben uw bericht en uw ‘enquête’ gezien. Wij zullen de online vragenlijst niet invullen. De belangrijkste reden daarvoor is dat in de antwoord-categorieën wat ons betreft te weinig ruimte geboden wordt voor ter zake doende nuances. Onder meer de vraag wat te doen met voorzieningen (zoals uitlaatveldjes, opruimzakjes en bebording) speciaal voor hondenbezitters met publiek geld aangelegd? Desalniettemin willen wij u laten weten dat we als fractie de afgelopen twee jaar voor een bij de begroting voorliggende motie hebben gestemd ter beperking van de hondenbelasting in de gemeente Soest.
SoestPOSJa z.s.m.Wij vinden het niet terecht dat de hondenbelasting primair wordt gebruikt om begrotingstekorten te dichten. Daarnaast bestaat er ook geen belasting op het houden van bijvoorbeeld katten.
SomerenLeefbaarJa z.s.m.
SomerenPvdAJa z.s.m.Wij gaan bij de aanstaande raadsvergadering een motie indienen om de hondenbelasting te halveren. Ik heb in de commissievergadering gepolst of de overige raadsleden voor afschaffing was maar dit is helaas niet het geval. Nu proberen wij het in enkel stappen.
SomerenWij Zijn Someren – VVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingVan ons hoeft deze niet afgeschaft te worden maar zou eerder een doelbelasting moeten worden. Voor aanleg en onderhoud van uitlaat plekken, afvalemmers en voorzieningen voor het opruimen van hondenpoep, handhaving tegen overlast.
StaphorstGemeentebelangenJa z.s.m.
Stede BroecGemeenteBelangenJa z.s.m.Veel inwoners snappen niet waarom wij in Stede Broec honden belasting betalen en de omliggende gemeente niet. Ze zien er niet iets van terug. En willen dat het word afgeschaft. Ik steun deze stem, door voor afschaffing te zijn.
Stede BroecOnafhankelijke PartijNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingMet de baten van de hondenbelasting worden de lasten gedekt voor de maatregelen die worden genomen om overlast van hondenpoep zoveel mogelijk tegen te gaan
Stede BroecraadslidJa z.s.m.
Stede BroecVVDJa per 1 januari 2023Oneerlijke belasting, wordt niet geheven in de buurtgemeenten
SteinVVDJa z.s.m.De VVD Stein pleit al jaren voor afschaffing van deze oneerlijke en verouderd vorm van belastingheffing. Helaas al die jaren al zonder succes. Er is geen raadsmeerderheid hiervoor omdat gemeente Stein jaarlijks een ruime 200.000,- aan hondenbelasting int.Afschaffen betekent dat er elders in de begroting 200.000,- opgevangen dient te worden. Verhogen WOZ en daarmee woonlasten zijn daarin geen optie.
Stichtse VechtCDAJa per 1 januari 2023Bij de coalitie-onderhandelingen zullen wij dit meenemen. Ik kan nu nog niet zeggen per wanneer het dan in zou moeten gaan.

Als u mij dit enkele jaren geleden had gevraagd, had ik sowieso nee gezegd, maar de ervaringen in andere gemeenten hebben mij overtuigd.
Stichtse VechtHet Vechtse VerbondNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingEr wordt veel gedaan om de hondenstrond te verminderen zoals prullenbakken, zakjes etc.. dat kost geld en moet ergens van betaald worden. Bizar om iedereen mee te laten betalen voor andermans hondenstrond.
Stichtse VechtPVVJa z.s.m.
Stichtse VechtVVDJa z.s.m.Als er structureel voldoende financiële ruimte is.
Terneuzen50PLUSJa z.s.m.Op dit moment zijn er binnen de gemeente twee verschillende tarieven. Het tarief voor de tweede en derde hond is het dubbele als men een hond heeft. Wij hebben getracht dat dit vooruitlopend op gehele afschaffing dat dit gelijk zou worden getrokken. Afschaffing van hondenbelasting zijn wij voor de bezitters vervullen ook een sociale taak door hun ogen en oren open te houden als zij de hond uitlaten. Daar moeten wij dankbaar voor zijn.
TerneuzenCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingEen generieke afschaffing vanuit Den Haag volstaat wat ons betreft.
TerneuzenD66Ja, maar niet voor 1 januari 2024Voor D66 Terneuzen is voor afschaffing hondenbelasting zeker bespreekbaar, maar dan moet daar wel een goede structurele financiële dekking tegenover staan.
TerneuzenGemeentebelangenJa, maar in 2025 of laterGeen afschaffing voor het belastingstelsel is aangepast, zodat de huidige opbrengst ergens anders uit gedekt wordt……
TerneuzenGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe vraag “moet de hondenbelasting worden afgeschaft”? moet worden vertaald naar “moet ik blijven betalen voor het bezit van een huisdier”? Antwoord GroenLinks is JA
TerneuzenPVVJa z.s.m.Natuurlijk willen we zo snel mogelijk van de hondenbelasting af. Het is echter wel zo dat het nieuwe kabinet dit ook gaat oppakken. Wij willen dit even afwachten.
TerneuzenSociaal TerneuzenJa z.s.m.Wij pleiten al jaren voor afschaffing hondenbelasting.
TholenPvdA-GLJa z.s.m.Ons college is van mening dat terstond afschaffen te veel geld kost.
TholenSPJa z.s.m.Hondenbelasting alleen heffen als de opbrengst alleen gebruikt wordt voor het oplossen van mogelijke overlast door honden (poep etc.)
TielCDAJa per 1 januari 2023De begroting voor 2022 is reeds door de raad goed gekeurd. Daar komt bij dat je niet iets moet beloven waarvan je van te voren al weet dat dit niet gaat lukken. Per 1 januari 2023 is realistisch, zo hebben we dit jaar de tijd om de overige raadsleden te overtuigen van nut en noodzaak.
TielCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingZolang er nog extra uitgeven zijn voor het verwijderen van hondenpoep zullen de eigenaren van honden daar in redelijkheid aan bijdragen.
TielD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn Tiel is de hondenbelasting een doelbelasting. Deze belasting wordt gebruikt om de buitenruimte schoon te houden middels een poepluiers. Bovendien zijn poepbakken geplaatst en poepzakjesautomaten.
TielPartij van de BurgersNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn Tiel is het een doelbelasting.Inkomsten dan ook niet voor algemene uitgaven doch voor uitgaven inzake hondenbezit. Tegen afschaffing op dit moment voor Tiel juist omdat het een doelbelasting is. Indien wel afschaffing in de toekomst dan zal er een andere dekking gezocht dienen te worden voor de uitgaven. In Tiel kosten nu dmv hondenbelasting verdeeld over de hondenbezitters zelf en dat lijkt wel zo fair. in het algemeen misschien niet tegen de afschaffing op zich van het principe van hondenbelasting.juist vanwege het feit dat het in Tiel een doelbelasting is is er geen standpunt in de fractie besproken.
TielProTielJa per 1 januari 2023Gemeentelijke belastingen
ProTiel is van mening dat heffingen en tarieven voor gemeentelijke diensten in beginsel kostendekkend behoren te zijn. In bijzondere gevallen geldt daarvoor het individuele kwijtscheldingsbeleid. Wat de gemeentelijke belastingenbetreft, dienen deze in principe alleen als gevolg van inflatie te stijgen.
Daarnaast is ProTiel voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting.
Tilburg50PLUSJa z.s.m.Wil 50PLUS al jaren
TilburgGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingMet deze belasting wordt schoonmaak en handhaving betaalt die aan het houden van honden gerelateerd zijn. We vinden een kostendekkende belasting geoorloofd, maar volgen ook de landelijke discussie op dit thema.
TilburgLijst SmoldersJa z.s.m.
TilburgPvdAJa z.s.m.Tilburg kent het hoogste tarief voor hondenbezitters van alle Brabantse gemeenten. We vinden dat hondenliefhebbers met een kleine beurs niet onevenredig hard geraakt mogen worden. Voorzieningen moeten op niveau zijn. Dat zien we onvoldoende terug in de velden en de mogelijkheden die worden geboden. De meeste hondenbezitters zijn van goeder trouw een klein deel verpest het. De boete en pakkans voor het niet opruimen van hondenpoep mag wat ons betreft omhoog.
UrkCDAJa, maar niet voor 1 januari 2024Wij vinden het van belang dat hondenbelasting gekoppeld is aan faciliteiten voor hondenbezitters. Dat is nu niet zo in de belastingsystematiek. Daarom op termijn uitfaseren.
UrkPVVJa z.s.m.
UtrechtD66Ja per 1 januari 2023Wij zijn voor de uitbreiding van het lokaal belastinggebied, waardoor gemeenten meer ruimte krijgen om belasting te heffen en minder afhankelijk zijn van de uitkeringen van het Rijk en we kleine, weinig doelmatige belastingen zoals de HONDENBELASTING kunnen afschaffen. Dit moet inkomensneutraal gebeuren. Voor inwoners moet een groter lokaal belastinggebied leiden tot een verschuiving en niet tot een verhoging van belastingen. Samen met andere grote gemeenten en de VNG willen we hiervoor blijven pleiten.
UtrechtGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDraagvlak voor de hondenbelasting is belangrijk. We handhaven de hondenbelasting
en werken aan het vergroten van het draagvlak ervoor met voorlichting en
voorzieningen voor honden.
UtrechtPartij voor de DierenJa z.s.m.Het geld gaat in de algemene pot, en niet naar verbetering van dierenwelzijn in Utrecht. En je heft geen belasting op levende wezens vinden wij.
UtrechtPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHonden kunnen voor overlast zorgen door te poepen op openbare plekken. Om te zorgen voor speciale voorzieningen voor honden zoals uitlaatplekken is de hondenbelasting nodig. Wij vinden het logisch dat hondenbezitters deze belasting betalen.
UtrechtPVVJa z.s.m.Wij hebben hier al vaker moties voor ingediend, maar deze hebben geen meerderheid gehaald. Stond in 2018 in ons programma en dat staat er in 2022 weer in.
UtrechtStadsbelang UtrechtJa per 1 januari 2023Stadsbelang Utrecht wil de hondenbelasting schrappen.

Utrechters moeten nog steeds betalen voor de hondenbelasting, terwijl de opbrengst ervan niet wordt gebruikt voor gemeentelijke uitgaven die samenhangen met hondenbezit. Daarom wil Stadsbelang Utrechtdeze belasting schrappen.
UtrechtVVDJa z.s.m.
Utrechtse HeuvelrugBVHlokaalJa z.s.m.Al meerdere pogingen in de Raad gedaan om het voor elkaar te krijgen. Maar geen meerderheid gevonden.
Utrechtse HeuvelrugCUJa per 1 januari 2023
Utrechtse HeuvelrugD66Ja z.s.m.Is in 2021 vergeefs aan de Raad voorgelegd door D66 en nu weer opgenomen in het verkiezingsprogramma.
Utrechtse HeuvelrugSGPJa z.s.m.Al wel gepoogd, nog niet gelukt.
Utrechtse HeuvelrugVVDJa, maar niet voor 1 januari 2024Vóór 2024 heeft de gemeente niet genoeg geld daarvoor. Anders zou de OZB omhoog moeten.
Valkenburg aan de GeulABNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingZijn ook genoeg kosten aan verbonden.
Valkenburg aan de GeulVSPJa z.s.m.Wij hebben al gevraagd om een onderzoek afschaffing hondenbelasting
VeenendaalGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
VeenendaalProVeenendaalJa z.s.m.
VeenendaalPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingZolang de belasting ook voor de opruimzakjes en vuilnisbakken (onderhoud) en het schoonhouden/krijgen van de troittoirs wordt gebruikt lijkt het ons nog steeds een doelbelasting die op z’n plaats is
VeenendaalSPJa z.s.m.
VeenendaalVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingAfschaffing van de hondenbelasting zou op dit moment een gat in de begroting slaan van 4 ton. Deze gelden staan tegenover de uitgaven die er nu gedaan worden ten behoeve van onderhoud hondenuitlaatplekken, depodogs etc. Deze uitgaven moeten dan op een andere wijze worden gedekt. Waarbij voor ons het uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.
VeereCDAJa z.s.m.
VeerePvdA-GLJa, maar in 2025 of later
VeereSGPJa per 1 januari 2023Aanvulling op bovenstaande keuze:
SGP Veere is voor stapsgewijze afschaffing van de hondenbelasting.
VeereVVDJa z.s.m.z.s.m. betekent dat wel eerst de meerjarenbegroting aangepast moet worden, want nu zijn de opbrengsten van de hondenbelasting ingeboekt.
VeldhovenBurgerPartij VeldhovenJa z.s.m.Stukje van een motie van de BPV die alles duidelijk maakt waarom! Bij deze:

 Steeds meer gemeenten met hondenbelasting gestopt zijn. In 2010 hadden 308
gemeenten (71%) hondenbelasting en in 2020 zijn dit nog maar 193 gemeenten (54%);
 Het systeem ombelasting te innen omslachtig en dus duur is (administratie, het
opleggen van de aanslag, penningen etc.;
 De houder van de hond voor het opruimen van de hondenpoep verantwoordelijkheid is;
 De hondenbezitters, in het huidige systeem, een vrijbrief hebben om de hondenpoep niet
op te ruimen dat doet de gemeente wel. Het huidige systeem draagt dus bij aan een
grote overlast van hondenpoep;
 Het niet zelf opruimen zorgt voor stinkende uitlaatveldjes en uitlaatroutes;
 De controle op “illegale” hondenlaat zien dat een groot aantal hondenbezitters gratis
gebruik maken van de voorzieningen (in 2019, 150 honden);
 De handhaving op overtredingen redelijk eenvoudig in te passen is binnen de
organisatie.
VeldhovenD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHeeft voor ons geen prioriteit. Belasting is kostendekkend binnen de gemeentebegroting
VeldhovenGBV – Gemeente Belangen VeldhovenNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWe willen de hondenbelasting in Veldhoven HALVEREN en de middelen gebruiken om uitrenterreintjes beter af te hekken en meer afvalbakken en poepzakjes ter beschikking te stellen.
VeldhovenPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastinghondenbelasting is kostendekkend. Zeker niet in strijd met artikel 1 van de grondwet. Zo betaald een ondernemer ook reclamebelasting bijvoorbeeld en zijn er wel meer belastingen die niet voor elke burger zijn. PvdA is voor het handhaven van deze belasting
VelsenCUJa, maar niet voor 1 januari 2024Afschaffing prima, maar hondenbelasting is een doelbelasting.
Dat betekent dat de gemeente door de aanwezigheid van 4.700 honden kosten maakt (€ 486.000 per jaar) waarvoor een belasting wordt geheven.
Afschaffing kan dus op het moment dat de gemeente hiervoor geld van het rijk krijgt.
Verwachting is dat dit in niet vóór 2024 zal zijn. Als het wél eerder is, kan afschaffing ook eerder.
VelsenD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe hondenbelasting is in Velsen een doelbelasting die wordt gebruikt om voorzieningen voor honden te onderhouden en hierin te investeren. D66Velsen is daarom niet voor afschaffing van de hondenbelasting.
Velsenn.v.tNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
VelsenPvdAJa, maar in 2025 of laterHet is ons inziens te vroeg om hondenbelasting los te laten zolang de gedragsverandering nog niet verankerd is in de samenleving. Daarnaast moet de doelbelasting wat ons betreft ingezet worden om overlast door honden te voorkomen/oplossen. Ook dit kost tijd.
VelsenVVDJa z.s.m.We hebben geen tijdslijn aangegeven in ons verkiezingsprogramma.
VenloD66Ja per 1 januari 2023Wij hebben dit al bepleit in november 2021 bij de begroting
VenloEENLokaalNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHondenbelasting moet 100% worden ingezet voor het wel en wee van honden en hun eigenaren. Afschaffing zal leiden tot vermindering van de huidige faciliteiten, dus afkalving van het aantal hondenpaden, uitrenplekken en losloopgebieden en daarmee span je het paard achter de wagen.
