Petities

Honden liefhebbers van Nederland – Nu is de tijd rijp om actie te nemen. Misschien betaalt u momenteel geen hondenbelasting, maar uw gemeente kan zo hondenbelasting weer gaan heffen!!!!

Door de uitspraak van De Hoge Raad op 18 oktober 2013 heeft de oude petitie geen nut meer.
De Hoge Raad heeft beoordeeld dat gemeenten hondenbelasting mag innen op basis van de huidig wetgeving. Gemeenten verlenen hun bevoegdheid om hondenbelasting te heffen uit Artikel 226 van de Gemeentewet.

De Actie Tegen de hondenbelasting heeft dus besloten om een “Burgerinitiatief” te starten om de Tweede Kamer te verzoeken Artikel 226 uit de Gemeente Wet te schrappen. Om de initiatief te doen slagen zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig.

De nieuwe petitie verzoekt de Tweede Kamer Artikel 226 van de Gemeentewet af te schaffen.

Als u  hier klikt wordt de petitie in een nieuwe venster geopend en kunt u de petitie ondertekenen.

Na het invullen van uw naam en email adres ontvangt u van petities.nl een email bericht. (Let op dat dit bericht niet in uw spamfilter terecht komt).  Klik op de link in het email bericht om uw deelname te bevestigen. Omdat deze petitie een “burgerinitiatief” betreft dient u wel bij het bevestigen van u deelname uw geboorte datum, plaats en adres in te vullen!  U dient ook te bevestigen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. De gevraagde gegevens MOETEN worden ingevuld. Zo niet, is uw handtekening ongeldig!

Medestanders die de oude petitie hebben ondertekend worden nadrukkelijk verzocht de nieuwe petitie te ondertekenen. Uw handtekening op de oude petitie is helaas niet geldig voor de nieuwe petitie.

De rechtstreeks link naar de petitie pagina is:  http://stophondenbelasting.petities.nl
Deze link mag u ook via twitter ( #hondenbelasting ), Facebook zoveel mogelijk doorgeven.

Bedankt voor uw steun.

=================================

De oude petitie hieronder kan niet meer worden getekend.  De tekst blijft ter informatie beschikbaar.

Indien u het eens bent met de petitie vul het contact formulier in onder de petitie. Zelfs als er in uw gemeente geen hondenbelasting geheven wordt of u geen hond bezit bent u van harte welkom om deze actie te ondersteunen.

Het is van belang dat u uw gemeente, naam en mailadres invult. Commentaar is niet nodig.
Standaard wordt de tekst “Ik ben met de petitie eens” doorgegeven indien u het formulier invult.

Het maakt niet uit in welke gemeente IN NEDERLAND u woont en of u wel of niet hondenbezitter bent.
Handtekeningen uit België kan ik helaas niet verwerken.

Bij het ondertekenen van de petitie:

 • Bij het onderteken van de petitie gelieve goed op te letten dat u uw juiste gemeente kiest uit de lijst. Handtekeningen zonder gemeente naam kunnen niet worden verwerkt.
 • Plaats indien van toepassing uw deelgemeente of dorp in het commentaar veld.
 • Voordat u commentaar plaatst, leest dan eerst de feiten pagina.Ik waardeer het zeer als u commentaar toevoegt bij het ondertekenen van de petitie. Deze commentaren worden gebruikt in mijn argumentatie richting de verschillende gemeenten. Vanwege de vele reacties kan ik het commentaar niet op de site plaatsen. Reacties die worden geplaatst via discussie en nieuws pagina’s komen in principe wel op de site.

Geef a.u.b. onderstaande pagina link via twitter ( #hondenbelasting ), Facebook enz. zoveel mogelijk door!
=======================================================================

Petitie aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente om de hondenbelasting binnen de gemeente met onmiddellijk ingang af te schaffen.

Geacht College,

Ondertekenaars van deze petitie verzoeken uw college om de hondenbelasting binnen uw gemeente  met onmiddellijke ingang af te schaffen.

