Toespraak aan de Tweede Kamer bij het openen van het debat over het Burgerinitiatief Stop de #hondenbelasting

Toespraak aan de Tweede Kamer Debat Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

 Voorzitter, leden van de Tweede Kamer, Minister,

“Ik vind het moeilijk te verklaren dat we de hondenbelasting nog steeds hebben” aldus Ronald Plassterk – Minister BZK op 15 december 2015. Even als de minister toen, begrijpen tienduizenden hondenbezitters nog steeds niet waarom zij aangeslagen worden voor de hondenbelasting.

De hondenbelasting bestaat sinds de Middeleeuwen en is de oudste gemeentelijke heffing die er nog bestaat. Ongeveer 9 jaar geleden, vroeg ik een gesprek aan bij mijn gemeente om over de hondenbelasting te praten. Ik werd honds behandeld. Erger nog, ik ving bot en werd ambtshalve aangeslagen voor de hondenbelasting. Het betalen van hondenbelasting is een bron van ergernis bij vele hondenbezitters en hondenbezitters voelen zich gediscrimineerd. Daarom werd de Actie Tegen de hondenbelasting en het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting opgezet.

Wie deze kwestie bestudeert, kan maar één conclusie trekken. Het heffen van hondenbelasting is feitelijk in strijd met het gelijkheidsprincipe dat verankerd staat in Artikel 1 van de Grondwet.

 • Houders van honden worden belast terwijl het houden van geen enkel andere dier in Nederland wordt belast.
 • De opbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen van een gemeente. Gemeenten betalen uit deze middelen allerlei voorzieningen voor hun burgers.  Volgens het CBS hebben hondenbezitters in 2020 circa 50 miljoen euro extra bijgedragen aan de algemene middelen dan niet-hondenbezitters.
 • Hondenbezitters mogen blijkbaar wel voor hun voorzieningen een extra bijdrage betalen terwijl anderen daartoe niet worden verplicht.
 • Het heffen van de hondenbelasting is niet aan regels gebonden. De opbrengst verschilt per gemeente. In sommige gemeenten draagt de hondenbezitter miljoenen euro’s per jaar extra bij aan de algemene middelen terwijl in andere gemeenten er geen belasting geheven wordt.

Dit allemaal terwijl iedereen in Nederland in gelijke omstandigheden gelijk behandeld dient te worden.

Wellicht bent u van mening dat het heffen van hondenbelasting een lokale aangelegenheid is? Immers, gemeenten mogen deze belasting heffen maar zijn daartoe niet verplicht. Maar niks is minder waar. Het Rijk gaat er d facto over wat de gemeente mag of niet mag invoeren als belasting. Daardoor kan er nooit sprake zijn van aantasting van de autonomie van de gemeenten!

Gemeenten hebben wèl inkomsten nodig om de hun opgedragen taken uit te voeren. De hondenbezitter wil dat deze kosten eerlijker worden verdeeld. Helaas misbruiken veel gemeenten de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen waardoor hondenbezitters disproportioneel worden belast. Dit om zo de tekorten binnen hun begrotingen op te vangen. Lokale bestuurders hebben geen reden om andere afwegingen te nemen. Dit is een te makkelijke oplossing om tekorten te dekken.

In 2013 heeft de Hoge Raad beoordeeld dat het heffen van hondenbelasting mag op grond van het feit dat dit wettelijk toegestaan is. Deze zelfde raad mocht geen uitspraak doen of het heffen van deze belasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel zoals beschreven in Artikel 1 van de Grondwet omdat artikel 120 van dezelfde Grondwet het toetsen van goedgekeurde wetgeving niet toestaat. In andere woorden de bal ligt nu bij u, de politiek.

Er is al jaren lang onderzoek gedaan en discussie geweest over het hervormen van het gemeentelijk belastingstelsel. De Commissie Rinnooy Kan van de Vereniging Nederlandse Gemeenten pleit voor afschaffen van de hondenbelasting. In een rapport van Het Ministerie van Binnenlandse Zaken Werkgroep  – Herziening gemeentelijk belastinggebied – is te lezen dat de afschaffing van de hondenbelasting leidt tot meer gelijkheid en evenredigheid in de lokale lasten (minder afwenteling, minder willekeur, gelijk speelveld voor bezitters van huisdieren).

De overkoepelende organisatie van de Gemeenten pleit dus voor afschaffen en Het Ministerie van Binnenlandse Zaken concludeert dat hondenbelasting leidt tot ongelijkheid en willekeur. Er is dus geen enkele reden om de hondenbelasting te handhaven.

De Gemeentewet aanpassen en de wettelijke bevoegdheid voor gemeenten om hondenbelasting te heffen in te trekken, is eenvoudiger en sneller te regelen dan een hele stelselwijziging. Daarom doe ik hier een klemmend beroep op alle fracties van deze kamer om niet langer te wachten maar te luisteren naar de wens van ruim 60.000 kiezers zoals verwoord in het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting. Wat weegt zwaarder? Autonomie van de Gemeenten of de Grondwettelijke rechten van de burger? Neem nu actie om Artikel 226 uit de Gemeente Wet te schrappen en maak het verder heffen van hondenbelasting in Nederland onmogelijk.

Dank u

Advertentie

7 gedachten over “”

 1. Schaf honden belasting af
  Meer last van katten die in jouw tuin poepen

  Like

 2. Hallo Gary,
  Ik heb je speech en het hele debat dat erop volgde gezien via de DebatDirect App. Ik hoop natuurlijk dat deze hele krachttour van je door de jaren heen komende dinsdag beloond zal gaan worden maar ik denk dat dit NIET gaat gebeuren. Toch wil ik je bedanken voor de getoonde vast houdendheid door de jaren heen. Laten we hopen dat ik me vergist heb en toch het gewenste resultaat bereiken.

  Groet.

  ramcsir

  Like

 3. Een hele goede speech, duidelijker kan het niet. Alleen had er nog bij vermeld kunnen worden hoeveel vogels er door katten worden vermoord en hoeveel bergen stront paarden op straat achterlaten. Maar wellicht toch niet verstandig als veel kamerleden poezen en of paarden bezitten.
  Maar een heel goed initiatief van u en ik ben u in ieder geval heel dankbaar als de hondenbelasting wordt afgeschaft.

  Like

 4. Mooie, goed onderbouwde heldere uitleg Gary, bedankt!

  INEKE

  Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

  Like

 5. Gary,

  Goeie speech, vind ik. Nu hoor je op het nieuws dat de minister met de gemeentes moet gaan praten over het afschaffen. Dat was niet de optie van de petitie volgens mij. Het veranderen van die wet moet in de kamer gebeuren. Dit wordt een omweg met een doodlopend eind, vrees ik. Hoe houden we de druk opende ketel? Ik hoop nog over het verdere verloop te horen.

  Met vriendelijke groet, John Peeters

  Op do 10 jun. 2021 om 17:18 schreef Stop Hondenbelasting – Actie tegen de

  Like

  1. Klopt helemaal! Het veranderen of afschaffen van die wet moet echt in de kamer gebeuren.

   Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: