Advocaat-generaal: Hondenbelasting is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel | VNG

Advocaat-generaal: Hondenbelasting is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel | VNG.

Maar wat beslist De Hoge Raad??????

Als ik het advies leest lijkt het mij een geval van:
“Kop win ik, munt verlies jij”  Een zeer politiek gemotiveerde advies die gegeven is in het belang van de geldwolven.A_G motiveert zijn advies door ZIJN interpretatie van de wet te schrijven.

A-G schrijft o.a.:
“……Het lijkt de A-G dat dit zich wellicht zou kunnen voordoen als het tarief van een gemeentelijke hondenbelasting zo buitensporig hoog is dat elk redelijk verband met de door hondenbezit opgeroepen gemeentelijke voorzieningen ver te zoeken is. Maar dan zou het, naar de A-G meent, moeten gaan om minstens vele honderden euro’s per hond en zeker niet om de onderhavige aanslag ten bedrage van € 55,44……”

Ik vraag me af op welke wet de A-G zijn motivatie staaft. Hoe kan hij bepalen wat buitensporig is?

Hondenbezitters van Nederland laat uw stem horen. Wellicht komt De Hoge raad met een andere uitspraak.

Update Cassatie zaak hondenbelasting

Van den Bosch de, juridisch adviseur van de gemeente Sittard-Geleen heeft vanmiddag 24/7 getweet:

“A-G IJzerman: Hof Den Bosch in de fout met de #hondenbelasting Sittard-Geleen; adviseert tot gegrondverklaring cassatieberoep”

Dit lijkt alsof de kansen dat de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch stand zal houden erg klein zijn geworden. Blijkbaar wil de adviseurs dit rondbazuinen. Maar niet alles is verloren.

Een advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad adviseert de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Hij brengt onafhankelijk advies uit inzake lopende procedures, doorgaans bijgestaan door een aantal wetenschappelijke medewerkers. Dit advies wordt “conclusie” genoemd: een advocaat-generaal “neemt conclusies”. Uitspraken van de Hoge Raad gaan doorgaans vergezeld van de conclusie van de A-G. De Hoge Raad volgt dit advies, of wijkt ervan af als hij een andere mening heeft.

In andere worden het spel is pas uit als De Hoge Raad zijn uitspraak doet!

Zie: http://www.advolite.nl/blog/?p=730