Oproep tot actie! #hondenbelastingwegermee

De Actie Tegen de Hondenbelasting ving bot in Den Haag. De landelijke politiek werd bij het behandelen van het burgerinitiatief plotseling “politiek doof”. Helaas is er maar één weg die open blijft om actie te voeren. De hondenbezitters in de gemeenten die deze diefstal nog blijven plegen MOETEN zelf in actie komen!

De hondenbezitter wordt hondsberoerd van het feit dat ze een melkkoe van de gemeente zijn. Over precies 4 maanden, op 16 maart 2022 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Aan u de taak om met gelijk gestemde uw raadsleden en de fracties te benaderen om hun standpunt met betrekking tot de hondenbelasting op te vragen en waar nodig bij te schaven. Misschien kunt u ook een ludieke actie verzinnen om de aandacht van de media trekken? Lees ook dit bericht.

Zorg dat uw acties via FaceBook, Twitter, Instagram, (lokale) kranten en omroepen voorzien worden met #hondenbelastingwegermee en #gemeenteraadsverkiezingen2022 Het gebruik hiervan zorgt dat uw berichten beter online gevonden worden. Misschien lukt het #hondenbelastingwegermee trending te maken? U mag gebruik maken van logo en foto die bij dit bericht zijn geplaatst. Bronvermelding wordt wel op prijs gesteld.

Deel zoveel mogelijk deze oproep. Blaffende honden bijten niet maar blaffende hondenbezitters laten hun tanden wel zien en hun stem horen.

Vergeet niet via deze website of Facebook uw verhaal achter te laten onder dit bericht.

Mede namens Luna Bedankt!

Advertentie

Volksvertegenwoordiging Noordwijkerhout ontlopen discussie over hondenbelasting!

Op 4 november jl. heb ik via de Facebook pagina van deze actie u geïnformeerd over hoe mijn Gemeente, Noordwijkerhout, met de hondenbelasting omgaat binnen de begroting van 2016. (Zie uitleg verder in dit bericht) Donderdag a.s. wordt de begroting in de Raadsvergadering behandeld maar in de hoop om tenminste een politieke discussie te beginnen heb ik een email bericht gestuurd aan B&W en alle raadsleden. Het bericht werd verstuurd naar alle email adressen die vermeld zijn op Gemeentelijke website. Iedereen dus heeft het bericht in zijn of haar eigen email box ontvangen. Ik was ook van plan om mijn spreekrecht te gebruiken donderdagavond maar helaas bestaat deze recht niet meer in Noordwijkerhout. Men geeft aan dat ik dit tijdens de commissievergadering had moeten inspreken.

Zoals het er nu uitziet zijn de gekozen volksvertegenwoordigers niet bereid om de discussie om te gaan. Er bestaat waarschijnlijk (mijn inschatting) onvoldoende “politiek draagvlak” om over de hondenbelasting te debatteren. Dit is jammer en een gemiste kans voor de volksvertegenwoordiging. Wellicht zijn ze bang voor negatieve reacties van niet hondenbezitters of gewoon staan ze op hun recht om deze belasting te heffen!

Vandaar heb ik besloten om het bericht hier te publiceren in de hoop dat men alsnog durft de discussie aan te gaan:

Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van de Gemeente Noordwijkerhout,

Tijdens uw raadsvergadering van 12 november a.s. wordt u gevraagd om de gemeentebegroting 2016 vast te stellen. Uw begroting toont een overschot van €379.000 en u wordt geadviseerd om €111.000 van dit overschot aan te wenden voor een eenmalige belastingkorting. De perceptiekosten van deze maatregel bedragen €4.000 waardoor de totale kosten voor de maatregel €115.000 bedragen.

In dezelfde begroting is een inkomsten post van €113.000 uit hondenbelasting opgenomen. De hondenbelasting wordt altijd als bron van inkomsten beschouwt t.b.v. de algemene middelen. De perceptiekosten voor het innen van deze belastingmaatregel zijn relatief gezien behoorlijk hoog in vergelijking met de perceptiekosten voor het innen van de OZB. Verder is het onbillijk dat hondenbezitters gevraagd wordt om een extra bijdrage te leveren aan de algemene middelen terwijl hetzelfde bedrag teruggegeven wordt aan alle huishoudens! Dit is het weggooien van gemeenschapsgeld! Eerst innen, met hoge perceptiekosten om vervolgens terug te geven met een extra €4.000 aan perceptiekosten!

De structurele ruimte op de gemeentelijke begroting is de komende jaren positief. Er is geen enkele reden om de hondenbelasting in de gemeente te handhaven. Nu is de tijd rijp om de hondenbezitters te bedanken voor hun extra bijdrage aan de gemeentekas door de hondenbelasting per direct af te schaffen.

Als volksvertegenwoordigers kunt u eenvoudig besluiten om deze maatregel per 1/1/2016 te nemen. Neem de keuze om uw liefhebberende kiezers te bedanken voor hun decennia lang bijdragen en geduld en wijzig uw begroting. Het is eenvoudig, er is ruimte. Volg het voorbeeld van bijvoorbeeld Gemeente Amsterdam (2016) of Gemeente Hillegom (2015) De politieke keuze is aan u.

Als actie voerder voor de Actie Tegen de Hondenbelasting, ben ik heel benieuwd naar uw standpunt in deze kwestie. Ik nodig ik u allen nadrukkelijk uit om uw standpunt kenbaar te maken en of de discussie in uw raad aan te gaan.

Met vriendelijke groeten

Oproep om u mening als hondenbezitter te geven over het gemeentelijke hondenbeleid

De Actie Tegen de Hondenbelasting wil graag u op onderstaand attenderen en u de mogelijkheid geven om aan te geven wat u als Nederlandse hondenbezitter vindt van het gemeentelijke hondenbeleid.

Begin volgend jaar vindt voor de derde keer in succes het Nationaal Symposium Hondenbeleid plaats. Ook – hondenbelasting – is een thema wat dan aan bod komt. Voorafgaand het symposium wordt een enquête gehouden onder alle Nederlandse gemeenten. Alle aspecten van hondenbeleid komen in het onderzoek aan bod. Op het symposium wordt ook de mening van de Nederlandse hondenbezitters meegenomen. Zo kan u, als (Nederlandse) hondenbezitter uw mening geven over het gemeentelijke hondenbeleid. Dit kan door deze enquête in te vullen.

Inmiddels is de enquête al enige honderden keren ingevuld! Helpt u ook mee?

U maakt tevens kans op een jaarvoorraad biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes.

Kust gemeenten zijn hond onvriendelijk

Waarom zijn de kust gemeenten zo hond onvriendelijk? Tijdens de zomermaanden zijn er veel kust gemeenten die honden verbieden om overdag op het strand te lopen. Zo’n verbod kan ik op drukke dagen enig begrip voor opbrengen maar als een hond aangelijnd is kan die geen kwaad meen ik.

Gisteren bijvoorbeeld was ik in Castricum aan zee. Strand was leeg maar wel verboden voor honden tussen 10 – 19 uur.
Toch heb ik gewaagd om Luna los te laten lopen zij en ik hebben heerlijk genoten. Later spraak ik met een BOA die aangaf dat indien hij mij gezien had, had hij mij op een bekeuring getrakteerd. (+/- 90 euro meen ik!) De gemeente heeft besloten dat het zo moest en dat voert hij uit of het strand wel of niet leeg is!

Ik ben het overigens wel mee eens dat er een opruimplicht dient ingesteld te worden voor alle stranden in Nederland. Ik moet er niet aan denken dat iemand in de stront van Luna stapt. Ik zo het ook niet prettig vinden om stront op het strand te vinden. In Castricum aan zee geld zo’n opruimplicht ook voor paarden.

Hoe zit het in andere kust gemeenten in Nederland? Zullen we proberen gezamenlijk om een overzicht op te stelen?

Wethouder Amsterdam wil DNA test voor honden!

Volgens een artikel in De Volkskrant (11/04/2015 – Ten eerste pagina 12) pleit  Werner Toonk, VVD Raadslidvoor het instellen van een verplicht DNA test voor honden  in Amsterdam.  Probeert hij hierdoor het afschaffen van de hondenbelasting in Amsterdam zo tegen te houden? Eerst was er onvoldoende dekking gevonden om de afschaffing per 1/1/15 te realiseren nu “speelt”hij de hondenpoep kaart! Of wil hij  ook dat alle inwoners van Nederland hun DNA in leveren zodat iedereen opgespoord kan worden als er een misdaad gepleegd wordt?

Het hondenpoep problematiek moet niet worden onderschat maar tegelijkertijd dient men niet te vergeten welke belangen een rol hier spelen. Gemeenten hebben belang bij dat er een hondenpoep probleem is omdat hierdoor kan men het heffen van hondenbelasting legitimeren. Zo kunnen gemeenten hondenbezitters als melkkoe blijven gebruiken en de algemene middelen spekken.

De Actie Tegen de Hondenbelasting zegt:
Opruimen is verplicht, hondenbelasting niet!

%d bloggers liken dit: