Actie Tegen de Hondenbelasting video beschikbaar!

Dankzij het inzet van Stefan Lammers beschikt de actie nu een video boodschap.

Graag delen.

Stefan, namens de Actie Tegen de Hondenbelasting bedankt!