Gemeente Nieuws – Noordwijk – Vervolg hondenbalans

Eind februari heb ik een bericht geplaatst over de hondenbalans in Noordwijk.

Op 12 juni 2013 staat de Brief college inzake de motie hondenbalans Noordwijk op de agenda van de commissie Ruimte, Bereikbaarheid & Financiën. Ter informatie publiceer ik hieronder de reactie die ik aan de commissieleden verstuurd heb.

Aan de leden van de Commissie RB&F

Gemeente Noordwijk

Betreft: Hondenbalans – Commissie vergadering donderdag 12 juni a.s.

Geachte leden van de commissie,

Aangezien ik donderdag a.s. verhinderd ben, wil ik hiermee schriftelijk reageren op de hondenbalans.

Eerst mijn complimenten aan de gemeenten Noordwijk. Door het opstellen van deze hondenbalans hebt u hondenbezitters inzicht gegeven in de vermeende kosten van uw hondenbeleid en de discussie over de hondenbelasting inzichtelijk gemaakt.

Uw gemeente is van mening dat de hondenbalans het bewijs levert dat honden uw gemeente meer kosten dan dat de hondenbelasting oplevert. (Weekeindkrant 22 februari 2013) Uit de versie van de hondenbalans waarover uw commissie beschikt lijkt dit standpunt ook stand te houden. Zoals veel zaken in het leven, is dit standpunt een kwestie van hoe men de beschikbare gegevens interpreteert!

Uw hondenbalans is puur gericht op de kosten van het opruimen van hondenuitwerpselen. Ik concludeer hieruit dat Noordwijk geen andere honden gerelateerde kosten maakt en dus ook geen hondenbeleid wilt verder bekostigen.

Indien u de hondenbalans doorneemt komt u o.a. de volgende posten tegen:

  • Uren team belasting €7.092
  • Overige kosten Wijkbeheer €13.315

Deze kosten zijn niet nader omschreven waardoor niet met zekerheid te stellen is dat het “directe” kosten betreft.

In de toelichting is te lezen dat men gekozen heeft de kosten van het legen van avalbakken 50/50 te verdelen over de posten zwerfaval en hondenbeleid. Is deze verdeling actueel of gewoon een poging om het innen van hondenbelasting goed te praten? Ik kan me niet voorstellen dat de bakken voor 50% gebruikt worden voor het wegwerpen van hondenpoep! Als dit het geval is moet er een behoorlijke “poepberg” in Noordwijk zijn.

Noordwijk wil er schoon uitzien voor de toeristen. Ik denk dat de toeristen meer aval produceren dan de honden van Noordwijkers. Bovendien is het mijn overtuiging dat de kosten van “hondentoerisme” door de hondenbezitters van uw gemeente worden betaald. Dit kan natuurlijk nooit uw bedoeling zijn? Deze opmerking geld ook voor de kosten van het reinigen van honden uitlaatgebieden en strandopgangen. Welke uitwerpselen worden geproduceerd door de honden van Noordwijkers en welke door honden van buitenaf lijkt me lastig om vast te stellen.

Verder merk ik op dat door het samenvoegen van de laatste tweeposten op de balans, de verhouding zoek is. Waar in 2011 de reinigingskosten bedragen totaal €65.602
(€62.446 + 3.056) is in 2012 een post van €78.060 in de balans opgenomen.

Onduidelijk in de hondenbalans is in welke post de kosten van de circa 400.000 zakjes zijn opgenomen. Waarom zijn deze apart genoemd? Deze hondenbalans bevat al alle honden gerelateerde kosten, neem ik aan?

Hondenbelasting is een discriminerende belasting. Zoals u wellicht weet is er in januari jl. een gerechtelijke uitspraak geweest waaruit gesteld wordt dat hondenbelasting alleen geïnd mag worden indien een wezenlijk deel van de belasting besteed wordt aan hondenbeleid. Uw hondenbalans lijkt opgemaakt te zijn met die uitspraak in de gedachten! Dit lijkt mij een onfatsoenlijke manier om geld uit de zakken van uw burgers te kloppen.

De actie tegen de hondenbelasting heeft als slagzin: “Opruimen is verplicht – hondenbelasting niet” De meeste hondenbezitters beseffen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ruimen keurig de uitwerpselen van hun hond op. Een minderheid ziet de hondenbelasting als een reden om niet op te ruimen. Als men moet betalen dan mag de gemeente opruimen, is hun gedachte.

Het ligt binnen uw mogelijkheden om de discussie omtrent de hondenbelasting binnen de gemeente te beslechten. Mijns inziens kan de gemeente Noordwijk geld besparen door de hondenbelasting af te schaffen.

  • Uw APV geeft aan dat hondenbezitters te allen tijde gereedschap bij zich moeten dragen om hondenuitwerpselen op te ruimen
  • Waarschuw de hondenbezitters in Noordwijk dat de gemeente streng hierop gaat controleren
  • Geef uw ambtenaren instructies om hierop streng te handhaven
  • Pas uw boetebeleid aan. Bijvoorbeeld €250 per overtreding

Op zo’n manier blijft Noordwijk schoon, maar wel zonder dat het de gemeente een cent kost!

Ik nodig uw commissie en de verantwoordelijke wethouder uit om deel te nemen aan een openbare discussie over de hondenbelasting en hondenbeleid in de gemeente Noordwijk en stel het op prijs om een reactie van uit uw commissie en de Wethouder te ontvangen.

Hondenbelasting – WOB aanvragen

Zojuist nieuwe pagina aangemaakt met informatie over WOB aanvragen m.b.t. de hondenbelasting.
Zie http://wp.me/P2SHW1-3YT

Er is ook een pagina toegewijd aan de correspondentie met de Gemeente Rotterdam.

Gemeente nieuws – Noordwijk hondenbalans

27-02-2013 – Gemeente Noordwijk zet inwoners op verkeerde been door onjuiste gegevens over de hondenbelasting op hun website te plaatsen. Het stuk werd op 21/2 onder de kop “negatieve hondenbalans” op de gemeentelijke website geplaatst. De gemeente beweerde dat honden de gemeente geld kosten!

Noordwijk_documenthondenbalans

Uit de stuk blijkt dat Noordwijk het legen van afvalbakken ook als kosten hondenbezit berekend! De controle kosten en andere niet direct kosten worden wel in de berekening meegenomen waardoor de burger een verkeerde indruk krijgt. Het stuk werd pas van de site weggehaald nadat ik op 25/2  contact met de gemeente had opgenomen. Men begreep niet hoe het stuk op de site terecht was gekomen.

Gisteren 26/2 werd ik gewezen op een artikel dat was verschenen in een plaatselijk Weekendkrant over
De gemeente gaf aan dat zij geen persbericht verstuurd had. Inmiddels heb ik bevestiging gekregen dat de gemeente degelijk een persbericht verstuurd had!

Ik heb B&W en de college een mail verstuurd om te vragen hoe dit kan en ook gevraagd om een rectificatie. Op dit moment wil de gemeente dat niet doen.

Wordt vervolgd…..

01/03/2013 – Weekendkrant plaatst mijn persbericht over de hondenbalans. Nog geen reactie van Gemeente Noordwijk

Zie vervolg bericht.