Volksvertegenwoordiging Noordwijkerhout ontlopen discussie over hondenbelasting!

Op 4 november jl. heb ik via de Facebook pagina van deze actie u geïnformeerd over hoe mijn Gemeente, Noordwijkerhout, met de hondenbelasting omgaat binnen de begroting van 2016. (Zie uitleg verder in dit bericht) Donderdag a.s. wordt de begroting in de Raadsvergadering behandeld maar in de hoop om tenminste een politieke discussie te beginnen heb ik een email bericht gestuurd aan B&W en alle raadsleden. Het bericht werd verstuurd naar alle email adressen die vermeld zijn op Gemeentelijke website. Iedereen dus heeft het bericht in zijn of haar eigen email box ontvangen. Ik was ook van plan om mijn spreekrecht te gebruiken donderdagavond maar helaas bestaat deze recht niet meer in Noordwijkerhout. Men geeft aan dat ik dit tijdens de commissievergadering had moeten inspreken.

Zoals het er nu uitziet zijn de gekozen volksvertegenwoordigers niet bereid om de discussie om te gaan. Er bestaat waarschijnlijk (mijn inschatting) onvoldoende “politiek draagvlak” om over de hondenbelasting te debatteren. Dit is jammer en een gemiste kans voor de volksvertegenwoordiging. Wellicht zijn ze bang voor negatieve reacties van niet hondenbezitters of gewoon staan ze op hun recht om deze belasting te heffen!

Vandaar heb ik besloten om het bericht hier te publiceren in de hoop dat men alsnog durft de discussie aan te gaan:

Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van de Gemeente Noordwijkerhout,

Tijdens uw raadsvergadering van 12 november a.s. wordt u gevraagd om de gemeentebegroting 2016 vast te stellen. Uw begroting toont een overschot van €379.000 en u wordt geadviseerd om €111.000 van dit overschot aan te wenden voor een eenmalige belastingkorting. De perceptiekosten van deze maatregel bedragen €4.000 waardoor de totale kosten voor de maatregel €115.000 bedragen.

In dezelfde begroting is een inkomsten post van €113.000 uit hondenbelasting opgenomen. De hondenbelasting wordt altijd als bron van inkomsten beschouwt t.b.v. de algemene middelen. De perceptiekosten voor het innen van deze belastingmaatregel zijn relatief gezien behoorlijk hoog in vergelijking met de perceptiekosten voor het innen van de OZB. Verder is het onbillijk dat hondenbezitters gevraagd wordt om een extra bijdrage te leveren aan de algemene middelen terwijl hetzelfde bedrag teruggegeven wordt aan alle huishoudens! Dit is het weggooien van gemeenschapsgeld! Eerst innen, met hoge perceptiekosten om vervolgens terug te geven met een extra €4.000 aan perceptiekosten!

De structurele ruimte op de gemeentelijke begroting is de komende jaren positief. Er is geen enkele reden om de hondenbelasting in de gemeente te handhaven. Nu is de tijd rijp om de hondenbezitters te bedanken voor hun extra bijdrage aan de gemeentekas door de hondenbelasting per direct af te schaffen.

Als volksvertegenwoordigers kunt u eenvoudig besluiten om deze maatregel per 1/1/2016 te nemen. Neem de keuze om uw liefhebberende kiezers te bedanken voor hun decennia lang bijdragen en geduld en wijzig uw begroting. Het is eenvoudig, er is ruimte. Volg het voorbeeld van bijvoorbeeld Gemeente Amsterdam (2016) of Gemeente Hillegom (2015) De politieke keuze is aan u.

Als actie voerder voor de Actie Tegen de Hondenbelasting, ben ik heel benieuwd naar uw standpunt in deze kwestie. Ik nodig ik u allen nadrukkelijk uit om uw standpunt kenbaar te maken en of de discussie in uw raad aan te gaan.

Met vriendelijke groeten

%d bloggers liken dit: