Nieuws

Wederom D-day voor Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

Nieuwe datum voor Tweede Kamer debat over hondenbelasting is vastgesteld op 10 juni 2021 16:00 uur.

Ten gevolge van de politieke ontwikkelingen na de recente Tweede Kamer verkiezingen en de gevolgen van de Corona pandemie, heeft het behandelen van het burgerinitiatief veel langer op zich laten wachten dan oorspronkelijk werd voorzien maar nu is het (weer) zover! Op donderdag 10 juni 2021 om 16:00 wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. Het debat zal ongeveer 2.5 uur in beslag nemen. Naast de diverse woordvoerders van de verschillende Tweede Kamer fracties is de verwachting dat de Minister ook aanwezig zal zijn. Gary Yanover, de initiatiefnemer van dit burgerinitiatief zal het debat openen. Hij mag de kamer maximaal 5 minuten toespreken. Een stemming over eventueel indiende moties zal pas in de week na het debat plaatsvinden.

Op dit moment is het niet mogelijk om het debat bij te wonen maar het is wel mogelijk om het debat live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Het debat zal begin volgende week zichtbaar worden zodra de griffier het definitief heeft vastgelegd. De regels voor eventueel bezoek aan de Tweede Kamer zijn ook op de website te vinden.

Sneeuwpret

Luna wil alle volgers deze actie nogmaals bedanken voor hun steun. Zonder u was deze actie nooit zo ver gekomen. Luna geniet nu, net als velen van u, van wat sneeuw pret. Dit willen we u niet onthouden.

Debat uitgesteld tot na de verkiezingen

In goed overleg met de griffier van de Tweede is besloten om de behandeling van het Burgerinitiatief “Stop de hondenbelasting” tot na de aankomende verkiezingen uit te stellen. De toezegging is gedaan om het debat op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen op een moment dat het praktisch mogelijk is en wel zo spoedig mogelijk na de aanstaande verkiezingen.

Na jaren van voorbereiding van deze actie is het belangrijk dat er voldoende aandacht komt voor het debat over het burgerinitiatief. Momenteel eist o.a. Corona, de toeslag affaire en de opkomende verkiezingen alle aandacht van Kamerleden op. Bovendien is het kabinet nu demissionair.

Wordt vervolgd………..

Debat in Tweede Kamer doorgeschoven naar 2021

Logo Tweede Kamer

Doordat de Tweede Kamer een aantal politiek gevoelige onderwerpen voor het eind van dit jaar dient af te handelen is er geen tijd meer dit jaar voor een debat over het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. Er is nu toegezegd dat het debat plaats gaat vinden in de 1e of 2e vergaderweek van de Kamer in het nieuwe jaar.

Debat over burgerinitiatief voorlopig uitgesteld

Logo Tweede Kamer

Zojuist ontving de Actie tegen de hondenbelasting onderstaand bericht vanuit de griffie van de Tweede Kamer:

“Ik moet met spijt u melden dat ik het debat over uw burgerinitiatief zal moeten verplaatsen; in verband met een ingelast coronadebat vorig week is de begroting VWS verschoven en die krijgt, samen met de begroting Defensie, een nieuwe plek in de week van 1-3 december waarmee die week helemaal vol zit. Ik kom bij u terug voor een nieuwe datum, ik zal proberen het de week erop een plek te geven en zal u dan een voorstel doen.

Wordt vervolgd zodra een nieuwe datum bekend is.

D-Day voor Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

Datum voor Tweede Kamerdebat over de hondenbelasting is vastgesteld.

Uiteindelijk is het zo ver! Op 3 december 2020 om 14:00 uur wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting. Het debat zal ongeveer 2.5 uur in beslag nemen. Naast de diverse woordvoerders van de verschillende Tweede Kamer fracties is de verwachting dat Minister Ollongren ook aanwezig zal zijn. Gary Yanover, de initiatiefnemer van dit burgerinitiatief zal het debat openen. Hij mag de kamer maximaal 5 minuten toespreken.

Op 8 december zal er vervolgens gestemd worden over eventuele moties die worden ingediend en is de behandeling van het burgerinitiatief op dat moment dan formeel ook afgerond.

Kijk hier om te lezen hoe u het debat bij kan wonen.
Let op: honden worden niet toegelaten in het gebouw van de Tweede Kamer.

Burgerinitiatief wordt plenair behandeld door Tweede Kamer

Na ruim 7 jaar actie gevoerd te hebben en met twee commissies uit de Tweede Kamer contact te hebben gehad, is de kogel door de kerk. Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting zal worden aangemeld voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Deze beslissing werd 3 september jl. genomen door de Tweede Kamer Commissie Binnenlandse Zaken (BiZa) Deze beslissing doorgaans betekent dat ik in de gelegenheid wordt gesteld om het initiatief in de kamer toe te lichten. Na toelichting volgt een debat tussen de Kamerleden dat mogelijk kan uitmonden in door Kamerleden ingediende moties. In ieder geval volgt er een besluit ten aanzien van het initiatief. Het is momenteel nog niet bekend op welke datum deze behandeling plaats zal vinden.

Het doel van het burgerinitiatief is het schrappen van artikel 226 uit de Gemeentewet te realiseren omdat het uit dit wetsartikel is dat gemeenten hun bevoegdheid  verlenen om hondenbelasting te heffen. Het schrappen van dit wetsartikel heeft  tot gevolg de afschaffing van de hondenbelasting in geheel Nederland.

De landelijk Actie Tegen de hondenbelasting werd opgericht begin 2013. Vanaf oktober werd een burgerinitiatief via de Stichting Petities.nl opengesteld. Het duurde tot begin 2019 voordat de benodigde 40.000 geldige handtekeningen waren verzameld. Uiteindelijk hebben ruim 60.000 mensen hun steun aan het initiatief gegeven. Op 23 april 2019 is, onder de belangstelling van veel media aandacht, aangeboden aan de Tweede Kamer Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Na veel onderzoek besloot deze commissie februari jl. het initiatief ontvankelijk te verklaren en werd het doorgestuurd naar de Commissie BiZa voor verder afhandeling. Begin september besloot de commissie het initiatief aan te melden  voor behandeling in een plenaire vergadering.

Na ruim 7 jaar zien we dit als een belangrijk mijlpaal in de actie tegen de hondenbelasting. Uiteindelijk kan het initiatief worden uitgelegd aan leden van de Tweede Kamer en kan er discussie  op gang komen en politieke partijen moeten kleur bekennen.   Wellicht komt er ook een motie van Kamerleden om de Gemeentewet aan te passen.

Update uit de Tweede Kamer

Logo Tweede Kamer

 

 

Na het aanbieden van het initiatief aan de Tweede Kamer op 23 april 2019, hebben verschillende gesprekken met kamer leden en de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven plaatsgevonden. Uiteindelijk werd het initiatief goedgekeurd en heeft de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven op 1 april verslag uitgebracht en het initiatief overgedragen aan de Commissie Binnenlandse Zaken (BIZ) voor verder afhandeling.

Het initiatief is op 28 mei jl. tijdens een vergadering van BIZ besproken en BIZ heeft besloten dat er een procedure dient te komen om het initiatief verder te behandelen maar door Corona zal verder behandeling van het initiatief pas op zijn vroegst in het najaar plaatsvinden.

 

Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting wordt verder behandeld door de Commissie Binnenlandse Zaken (BZK)

Logo Tweede KamerTijdens een telefoongesprek met de voorzitter van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven -heer Koopmans – werd ik vanochtend geïnformeerd of het vervolg traject van het burgerinitiatief.

Het initiatief wordt overgedragen aan de Commissie Binnenlandse Zaken (BZK). Deze commissie bepaalt de vervolgstappen. Volgens heer Koopmans is een combinatie van verschillende acties mogelijk:

  • De Commissie BZK kan de Minister BZK verzoeken het initiatief te onderzoeken;
  • De Commissie BZK kan een hoorzitting organiseren;
  • De Commissie BZK kan de kwestie op het agenda zetten van een plenaire vergadering van de Kamer.

Hoe dan ook is het de verwachting dat het nog een paar manden kan gaan duren voordat er meer bekend is. Voorlopig blijft het mogelijk voor gemeenten om hondenbelasting te heffen. Deze gelegaliseerde diefstal blijft tot tenminste 2021 mogelijk.

Het initiatief is ontvankelijk verklaard!

Logo Tweede KamerVanmiddag via de griffier van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven heb ik telefonisch vernomen hat de commissie het initiatief ontvankelijk heeft verklaard. Volgende week hoor ik hoe alles verder gaat verlopen.

Na jaren actie, ben ik vanzelfsprekend blij  en opgelucht dat deze beslissing gevallen is en wil ik iedereen bedanken voor hun steun en adviezen.

Politiek Den Haag is nu echt aan zet en ik verwacht een eerlijk en open discussie en een snelle wetswijziging.

%d bloggers liken dit: