Gemeente nieuws – Noordwijkerhout

Mijn eigen gemeente. Momenteel loopt er een bezwaar procedure. Mijn hond is ingeschreven in het hondenregister terwijl ik aan had gegeven dat ik principiële bezwaar heb tegen de hondenbelasting. Ik heb verzoeken ingediend voor een gesprek met de raadsleden. Alleen de fractie van D66 is hierop ingegaan. D66 blijft het innen va de hondenbelasting steunen. Overige fracties hebben ook schriftelijk gereageerd. Zij vinden de hondenbelasting een legitieme belasting.

12/02/2013 Zojuist via een plaatselijk krant vernomen dat Noordwijkerhout besloten heeft om de de hondenbelasting te blijven innen. Op zich niet onverwacht maar was beleefd geweest om de bezwaarmaker ook te informeren!

Artikel Witte Weekblad 130213

Reactie op dichtbij.nl

Gemeente nieuws – Katwijk

10/01/2013 Standpunt gevraagd en uitnodiging gestuurd voor een gesprek.

11/02/2013  – I.v.m. interne ontwikkelingen binnen de VVD fractie heb ik alleen kunnen praten met de fractie van PvDA. Ik werd ontvangen door Fractie voorzitter Nelly Smits en fractie lid Matthijs van Tuijl. De PvDA is tegen het manier waarop de hondenbelasting nu geïnd wordt. Hondenbelasting dient besteed te worden alleen aan het hondenbeleid. Het is momenteel niet mogelijk binnen de gemeente Katwijk inzicht te verkrijgen in wat het hondenbeleid nu precies kost. De fractie heeft toegezegd om hierover vragen te stellen.

Overheid bemoeit zich met #hondenbelasting kwestieieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Gewoon hondenbelasting blijven betalen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

Wordt de Hoge Raad beïnvloed door de politiek? De overheid zou Art. 1 van de grondwet hoog in het vandaal houden.   Of telt Art. 1 alleen als er geen financiële gevolgen zijn? 😉

#VVD #Rotterdam in actie n.a.v actie #hondenbelasting

Zojuist een reactie ontvangen vanuit de VVD fractie Rotterdam:

“Geachte heer Yanover,

Dank voor uw bericht. De VVD Rotterdam is van mening dat de hondenbelasting achterhaald is. De belasting is ooit ingevoerd om de kosten van de bestrijding van hondsdolheid te dekken. Dit is al lang niet meer aan de orde. Wel worden er kosten gemaakt voor de aanleg van uitlaatplaatsen en voor het opruimen van hondenpoep. De opbrengst van de belasting is echter veel hoger dan de kosten die de gemeente maakt voor honden. Daarmee is het een onzinnige belasting geworden.

De VVD Rotterdam heeft naar aanleiding van uw initiatief vandaag vragen aan het college gesteld om de feiten over hondenbelasting te achterhalen: wat is de totale opbrengst van de hondenbelasting, hoeveel bedragen de inningskosten van de belasting en welke kosten zijn er gemoeid met handhaving van de belasting (o.a. voor huisbezoeken door stadstoezicht). Afhankelijk daarvan zullen wij verdere stappen zetten. Eventuele vervolgstappen zullen wij bekend maken via onze website http://www.vvdrotterdam.nl.

Tegelijk zullen wij het vervolg volgen van de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch vorige week over de hondenbelasting. Waarschijnlijk zal deze nog behandeld worden door de Hoge Raad, waarna de uitspraak bredere rechtsgevolgen kan krijgen.

Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Verheij
VVD Gemeenteraadslid Rotterdam”