Gemeente nieuws – Rotterdam

30/01/2013 – Standpunt van raad gevraagd.

30/01/2013 Jan-Willem Verheij VVD Gemeenteraadslid Rotterdam

“De VVD Rotterdam heeft naar aanleiding van uw initiatief vandaag vragen aan het college gesteld om de feiten over hondenbelasting te achterhalen: wat is de totale opbrengst van de hondenbelasting, hoeveel bedragen de inningskosten van de belasting en welke kosten zijn er gemoeid met handhaving van de belasting (o.a. voor huisbezoeken door stadstoezicht). Afhankelijk daarvan zullen wij verdere stappen zetten. Eventuele vervolgstappen zullen wij bekend maken via onze website www.vvdrotterdam.nl.”

12/02/2013 – Reactie van Groen Links

Het onderwerp ligt moeilijk in deze tijd, hoewel er veel goede argumenten zijn om deze belasting af te schaffen. Er zijn echter ook argumenten om de belasting te handhaven, namelijk vanwege de kosten die de gemeente maakt t.b.v. honden en hondenbezitters. Het gaat dan niet alleen om hondenpoep, maar ook om de aanleg en onderhoud van hondenuitlaatvelden en het bestemmen van grond voor dat doel.

Dat is echter niet de reden dat u weinig respons krijgt, vermoed ik. De gemeentelijke financiën zitten in zwaar weer. Rotterdam heeft al meer dan een half miljard euro moeten bezuinigen. Daardoor vallen harde klappen. Denk aan het afschaffen van thuiszorg voor een grote groep mensen, het volledig afbouwen van het budget voor taal en inburgering, flinke bezuingingen op sociale voorzieningen en op maatschappelijke organisaties die ontzettend goed en waardevol werk doen voor de mensen in de stad. Maar denk ook aan de forse bezuinigen op evenementen en kleinschalige initiatieven in de wijken en aan de duizenden mensen die in dienst van de gemeente zorgen voor een schone en veilige stad.

Kortom, de bezuinigingen raken ons allemaal. In deze tijd zijn er weinig raadsleden te vinden die uit eigen initiatief zullen besluiten om nog méér te bezuinigen om zo het afschaffen van de hondenbelasting mogelijk te maken. Afschaffen betekent namelijk dat er elders geld moet worden gevonden, bijvoorbeeld door de afvalstoffenheffing te verhogen (t.b.v. schoonhouden van de openbare ruimte).

Desalniettemin verdient uw actie alle complimenten en respect. Dat zoveel mensen voorstander zijn van het verscheuren van een rekening die aan hen is gericht, is helaas geen overtuigend gegeven. Het is aan politieke partijen om een belangenafweging te maken en in die afweging vermoed ik dat uw pleidooi op dit moment geen meerderheid zal kunnen halen in de raad. Dat is spijtig en heeft dus vooral te maken met de economische crisis waarin we ons bevinden en veel minder met de goede argumenten die er zijn om de hondenbelasting af te schaffen.”

13/02/2013Reactie van Josine Strormann Gemeenteraadslid SP Rotterdam

“In een stad als Rotterdam, waar het gebruik van de schaarse natuur goed verdeeld moet worden over kinderen, voetballers, wandelaars, sporters, barbecuers en natuurlijk honden en hun baasjes hebben we hard speciale voorzieningen voor honden nodig. Ik denk dan aan speelvelden waar de honden veilig voor mens en hond los kunnen lopen, poepzakjesautomaten, prullebakken voor poepzakjes enzovoort. De Rotterdamse SP pleit al jaren voor een stedelijk hondenuitlaatbeleid. Om recht te kunnen doen aan de behoeften van honden maar ook aan de helaas aanwezige hondenhaters zul je goed beleid moeten voeren. Helaas is in Rotterdam dit beleid aan de deelgemeenten gedelegeerd. Dit zorgt er voor dat in elke Rotterdamse deelgemeente het anders geregeld is qua losloop- en uitrenbeleid. In sommige parken gaat het prima, in andere in het geheel niet. Dat is heel jammer. De SP vindt het prima om hondenbelasting te heffen, maar dan moet je ook al dat geld besteden aan voorzieningen voor honden en hun eigenaars, en zorgen dat die voorzieningen overal aanwezig zijn. Dus zoals het nu gaat is niet goed. Nu gaat de hondenbelasting gewoon richting algemene middelen, en of je daar iets nuttigs voor terugkrijgt ligt aan waar je woont. Wat de SP betreft gaat dit veranderen. Ook vinden wij dat er een gedifferentieerd tarief moet komen. Rotterdammers met een minimuminkomen zouden wat ons betreft een lager tarief moeten betalen.”

13/02/2013 – Rubinia Tjon A Sam Politiek Assistent CDA Fractie Rotterdam

“De Rotterdamse CDA fractie is voor het heffen van hondenbelasting. Honden vervuilen namelijk ook. De opbrengst van de hondenbelasting is bestemd voor de zogenaamde algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de belasting niet hoeft te worden besteed aan doelen die van te voren zijn vastgesteld. Over het algemeen is het wel zo dat de kosten die te maken hebben met het welzijn van honden en ter bestrijding van de overlast die honden met zich meebrengt wel uit de algemene middelen worden bekostigd. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan het aanleggen en onderhouden van losloopvelden. Het CDA in Rotterdam is van mening dat (toekomstige) dierhouders zich bewust moeten zijn van de consequenties en verantwoordelijkheden van het houden van dieren en zich hier ook naar gedragen. Als hondenbezitter neemt men een bepaalde verantwoordelijkheid op zich voor het welzijn van het dier. Hiermee is de bezitter ook verantwoordelijk voor eventuele problemen zowel qua gezondheid als qua afval. Omdat een huisdier een algemeen aanvaard fenomeen is, vindt het CDA dat wij als gemeenschap onze verantwoordelijk dienen te nemen voor de overlast die kan ontstaan. Hierbij worden in de eerste plaats natuurlijk de eigenaren aangekeken.”

14/02/2013 – Jan-Willem Verheij VVD Raadslid Rotterdam

“……….De VVD kan in de gemeenteraad geen voorstellen doen die geld gaan kosten, zonder de dekking bij te geven. Op het momenten dat ik voorstel om 2,25 miljoen aan opbrengsten te schrappen, zal ik ook 2,25 miljoen aan kosten moeten schrappen…..”

Dit kan geen rechtvaardiging zijn om elementaire beginselen (= gelijkheidsprincipe) met voeten te treden!

#VVD #Rotterdam in actie n.a.v actie #hondenbelasting

Zojuist een reactie ontvangen vanuit de VVD fractie Rotterdam:

“Geachte heer Yanover,

Dank voor uw bericht. De VVD Rotterdam is van mening dat de hondenbelasting achterhaald is. De belasting is ooit ingevoerd om de kosten van de bestrijding van hondsdolheid te dekken. Dit is al lang niet meer aan de orde. Wel worden er kosten gemaakt voor de aanleg van uitlaatplaatsen en voor het opruimen van hondenpoep. De opbrengst van de belasting is echter veel hoger dan de kosten die de gemeente maakt voor honden. Daarmee is het een onzinnige belasting geworden.

De VVD Rotterdam heeft naar aanleiding van uw initiatief vandaag vragen aan het college gesteld om de feiten over hondenbelasting te achterhalen: wat is de totale opbrengst van de hondenbelasting, hoeveel bedragen de inningskosten van de belasting en welke kosten zijn er gemoeid met handhaving van de belasting (o.a. voor huisbezoeken door stadstoezicht). Afhankelijk daarvan zullen wij verdere stappen zetten. Eventuele vervolgstappen zullen wij bekend maken via onze website http://www.vvdrotterdam.nl.

Tegelijk zullen wij het vervolg volgen van de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch vorige week over de hondenbelasting. Waarschijnlijk zal deze nog behandeld worden door de Hoge Raad, waarna de uitspraak bredere rechtsgevolgen kan krijgen.

Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Verheij
VVD Gemeenteraadslid Rotterdam”