Actie update – Tweede kamer besluit handtekeningen burgerinitiatief te controleren.

Logo Tweede Kamer

Van ochtend heb ik onderstaand bericht uit de Tweede Kamer ontvangen:

“Uw burgerinitiatief “ Stop de Hondenbelasting” is besproken in de procedurevergadering van 13 juni. Hierin is besloten een steekproef te nemen over een aantal steunbetuigingen.

De aangeschreven steunbetuiger wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs te retourneren naar de commissie. U zult begrijpen dat deze werkzaamheden enige tijd  in beslag gaan nemen.

Ook rekening houdende met het aankomende zomerreces van de Kamer zal de commissie in de maanden juli en augustus niet bijeenkomen.”

========================================================================

Waarom controle?

Voor het burgerinitiatief te slagen zijn er minsten 40.000 geldige handtekeningen nodig.  Van daar dat de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer besloten heeft om de handtekeningen steekproefsgewijs te controleren.

Wat nu?

Het is belangrijk dat iedereen meewerkt aan dit proces. Reageer zo spoedig mogelijk indien u wordt aangeschreven. Het slagen van het initiatief ligt nu in de handen van de mensen die worden aangeschreven!

Om iedereen op de hoogte te houden wil ik u vragen zich via Facebook te melden indien u een brief ontvangt?

Vervolg traject

Zodra alles gecontroleerd is en men overtuigd is dat er 40.000 geldige handtekeningen zijn, zal de Commissie de beslissing nemen wat er met het initiatief moet gebeuren. Zeker is dat dit wat tijd in beslag zal nemen waardoor (helaas) ook in 2020 hondenbelasting geheven mag worden.

Wordt vervolgd….