Om het verzoek te onderbouwen delen wij u mede:

 1. Discriminatie
  U hebt als de gemeente de keuze om wel of geen hondenbelasting te heffen. Echter, gezien het feit dat over bijvoorbeeld katten-, duiven- of paardenbezit geen belasting wordt geheven, is het onbegrijpelijk dat hondenbezitters wel belasting krijgen opgelegd. Daarbij worden de hondenbezitters ook nog onevenredig beperkt in hun gebruik van de openbare ruimte. Ruiters te paard mogen gebruik maken van gemeentegroen, jongeren krijgen sportplaatsen en skaters krijgen half-pipes. Zij betalen hiervoor geen speciale gebruikersbelasting. Uw keuze om aan hondenbezitters wel belasting op te leggen getuigt daarom van een onacceptabele willekeur.
 2. Onredelijkheid van het tarief – Gelijkheidsprincipe
  U hebt nog niet onderbouwd hoe u tot uw tariefstelling gaan komen. Ook is het tarief doorgaans onredelijk hoog in verhouding met andere zaken. Het bezitten van 2 honden wordt meestal bijna even zwaar belast als het rioolrecht van een heel gezin. Verder is er geen afstemming van uw tarief met het tarief van andere gemeenten in Nederland. Dit achten de ondertekenaars van deze petitie als onredelijk en onwenselijk.
 3. Gebrek aan motivering
  U hebt als gemeente geen enkel deugdelijk argument voor het heffen van hondenbelasting, behalve dat deze ten goede komt aan de algemene middelen. Niet valt in te zien waarom hondenbezitters meer dan andere inwoners dienen bij te dragen aan uw gemeentekas. Mocht u zich beroepen op de inzet van straatvegenapparatuur, dan wijs ik u erop dat alle andere vormen van vervuiling, bijvoorbeeld dagelijks straatvuil, onachtzaam weggeworpen blikjes en andere verpakkingen en vuurwerkafval, zonder extra belasting voor de veroorzaker worden opgeruimd.
 4. Misbruik van macht en wettelijke mogelijkheden
  Het is de ondertekenaars van deze petitie bekend dat hondenbelasting geen doelbelasting hoeft te zijn. Desondanks hebt u daar als gemeente voor gekozen. U maakt de keuze om uw algemene kas aan te vullen ten koste van hondenbezitters.  Dit kan worden beschouwd als misbruik van macht ten opzichte van een gemakkelijk te identificeren groep. Als gemeente bent u er verantwoordelijk voor om uw besluiten zodanig te nemen dat zij in redelijkheid worden benut voor het welzijn van alle inwoners.
 5. Misbruik van het oorspronkelijke doel van hondenbelasting
  De bedoeling van hondenbelasting was ooit het bestrijden van rabiës. Voor zover daar heden ten dage al een noodzaak voor bestaat, worden de kosten hiervan door hondenbezitters zelf gedragen. Hondenbezitters krijgen tenslotte zelf de rekening wanneer zij hun huisdier tegen rabiës laten inenten.
 6. Onrechtvaardigheid
  Het zou u als gemeente sieren als u zou inzien hoezeer hondenbezitters behoefte hebben aan (en recht hebben op) voldoende ruimte. Het is tenslotte een wettelijk vastgelegde plicht om een dier naar behoren te verzorgen. Iedere gedragsdeskundige kan u vertellen dat voldoende beweging daar onderdeel van uit maakt. Gezien het algemene aanlijngebod binnen de bebouwde kom bemoeilijkt u als gemeente verantwoord hondenbezit. De groep hondenbezitters is –daarentegen- aan geboden en verboden onderworpen, terwijl zij de enige gebruikers van de openbare ruimte zijn aan wie een extra belasting wordt opgelegd.

Bij het ondertekenen van de petitie is er om technische redenen geen gebruik gemaakt van ‘S
Den Bosch bijvoorbeeld vindt u in de lijst onder s-Hertogenbosch!

Advertenties