D66 steunt (momenteel?) het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting niet.

Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting heeft als doel het afschaffen van de hondenbelasting in geheel Nederland. Een vaak genoemd argument tegen het afschaffen van de hondenbelasting van onze volksvertegenwoordigers in Den Haag is dat: “hondenbelasting een lokale aangelegenheid is.”

Gemeenten verlenen hun bevoegdheid om hondenbelasting te heffen uit artikel 226 van de Gemeentewet. De beslissing om wel of niet gebruik te maken van deze bevoegdheid is inderdaad een lokale aangelegenheid. Het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting is echter een verzoek aan de wetgevende macht – De Tweede Kamer – om artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen en de verleende bevoegdheid in te trekken. Daarom is deze kwestie zeker GEEN lokale aangelegenheid. De wetgever is degelijk aan zet.

Mevrouw M. den Boer heeft namens de Tweede Kamer fractie van D66 de Gemeentewet in haar portefeuille. Om die reden heb ik haar een fractie standpunt gevraagd en ook een afspraak met haar geprobeerd te regelen. De reactie van D66 was duidelijk:

“Wij hebben met de fractiespecialisten gesproken over uw initiatief. D66 kan dit niet steunen omdat opheffing ten koste gaat van de gemeentelijke autonomie.”

“……Tot onze spijt moet ik u laten weten dat wij uw verzoek in portefeuille houden omdat het agenda technisch niet mogelijk is een afspraak te maken…….” 

Blijkbaar vindt D66 dat het belangrijk is om de keuze om wel of niet hondenbelasting te heffen over te laten aan de gemeenten. Dat gemeenten misbruik maken van de bevoegdheid om hondenbelasting te heffen lijkt D66 niet te interesseren. Dat 154 gemeenten deze belasting blijkbaar niet nodig heeft om hun begroting rond te krijgen lijkt D66 evenmin te interesseren. Het wordt echt tijd dat de inwoners van de overige 201 gemeenten die als melkkoe worden gezien, eens en vooral verlost worden van deze heffing.

Vanzelfsprekend hoop ik dat D66 t.z.t. wel tijd zal maken voor een gesprek en men zich dan realiseert dat het burgerinitiatief gaat niet om het niet gaat om gemeentebegrotingen, want daar hebben Kamerleden geen directe taak in. Wat dit burgerinitiatief wel over gaat is dat de volksvertegenwoordigers dienen verantwoordelijkheid nemen voor het afschaffen van slechte wetgeving en dat zij kijken naar de belangen van het volk en rechtvaardige (lokale) belastingen.

Ik hoop op voortschrijdend inzicht bij de fractieleden van D66 en dat de fractie tijd vindt om in gesprek te gaan over het burgerinitiatief. Mijn contactgegevens zijn bekend, ik sta altijd open voor een gesprek.