#Hondenbelastingwegermee #gemeenteraadsverkiezingen2022 – Uw hulp is nodig – onderneem nu actie

Nu politiek Den Haag besloten heeft om geen gehoor te geven aan het Burgerinitiatief Stop de hondenbelasting is de tijd rijp voor een vervolg actie.

Per 1 januari 2022 telt Nederland 345 gemeenten. 180 van die gemeenten heffen per 1 januari nog hondenbelasting.

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Actie Tegen de Hondenbelasting wil de hondenbelasting onderwerp maken van de verkiezingen.

Om dit te bewerkstelligen hebben de 180 gemeenten een email ontvangen waarin de fracties gevraagd worden om deel te nemen aan een korte enquête over de hondenbelasting. De fracties worden gevraagd om hun mening te geven over het eventueel afschaffen van de hondenbelasting en op welke termijn.

Wat U moet doen om te helpen

Ik hoor u denken: “hoe kan ik helpen”?

Het e-mailbericht is naar de griffier van de gemeente verstuurd met het verzoek om het bericht door te sturen naar alle fracties in de gemeente die mee gaan doen aan de verkiezingen. U kunt helpen door de fractieleiders in uw gemeente te wijzen op de enquête en hun te vragen daarop te reageren. Dit kan u persoonlijk doen door een email te sturen en / of door berichten te plaatsen op Twitter, Facebook enz. Vergeet niet #hondenbelastingwegermee #gemeenteraadsverkiezingen2022 te plaatsen bij uw berichten op sociaal media. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer kans dat een fractie een standpunt inneemt en deelneemt aan de enquête.

De resultaten van de enquête worden zo spoedig mogelijk op deze site gepubliceerd en zullen worden gebruikt om media aandacht te generen.

Advertentie
%d bloggers liken dit: