Einde van de Actie Tegen de hondenbelasting

Beste volgers,


Luna en ik zijn dankbaar voor alle support die wij van u hebben ontvangen maar aan alles komt een einde.

Mijn “huisjournalist” Rolf Bosboom van de PZC heeft alles goed uitgelegd in zijn stuk: “Tien jaar lang vocht Gary tegen hondenbelasting, nu gooit hij de handdoek in de ring”. Ik nodig u van harte uit om dit stuk te lezen!

Het is momenteel onmogelijk gebleken om de politiek te bewegen om iets aan de hondenbelasting te doen. Het Kabinet heeft besloten om dit onderwerp over te dragen aan een volgend Kabinet en te koppelen aan de herziening van het gemeentelijk belastingstelsel.

Ik blijf het onderwerp wel “passief” volgen en indien er iets te melden valt zal ik dat via mijn Facebookpagina melden.

Resteert me iedereen nogmaals te bedanken die hun steun aan deze actie heeft betuigd en die mij op een of andere manier heeft bijgestaan.

Gary Yanover

Helaas blijkt dat het artikel niet door iedereen gelezen kan worden. Vandaar de text van Rolf Bosboom:

Sinds 2013 heeft Gary Yanover uit Kortgene gestreden om de hondenbelasting af te schaffen. Daar komt binnenkort een eind aan. ,,Als actievoerder kom ik niet verder.”

Zijn doel heeft hij niet bereikt. Nóg niet, want voorlopig kunnen gemeenten zelf blijven bepalen hoeveel ze hondenbezitters laten betalen. Het kan nog jaren duren voordat daar verandering in komt. ,,Het is me gelukt om het onderwerp op de agenda te krijgen, maar het is me helaas niet gelukt om het op korte termijn op te lossen.”

Het is Yanover een doorn in het oog dat veel gemeenten eigenaren van viervoeters extra laten betalen, terwijl zij die inkomsten niet hoeven te gebruiken voor hondenbeleid. De enige manier om daar definitief een einde aan te maken, is het afschaffen van de ‘blaftaks’. Dat gaat via de Tweede Kamer.

60.000 handtekeningen verzameld

Yanover is jaren bezig geweest om via een burgerinitiatief het onderwerp op de agenda van de Kamer te krijgen. Daarvoor moest hij 60.000 handtekeningen verzamelen, wat uiteindelijk lukte. In juni 2021 mocht hij ook de Kamer toespreken.

Zijn voorstel kreeg veel sympathie, maar de meeste partijen wilden eerst weten wat de gemeenten ervan vonden. Die zeiden dat ze de inkomsten niet konden missen. Kajsa Ollongren, destijds nog minister van Binnenlandse Zaken, schoof daarom in oktober 2021 het afschaffen van de hondenbelasting op de lange baan. Het wordt opnieuw bekeken bij de hervorming van het totale belastingsysteem van gemeenten. Dat kan nog jaren duren.

Achter de schermen in Den Haag

Het afgelopen anderhalf jaar is Yanover vooral bezig geweest om erachter te komen wat zich in Den Haag achter de schermen heeft afgespeeld rond zijn burgerinitiatief. Met een beroep op de Wet open overheid (Woo) heeft hij alle interne stukken opgevraagd. Het resultaat heeft hij net ontvangen: bijna driehonderd documenten.

Veel wijzer is hij er niet van geworden. Het pak papier bevestigt in zijn ogen vooral dat er sprake was en is van politieke onwil. ,,De stukken schetsen een beeld van hoe men werkt in Den Haag en dat is een bevestiging van wat ik al wist. Men denkt al heel snel in een bepaalde richting en dat is en blijft dan hun ‘oplossing’. Het gekke is: iedereen is het erover eens dat die hondenbelasting moet verdwijnen, maar toch kan het nog een paar jaar duren.”

Hij hoopte vooral een bredere discussie op gang te brengen. Doordat het Rijk steeds meer bevoegdheden afstoot naar provincie en gemeenten, ontstaat er ook rechtsongelijkheid. ,,Hoe de regels worden toegepast, is voor burgers afhankelijk van waar ze wonen. Dat geldt niet alleen voor hondenbelasting, maar ook bijvoorbeeld voor de energietoeslag, het parkeerbeleid voor gehandicapten en de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning.”

‘Burgers worden benadeeld’

“Hondenbelasting is een symptoom van een probleem dat breder is: we hebben een stelsel gecreëerd waarin burgers worden benadeeld”, constateert Yanover. Hij betreurt het dat hij dat niet heeft kunnen veranderen. Zijn rol beschouwt hij als uitgespeeld. ,,Ik heb er alles aan gedaan, maar als men het niet wil zien en niet wil horen, dan kom je helaas niet verder.”

Advertentie

Actie update #hondenbelasting 13/02/2013 13300 grens doorbroken!

Er zijn mensen die zich belangeloos inzetten om vreemden te helpen. Zo ook mijn database bouwer die ik pas drie weken ken. Hij heeft zijn tijd in de actie gestoken en o.a. een prachtige database te bouwen. Nu kunnen alle handtekeningen automatisch worden gecontroleerd op juistheid en verwerkt. Er zijn mensen die zo graag willen meedoen dat ze de petitie meerdere keren hebben ondertekend. Soms op verschillende dagen. Met de database kunnen we alle unieke handtekeningen tellen. Ik wil mijn database bouwer hierbij bedanken. Ik heb nu tijd over voor mijn gezin die de laatste weken ook veel geduld hebben getoond.

Om 19:00 uur vanavond stond de teller op 13316 handtekeningen uit 380 gemeenten!

De actie gaat door. Let goed op de media!

Practige opmerking m.b.t. mens en #hondenbelasting

Met dank aan GJ95 uit Rotterdam die de petitie ondertekende met de volgende opmerking daarbij:
Sinds de industriële revolutie overlaadt de mens de aarde met vervuilende stoffen. Is de mens daadwerkelijk belangrijker dan andere soorten op aarde, denk ik niet. Maakt de belastingaanslagen voor dieren nog belachelijker!

%d bloggers liken dit: