Open brief aan alle gemeenten in Nederland

Gemeenten onfatsoenlijk tegenover hondenbezitters
Op 24 januari 2013 heeft het gerechtshof in Den Bosch een duidelijke uitspraak gedaan in een beroepszaak, aangespannen door een inwoner van de gemeente Sitttard-Geleen. Hondenbelasting mag alleen gebruikt worden ten behoeve van honden. Omdat de gemeente Sittard-Geleen dat niet deed, was het innen van de belasting in strijd met het gelijkheidsbeginsel en dus in strijd met Artikel 1 van de Grondwet. De rechter vernietigde de aanslag hondenbelasting. Ook werd de gemeentelijke verordening door het gerechtshof “verscheurd”.
Veel gemeenten vinden hondenbelasting een welkome aanvulling van de “gemeentekas”. Men beschouwt hondenbelasting als een algemene belasting. Maar het probleem is dat die algemene belasting niet door iedereen, maar uitsluitend door hondenbezitters wordt betaald. Het is gewoon een kwestie van fatsoen om de lasten eerlijk te verdelen. Na de uitspraak van het gerechtshof kwamen de gemeenten meteen in actie. Plotseling hebben gemeenten “hondenbeleid” en zegt men dat de hondenbelasting wordt gebruikt om het beleid te bekostigen. Veel gemeenten gaan ook gewoon door met het innen van deze onfatsoenlijke belasting.
De gemeente Sittard-Geleen heeft gezegd in cassatie te gaan tegen de uitspraak van 24 januari. Maar totdat er uitspraak in cassatie gedaan wordt, heeft geen enkele gemeente een veilige juridische basis om de hondenbelasting te innen. Gemeenten zouden ervoor kunnen kiezen om zich fatsoenlijk op te stellen tegenover hun burgers. Het opschorten van de hondenbelasting vind ik een vorm van fatsoenlijk gedrag in plaats van het doorgaan met innen van onrechtvaardige belasting.
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Sint-Michielsgestel hebben wel het fatsoen opgebracht om het innen van deze belasting op te schorten. De overige gemeenten sturen aanslagen de deur uit en hopen dat de burger niks doet. Hierdoor innen ze belasting die hoogst waarschijnlijk onrechtmatig is. Indien de burger geen bezwaar tegen de aanslag aantekent, verliest hij al zijn rechten. Veel burgers zijn hiervan niet op de hoogte en de gemeenten lijken daarop te rekenen.
Dus eigenlijk twee keer onfatsoenlijk: de gemeenten weten dat de verdeling van de lasten oneerlijk is. En het is niet netjes om de burger een aanslag te sturen in de hoop dat men van niets weet en de aanslag zonder bezwaar betaalt.

Bespaar uw gemeente de kosten van het afhandelen van bezwaarschriften. Toon aan dat uw gemeente wel fatsoenlijk is en schort het innen van hondenbelasting in uw gemeente op!

Met vriendelijke groeten

Gary Yanover

Landelijke actie tegen de hondenbelasting