Gemeente Nieuws – Apeldoorn

De volgende informatie heb ik zojuist van de gemeente Apeldoorn ontvangen:

QUOTE:

In Apeldoorn heeft de gemeenteraad bij de invoering van de hondenbelasting besloten dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten van de maatregelen om de overlast van honden te beperken. In onderstaand overzicht vindt u die kosten terug.

Kosten gedekt door hondenbelasting
Belastingen:
uitvoeringskosten belastingen, aanslagoplegging en informatieverstrekking

210.788

Beheer en onderhoud:
onderhoud hondenuitlaatplaatsen

221.763

hondencontrole

305.551

bijdrage dierenasiel

25.631

Totaal

763.733

De geraamde opbrengst van de hondenbelasting is 771.000. Dit kunt u terugvinden in de MPB 2013-2016, te raadplegen via www.apeldoorn.nl

De gemeente handelt conform het door mij omschreven uitgangspunt en conform de Gemeentewet.
De uitspraak van het hof moet nog worden beoordeeld door de Hoge Raad.

UNQUOTE