VenloPVVJa z.s.m.Regelmatig aandacht voor gevraagd, echter tot op heden geen meerderheid gekregen
VenloPvdAJa, maar in 2025 of laterAlleen wanneer het Rijk bereid is gemeenten meer ruimte te bieden om eigen inkomsten te genereren zijn wij bereid om bestaande gemeentelijke belastingen, zoals de hondenbelasting te herzien. Deze inkomsten zijn nu nodig om de begroting sluitend te krijgen
VenloVerhaeghJa z.s.m.Voor ons is het geen speerpunt maar we hebben de afschaffing wel gesteund omdat andere partijen dit belangrijk vonden. De tijdsperiode is voor ons niet heel relevant.
VlielandAlgemeen Belang VlielandJa per 1 januari 2023Het afschaffen is eerder aan de orde geweest bij de begroting 2021. Ons standpunt was op dat moment geen belastingen te veranderen verhogen of verlagen, vanwege de COVID pandemie. Mede hierdoor is het voorstel de hondenbelasting af te schaffen niet aangenomen. Elke Vlielander weet dat het aantal honden van de toerist een veelvoud is van het aantal Eilander honden; het Eiland wordt steeds hoger, sneller dan de stijging van de zeespiegel. De opbrengst is zeer beperkt terwijl de Gemeente Leeuwarden de belastingheffing verzorgt. Door die kosten is de netto opbrengst nog minder. Hondenbelasting is naar mijn smaak een belasting welke wordt geheven op basis van klikken. Ondergetekende heeft meerdere honden gehad, in diverse woonplaatsen en gemeentes, maar deze nog nooit hoeven opgeven voor de honden belasting; dat was altijd al verzorgd door een anonieme medeburger…..
Vlissingen50PLUSJa z.s.m.Oude Wet uit 1800 ongeveer, honden werden toen gebruikt als trekdier en vielen daardoor onder de belastingen, uit de tijd en wordt gebruikt als vulling voor de gemeentepot, afschaffen dus!
VlissingenBestemming VlissingenJa z.s.m.Onze fractie wil de afschaffing ondersteunen maar wel met de opruimplicht. En deze waar mogelijk uitbreiden met het opruimen van o.a. paardenpoep en kattenpoep.
VlissingenCDAJa, maar in 2025 of laterDe hondenbelasting is een overblijfsel uit de tijd dat honden nog voor een kar liepen en dus eigenlijk achterhaald. Zo geredeneerd zou de hondenbelasting afgeschaft kunnen worden. Directe afschaffing zou echter in het geval van Vlissingen een fors gat inde begroting slaan, daarnaast heeft de gemeenten ook kosten aan honden. Uitfaseren lijkt me logisch, maar daar moeten we de tijd voor nemen.
VlissingenD66Ja z.s.m.Wij zijn van mening dat er momenteel niet correct en gelijkmatig gehandeld wordt omtrent het hebben van huisdieren. Waarom zou je wel extra belasting moeten betalen als je een hond hebt maar niet bij een ander huisdier. Zeker wanneer dit geld niet specifiek gebruikt wordt voor hondenvelden of iets dergelijks.
VlissingenPOVJa per 1 januari 2023Het is een achterhaalde belasting. Wij zullen die afschaffen en alternatieve dekking in de begroting vinden.
VlissingenPSRNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail:
Partij Souburg-Ritthem heeft als wens in haar verkiezingsprogramma 2022-2026 opgenomen om de hondenbelasting voor de 1e hond af te schaffen en voor de 2e en volgende hond het huidige tarief te handhaven. Onze financiële positie laat op dit moment geen ruimte om dit zelf op te lossen. Maar als de Rijksoverheid de belastingopbrengsten, in 2022 totaal € 310.000, volledig in het gemeentefonds stort zodat geen nadeel voor onze gemeente ontstaat dan is de weg open.
VlissingenSGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingVoor het uitlaten van honden investeert de gemeente geld aan aanleg en onderhoud van hondenuitlaatplekken, automaten met poepzakjes, prullenbakken daarvoor, hondenpoepzuiger, enz. Ook het plaatsen en weghalen van verbodsborden waar, in het hoogseizoen, geen honden mogen komen, kost geld. Afschaffen van de ene belasting veroorzaakt verhoging van een andere belasting om de begroting sluitend te krijgen. Onze gemeente staat er financieel niet goed voor, veel is wegbezuinigd dus er is geen ruimte om minder inkomsten te genereren.
VlissingenSPJa z.s.m.Hoe eerder hoe beter. punt is alleen dat wij gezien onze status van Art12 gemeente hiervoor toestemming moeten vragen aan de inspecteur. en dat gaat zolang onze situatie zo is niet verwezenlijkt worden. Wel kaarten wij het elk jaar opnieuw aan.
VlissingenVVDJa z.s.m.De VVD is voor afschaffing van de belasting maar omdat Vlissingen een art 12 gemeente is en onder toezicht staat van het Rijk wordt daar geen toestemming voor gegeven door de inspecteur van Binnenlandse Zaken
VoorschotenSPJa per 1 januari 2023De SP wil belastingen in Voorschoten eerlijker verdelen. Afschaffen van de hondenbelasting hoort daar bij.
VoorschotenVoorschoten LokaalNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastinggebruik de hondenbelasting voor de prullenbakken, poepveldjes etc. Besteed de inkomsten aan de honden en hun baasjes.
WaalwijkCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe gemeente maakt de nodige kosten voor de honden in de gemeente Waalwijk, zoals toezicht op opruimplicht, schoonmaken hondentoilet en de zogeheten poopscoop.
WaalwijkGroenLinksafNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn onze gemeente is hondenbelasting onderdeel van het hondenbeleid. De opbrengst wordt gebruikt voor onderhoud en schoonmaken van hondentoiletten en losloopgebieden. Wel kan gekeken worden naar mogelijkheden om deze belasting voor minima kwijt te schelden
WaalwijkSGPJa z.s.m.
WageningenGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHondebelasting mag ingezet worden om de gemeentelijke kosten voor honden (zoals uitlaatstroken, losloopgebieden, opruimen en handhaving) te dekken
WageningenPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij vinden dat de opbrengst van de hondenbelasting besteed moet worden aan voorzieningen voor honden en niet naar de algemene middelen moet vloeien.
WageningenStadspartij WageningenJa z.s.m.Hondenbelasting is een in de middeleeuwen ingevoerde belasting om tegen verspreiding van hondsdolheid en is dus niet van deze tijd. Heel snel afschaffen dus.
WageningenVVDJa z.s.m.
WassenaarCDAJa z.s.m.We steunen de afschaffing van de hondenbelasting. Deze belasting is niet meer van deze tijd. Bovendien gaan de inkomsten hiervan grotendeels naar de algemene middelen en worden slechts beperkt gebruikt om de hopen dat afschaffing landelijk gecompenseerd kan worden. Het is merkwaardig dat er niet 1 landelijk beleid is.rommel veroorzaakt door honden op te ruimen. We
WassenaarDemocratische Liberalen Wassenaar (DLW)Ja z.s.m.
WassenaarGLJa, maar niet voor 1 januari 2024Per direct niet meer indexeren. Zodra kosten inning niet meer in verhouding staan tot opbrengsten afschaffen.
WassenaarLokaal Wassenaar!Ja per 1 januari 2023
WassenaarVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWij zijn van mening dat de afschaffing van hondenbelasting een landelijke keuze is waar wij als lokale fractie niet over gaan. Wij zijn tegen het lokaal afschaffen van deze belasting zolang dit nog niet landelijk geregeld is. Indien het landelijk geregeldis, dienen gemeenten gecompenseerd te worden voor het wegvallen van deze belastinggrondslag. Wij zijn vóór het hervormen van het lokale belastinggebied zodat er meer manieren dan alleen de OZB zijn voor gemeenten om op een eerlijke manier de gemeentelijke lasten te kunnen verdelen.
WaterlandVVDJa z.s.m.
West maas en waalCDAJa z.s.m.We kennen in onze gemeente de regel dat tarieven de gemaakte kosten moeten dekken. We maken per hond ongeveer 30 euro kosten per jaar voor het onderhoud en aanleg van uitlaatplaatsen. Deze kosten kunnen doorberekend worden naar de hondenbezitsters of gedekt worden uit de algemene middelen. Wij zijn voor het laatste dus geen belastingheffing op honden.
West Maas en WaalSociaal Maas en WaalJa per 1 januari 2023Gemeente mist het zicht op wie er een hond bezit.
De heffing is daardoor niet goed uit te voeren.
Niet betalers opsporen betekent hoge uitvoeringskosten, waardoor een eventueel positief resultaat teniet wordt gedaan.
Nu betaalt slechts de zich correct gedragende inwoner.
West Maas en WaalVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingDe belastingen zo laag mogelijk houden is voor ons het eerste uitgangspunt, als afschaffen überhaupt een optie zou kunnen zijn dan gaan wij hier graag over in gesprek.
WestervoortPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn onze gemeente zijn nogal wat faciliteiten speciaal ingericht voor het uitlaten van honden die op gepaste wijze (moeten) worden onderhouden.
De kosten daarvoor kunnen ons inziens daarom op de hondenbezitters verhaald worden.
Hondenbelasting moet dus eendoelbelasting zijn. De opbrengst kan dus niet naar de algemene middelen.
WijchenD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting
WijchenGroen Sociaal WijchenJa per 1 januari 2023mail 30/1/22 Wat Groen Sociaal Wijchen betreft kan die hondenbelasting afgeschaft worden. Jarenlang is er meer opgehaald met deze belasting dan er is uitgegeven aan aanleg en onderhoud van hondenuitlaatplaatsen.
De hond is in onze ogen jarenlang een melkkoetje voor de gemeente geweest. 100.000 euro per jaar meer opbrengsten dan dan kosten.
WoensdrechtD66Ja z.s.m.
WoensdrechtVVDJa z.s.m.
WoerdenCDANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelasting1. Uw antwoord categorieën zijn te beperkt. Ook een standpunt ‘nee’ vergt een nuance.
2. Toelichting: Wij vinden dat geld dat wordt opgehaald met de hondenbelasting ook ten goede moet komen aan de hondenbezitter. In Woerden wordt het geld dat wordt opgehaald ook gebruikt om voorzieningen zoals speelveldjes en prullenbakken te betalen. Daarom vinden wij het goed uitlegbaar dat er een hondenbelasting wordt geheven. Die moet niet verder stijgen, maar gelijkblijvend met de kosten zijn.
woerdenCU-SGPJa, maar in 2025 of laterWe zitten nu nog op de nee lijn en weten niet hoe dat zal zijn in de toekomst.
WoerdenD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingD66 vindt dat de hondenbelasting kostendekkend moet zijn. Het gaat dan om de kosten van hondenuitlaatveldjes, gebruik en onderhoud poepzuiger, handhaving opruimplicht, het innen van de hondenbelasting etc. Hondenbelasting mag dus geen melkkoe zijn om de gemeentekas aan te vullen.
WoerdenLijstvanderDoesJa z.s.m.Hondenbelasting is ooit ingesteld voor honden die onder een hondenkar werkten. Dat is allang achterhaald. Hondenbelasting wordt ook niet alleen voor voorzieningen voor honden gebruikt. En als je voor het bezit van een hond zou moeten betalen, waarom dan niet voor het bezit van een kat? Daarom is onze partij van mening dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is, en zou moeten verdwijnen.
WoerdenProgressief WoerdenNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWe hechten aan dierenwelzijn en vinden dat mensen die een dier hebben ook een verantwoordelijkheid op zich nemen om te zorgen dat het dier ook een echt dier kan zijn en zich ook realiseren dat een dier kosten met zich meebrengt. We vinden dat hondenbezitters mee mogen betalen aan de kosten die de gemeente voor hen maakt (afvalbakken, uitlaatveldjes). Wel vinden we dat de belasting ook echt alleen besteed mag worden aan hondenbeleid.
WoerdenSterkwoerdenJa per 1 januari 2023
WoudenbergGemeenteBelangenJa, maar in 2025 of later
WoudenbergPvda-GLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingAls het gericht voor honden en eventueel andere dieren wordt gebruikt, dat willen wij wel. Dus meer doelbelasting.
WoudenbergVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHelaas maar beperkte antwoorden mogelijk. Indien een hondenbelasting wordt afgeschaft dan dienen de inkomsten die dat normaliter opleveren ergens anders vandaan te komen. Daar een gemeente maar beperkte knoppen heeft om aan te draaien is de vraag waar jedeze inkomsten dan gaat compenseren. Vandaar het laatste antwoord
ZaanstadCDAJa per 1 januari 2023Het CDA in Zaanstad wil in de volgende bestuursperiode het belasting- en heffingenlandschap vereenvoudigen. Afschaffen van de hondenbelasting behoort daar ook toe.
ZaanstadD66Ja per 1 januari 2023Zodra het financieel kan, zonder de overige lasten te verhogen.
ZaanstadDemocratisch ZaanstadJa z.s.m.
ZaanstadGLNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingemail 19/1/22: GroenLinks is niet principieel tegen de hondenbelasting. Om het nu af te schaffen is alleen een behoorlijke kostenpost.
Wij vinden wel dat de opbrengsten beter gebruikt zouden moeten worden aan meer uitrenveldjes, verwijderen van grasaren e.d.
ZaanstadPartij voor de DierenJa z.s.m.Wij willen hier zsm van af omdat we principieel tegen een vorm van lijfsbelasting (in dit geval honden) zijn. Eventuele tekorten dekken we door alle andere belastingen een klein beetje te verhogen. Dit voorkomt dat er nog jaren discussie over afschaffing blijft.
ZaanstadPartij voor Ouderen en VeiligheidJa z.s.m.De Partij voor Ouderen en Veiligheid is al sinds 2010 bezig de hondenbelasting afgeschaft te krijgen in Zaanstad. Helaas wil het college van B&W (voornamelijk landelijke partijen) hier niet aan. Ook in 2022 is het een speerpunt in onze verkiezingsprogramma en blijven we inzetten op afschaffing.
ZaanstadPvdANee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingEmail: 17/1/22
Wij zijn in eerste instantie voor een hondenbelasting waarbij de opbrengst ten goede komt aan voorzieningen voor de hondenbezitter. Uitrenplekken, voldoende bakken.
Wij zouden de hndenbelasting bij financiële ruimte ook graag af willen schaffen, maar laten we ook duidelijk zijn, het staat niet bij onze topprioriteiten.
De hondenbelasting staat voor 500.000 a 600.000 euro in de begroting. Als we beperkt financiële middelen hebben dan gaat onze prioriteit uit naar het in stand houden van onze sociale infrastructuur. De hondenbelasting bedraagt 10% of minder van de kosten van een hond (bron afbeelding: stichting dierenlot). Indien we voor moeilijke keuzes staan vinden we dit te overzien. Uw enquête biedt geen ruimte om ons antwoord goed aan te geven. Zowel nee als ja dekken de lading niet.
ZaanstadPVVJa z.s.m.Wij hebben de laatste 4 jaar, 4 moties ingediend on de hondenbelasting af te schaffen, bij de eerste hebben we een toezegging gekregen van de wethouder. Nooit nagekomen. Daarna ieder jaar verworpen
ZaanstadVVDJa z.s.m.Een achterhaalde belasting die zsm moet worden afgeschaft
ZaltbommelCUNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingKosten opruimen en onderhoud uitlaatvelden zijn praktisch gelijk ( of overschrijven) de inkomsten van de hondenbelasting. Wanneer die kosten niet meer gemaakt hoeven te worden ( opruimen en onderhoud) kunnen we er wel mee instemmen deze af te schaffen
ZaltbommelCDAJa z.s.m.Zie speerpunten en verkiezingsprogramma op website CDA Zaltbommel
ZaltbommelD66Ja per 1 januari 2023D66 wil de hondenbelasting afschaffen. Deze belasting maakt kunstmatig onderscheid
tussen mensen, kent geen redelijk doel en wordt te vaak gebruikt om de gemeentekas
aan te vullen
ZaltbommelSPJa z.s.m.Ouderwetse maatregel die niet sociaal rechtvaardig is.
ZevenaarCDAJa, maar niet voor 1 januari 2024we willen aansluiten op het landelijk beleid
ZevenaarD66Ja z.s.m.De fractie van D66 heeft inmiddels samen met de fractie van da PvdA 3 moties ingediend die streven naar afschaffing van de hondenbelasting. Deze moties zijn stelselmatig naar de prullenbak verwezen door een meerderheid van de raad. Lokaal Belang en het CDA samen 17 van de 27 zetels.
ZevenaarLokaal BelangJa z.s.m.Oneigenlijk en niet van deze tijd
ZevenaarPvdAJa z.s.m.Hier strijden we sinds 2018 voor!
ZevenaarSPJa z.s.m.Wij hadden zowel in ons vorige verkiezingsprogramma als ons nieuwe programma staan dat wij de hondenbelasting willen afschaffen. Ook hebben we meerdere moties/amendementen ingediend of mede-ondertekend voor de afschaffing. Bij de belastingverordeningen hebben wij consequent tegen de hondenbelasting gestemd.
ZevenaarVvdJa per 1 januari 2023
ZevenaarWijZZJa per 1 januari 2023Is nu een verkiezingsitem. Wij zijn om dit integraal mee te nemen in begroting en plannen college/coalitie.
ZoetermeerCDAJa z.s.m.Er moet een tegemoetkoming vanuit het Rijk tegenover staan anders slaat het een gat op onze begroting en de gemeenten hebben al niet zo veel financiële ruimte op dit moment.
ZoetermeerCU-SGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingHonden kosten de gemeente geld, denk aan hondenpoep en uitlaatveldjes. De hondenbelasting is weliswaar niet technisch gekoppeld aan die uitgaven, maar is daarmee toch redelijk.
ZoetermeerDemocratie voor ZoetermeerJa per 1 januari 2023Wij hebben het al lang in ons verkiezingsprogramma staan. Hondenbelasting was bedoelt tegen de hondsdolheid. de opbrengst vloeit nu terug naar de algemene middelen.
ZoetermeerGLJa z.s.m.GroenLinks vindt de Hondenbelasting een rare en oneerlijke belasting. Hij draagt voornamelijk bij aan het vullen van de gemeentekas en niet aan het verbeteren van het dierenwelzijn. Wat Groenlinks betreft wordt die dan ook zo snel mogelijk afgeschaft.
Wel willen wij dat er in eerste instantie het maximale aan wordt gedaan om het Rijk de gemiste inkomsten te laten dekken. Enerzijds vanwege een aangenomen motie in de Tweede kamer en anderzijds vanwege het feit dat gemeenten weinig mogelijkheden hebben doortekorten in de (jeugd)zorg om de belasting zelf af te schaffen.
ZoetermeerPvdAJa, maar niet voor 1 januari 2024Nu is er financieel geen ruimte voor, we hebben de inkomsten nodig. Helaas. Bovendien past afschaffing in een bredere discussie over de belastingruinte van gemeenten en je moet eea dan ook in samenhang bekijken. Maar het is een achterhaalde belasting.
ZoetermeerPVVJa z.s.m.email 14/1/22
De PVV Zoetermeer is tegen hondenbelasting. Je hoeft maar naar onze website zoetermeer.pvv.nl te gaan en je kunt het lezen; dus als Zoetermeerders willen weten hoe de PVV hierin staat, dan geeft onze website het verlossende antwoord. Wij hebben tijdens de huidige raadsperiode ook moties en amendementen ingediend om ons hiervoor sterk te maken.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
ZoetermeerVVDJa z.s.m.Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belastingen houden we wat de VVD betreft zo laag mogelijk. De Hondenbelasting is qua grondslag niet meer van deze tijd. De VVD is daarom voor afschaffing mits het gemis aan inkomsten wordt gecompenseerd om de gemeentefinanciën op orde te houden. De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft daarom op 20 december 2021 de motie die het college oproept in overleg te treden met de VNG om duidelijk te maken dat de gemeente Zoetermeer geen bezwaar heeft tegen afschaffing van de hondenbelasting, maar enkel bij financiële compensatie, mede ingediend.
ZoetermeerZó! ZoetermeerJa, maar in 2025 of laterWij zouden vooral de hondenbelasting voor de 1e hond willen verlagen naar een symbolische bijdrage. Honden kosten de gemeente op zich behoorlijk wat geld. De gemeente staat er door allerlei taken van het rijk waarbij onvoldoende geld meekwam er financieelheel slecht voor. Als het rijk de hondenbelasting afschaft, dan moet er wel gezorgd worden dat de inkomsten die wegvallen op een andere manier opgevangen kunnen worden.
ZundertD66Ja z.s.m.sowieso doeltax van maken, maar beter afschaffen. Zo zijn er meer belastingen te bedenken die nergens op slaan.
ZundertLokaal PerspectiefJa per 1 januari 2023al een paar keer in de raad aangekaart, maar nu niet haalbaar. wellicht na de verkiezingen wel.
ZundertVVDJa z.s.m.Moment is afhankelijk van verkiezingsuitslag maart 2022 alsmede onze eventuele positie binnen coalitie.
Zutphen“Kies Bewust Lokaal”Ja z.s.m.De lokale politieke partij “Kies Bewust Lokaal” (Voorheen BewustZW en Kies Lokaal) zijn al jaren voorstander van het afschaffen van de Hondenbelasting en blijven dat doorzetten. Het staat ook nu weer in het “Doelgerichte punten 2022 -2026 programma (Verkiezingsprogramma).
ZutphenCDAJa per 1 januari 2023Het CDA vindt dit een onjuiste en onwenselijke vorm van belastingheffing. Ten eerste omdat de kosten voor inning erg hoog zijn en daarnaast omdat het signaal wordt afgegeven dat een hondenbezitter betaald voor zijn/haar hond en daar rechten aan kan ontlenen (zoals hondepoep niet opruimen) en dat is niet zo. Het CDA gunt iedereen een belastingvrije hond en zelf hondenpoep-opruimende-hondenbezitters.
Het liefst zouden we vandaag al stoppen met deze belasting, maar dat kan niet omdat de begroting voor 2022al is vastgesteld. Daarom willen we hiermee per 1 januari 2023 stoppen.
ZutphenSPJa z.s.m.De hondenbelasting is een verouderde heffing, wij zijn voorstander van het zsm afschaffen
ZutphenStadspartij Zutphen-WarnsveldJa, maar niet voor 1 januari 2024
ZwartewaterlandCDAJa z.s.m.Wij zijn voor het afschaffen van de hondenbelasting, zolang de belasting geen zichtbare specifieke maatregelen voor hondenbezitters oplevert, zoals losloopveldjes, prullenbakken voorzien van poepzakjes, verbeteringen van de meest gebruikte wandelroutes voor bezitters van honden
ZwartewaterlandSGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingMijn fractie is tegen afschaffing waarbij geldt dat de inkomsten van de hondenbelasting ook daadwerkelijk wordt ingezet om overlast van honden te voorkomen. Waarbij gedacht wordt aan het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen en het bestrijden van honden overlast zoals het opruimen of bestrijden van hondenpoep.
ZwartewaterlandVVDJa z.s.m.Als VVD willen we zuinig omgaan met ons belastinggeld. We staan daarom voor lage lokale lasten. Extra belastingen dienen dan ook goed beargumenteerd worden om de noodzaak aan te tonen.
ZwijndrechtAlgemeen Belang ZwijndrechtJa per 1 januari 2023In Zwijndrecht is hier al vaker over gesproken echter de meerderheid is geen voorstander van het afschaffen van deze belasting gezien het gemis van inkomsten. Wat wij als ABZ bestrijden gezien de meer dan 50% kosten die wij maken aan administratie, innenbelasting en andere zaken die niet ten goede komen van de hondenbezitter. Zou nu de opbrengst volledig ten goede komen dan hebben we een andere casus.
ZwijndrechtCU-SGPNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn Zwijndrecht wordt de hondenbelasting als doelbelasting beschouwd. Dat betekent dat er niet meer opbrengsten mogen zijn dan de kosten die gemaakt worden voor de honden, waaronder het schoonmaken en onderhouden van de uitlaatstroken. Dat betekent ook dater geen geld vanuit de hondenbelasting gebruikt wordt om andere dingen te betalen. Andesrom betekent het dat wij niet de OZB-belasting van de andere inwoners willen gebruiken om de hondenpoep op te ruimen of uitrenveldjes te betalen. Wij wachten de eventueel landelijke ontwikkelingen af rondom de belastingen voor gemeenten voor wij de hondenbelasting opnieuw tegen het licht zullen houden en dan zullen wij bepalen of de hondenbelasting afgeschaft moet worden.
ZwijndrechtD66Nee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingIn Zwijndrecht is hondenbelasting een doelbelasting en wordt besteed aan hondenbeleid. Op het moment dat hondenbelasting geen doelbelasting is of blijkt te zijn, is D66 Zwijndrecht voor afschaffen van de hondenbelasting.
ZwijndrechtVVDNee mijn fractie is tegen afschaffing van de hondenbelastingWIJ ZIJN VOOR HET HANDHAVEN VAN DE HONDEBELASTING, MAAR WEL UITSLUITEND ALS DOELBELASTING. HET GELD WAT WORDT OPGEHAALD MOET GEBRUIKT WORDEN VOOR UITREN PLEKKEN, HONDENBAKKEN, POEPZUIGER, HANDHAVING E.D. DUS NIET ALS ALGEMEEN DEKKINGSMIDDEL. HET KAN NIETZO ZIJN DAT ANDERE INWONERS MEEBETALEN AAN DIE KOSTEN.
ZwijndrechtZwijndrechtse plus partijJa z.s.m.Wij zijn eigenlijk voor afschaffing honden belasting, dat werd niet gesteund door andere partijen. Wij hebben de keus gemaakt om de honden belasting in te zetten voor afgeschermde uitrenvelden voor onze viervoeters. Dat is tot op heden gelukt, er zijn momenteel twee uitrenvelden gerealiseerd. Wat ons betreft komen er nog meer afgeschermde uitrenvelden bij. De honden belasting word daarvoor ingezet, en gaat niet naar de algemene middelen.
ZevenaarOnsZevenaarJa z.s.m.email 14/2/22
Advertentie
%d bloggers liken dit: