D66 steunt (momenteel?) het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting niet.

Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting heeft als doel het afschaffen van de hondenbelasting in geheel Nederland. Een vaak genoemd argument tegen het afschaffen van de hondenbelasting van onze volksvertegenwoordigers in Den Haag is dat: “hondenbelasting een lokale aangelegenheid is.”

Gemeenten verlenen hun bevoegdheid om hondenbelasting te heffen uit artikel 226 van de Gemeentewet. De beslissing om wel of niet gebruik te maken van deze bevoegdheid is inderdaad een lokale aangelegenheid. Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting is echter een verzoek aan de wetgevende macht – De Tweede Kamer – om artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen en de verleende bevoegdheid in te trekken. Daarom is deze kwestie zeker GEEN lokale aangelegenheid. De wetgever is degelijk aan zet.

Mevrouw M. den Boer heeft namens de Tweede Kamer fractie van D66 de Gemeentewet in haar portefeuille. Om die reden heb ik haar een fractie standpunt gevraagd en ook een afspraak met haar geprobeerd te regelen. De reactie van D66 was duidelijk:

“Wij hebben met de fractiespecialisten gesproken over uw initiatief. D66 kan dit niet steunen omdat opheffing ten koste gaat van de gemeentelijke autonomie.”

“……Tot onze spijt moet ik u laten weten dat wij uw verzoek in portefeuille houden omdat het agenda technisch niet mogelijk is een afspraak te maken…….” 

Blijkbaar vindt D66 dat het belangrijk is om de keuze om wel of niet hondenbelasting te heffen over te laten aan de gemeenten. Dat gemeenten misbruik maken van de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen lijkt D66 niet te interesseren. Dat 154 gemeenten deze belasting blijkbaar niet nodig heeft om hun begroting rond te krijgen lijkt D66 evenmin te interesseren. Het wordt echt tijd dat de inwoners van de overige 201 gemeenten die als melkkoe worden gezien, eens en vooral verlost worden van deze heffing.

Vanzelfsprekend hoop ik dat D66 t.z.t. wel tijd zal maken voor een gesprek en men zich dan realiseert dat het burgerinitiatief gaat niet om het niet gaat om gemeentebegrotingen, want daar hebben Kamerleden geen directe taak in. Wat dit burgerinitiatief wel over gaat is dat de volksvertegenwoordigers dienen verantwoordelijkheid nemen voor het afschaffen van slechte wetgeving en dat zij kijken naar de belangen van het volk en rechtvaardige (lokale) belastingen.

Ik hoop op voortschrijdend inzicht bij de fractieleden van D66 en dat de fractie tijd vindt om in gesprek te gaan over het burgerinitiatief. Mijn contactgegevens zijn bekend, ik sta altijd open voor een gesprek.

Gemeente nieuws – Noordwijkerhout

Mijn eigen gemeente. Momenteel loopt er een bezwaar procedure. Mijn hond is ingeschreven in het hondenregister terwijl ik aan had gegeven dat ik principiële bezwaar heb tegen de hondenbelasting. Ik heb verzoeken ingediend voor een gesprek met de raadsleden. Alleen de fractie van D66 is hierop ingegaan. D66 blijft het innen va de hondenbelasting steunen. Overige fracties hebben ook schriftelijk gereageerd. Zij vinden de hondenbelasting een legitieme belasting.

12/02/2013 Zojuist via een plaatselijk krant vernomen dat Noordwijkerhout besloten heeft om de de hondenbelasting te blijven innen. Op zich niet onverwacht maar was beleefd geweest om de bezwaarmaker ook te informeren!

Artikel Witte Weekblad 130213

Reactie op dichtbij.nl

Actie Update #hondenbelasting stand per 21/1/13

De handtekeningen blijven binnen stromen en de 2200 grens nadert!
Stand:
2196 handtekeningen uit 282 gemeenten.

Gisterenavond (21/1) heb ik een gesprek gevoerd met de D66 fractie van de Gemeente Noordwijkerhout.
Een kort verslag van het gesprek zal ik binnenkort via de site openbaar maken.

Voor volgers in de omgeving van Noordwijkerhout komt er woensdag 23/1 een artikel in het Witte Weekblad. Landelijk is de verwachting dat het artikel in het AD ook woensdag  gepubliceerd wordt.