#VNG + #hondenbelasting #Rechtspraak

Toevallig gisteren 24/1/13 had ik contact met de VNG om te vragen of de VNG een standpunt had m.b.t. de hondenbelasting.

VNG bij monde van Sandy Arthur Manuel, Persvoorlichter deelde de VNG me mede:

“Het is aan de gemeenten zelf om een de afweging te maken al dan niet hondenbelasting te heffen op basis van art. 226 van de Gemeentewet. De hondenbelasting vereist een verordening, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De inkomsten uit de hondenbelasting vallen toe aan de algemene middelen. Het is aan de gemeenteraad te bepalen waar de gemeentelijke inkomsten voor worden ingezet. Die vrijheid bij het besteden van de middelen laat echter onverlet dat elke gemeente kosten zal maken voor het hondenbezit. De middelen kunnen zo bijvoorbeeld worden aangewend voor het bestrijden van hondenpoep via het budget voor de fysieke openbare ruimte, het beborden en schoonhouden van hondenuitlaatplekken etc.”

De VNG reactie over de rechtspraak is:

“De VNG is op de hoogte van deze uitspraak. Tegen de uitspraak wordt cassatie aangetekend. Zolang een zaak onder de rechter is doet VNG geen uitspraak hierover.”