SP Eemnes in actie tegen de hondenbelasting

Uit de gemeente Eemnes heb ik contact gehad met mevrouw Annelis Jonkers van de SP.

De SP is bezig met een lokale actie en petitie tegen de hondenbelasting. De landelijke actie tegen de hondenbelasting steunt alle acties en politieke partijen die durven een staand in te nemen tegen deze belachelijke belasting. Elke vorm van samenwerking wordt gewaardeerd.

Waar u ook woont kunt u de landelijke actie tegen de hondenbelasting ondersteunen door de petitie op deze site te ondertekenen en deze link door te geven via Twitter, Facebook e-mail enz.

Persbericht SP

Hondenbelasting; afschaffen of inzetten in belang van hond en baasje!

De hondenbelasting ligt onder vuur. Gemeenten beweren dat zij de belasting als een algemene inkomstenbron mogen zien. Maar de rechter heeft nu uitgesproken dat de gemeenten hiermee het gelijkheidsbeginsel schenden, met andere woorden; hondenbelasting kan alleen als de inkomsten direct ten bate voor de hondenbezitters worden ingezet. Wat er in hoger beroep ook wordt besloten, de SP werkgroep BEL is van mening dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is.

Heel lang geleden werd de hond voor de kar gezet, vanuit dat idee is de hondenbelasting geboren. Tegenwoordig is het moeilijk om hard te maken dat een hond meer overlast zou veroorzaken dan bijvoorbeeld een kat of een paard. En gezien het feit dat de omgang met dieren voor mensen zo belangrijk is, o.a. vanuit sociaal oogpunt, is het raar om willekeurig met een diersoort de klos te zijn.

Als er dan een hondenbelasting moet worden geheven, dan dient dat geld inderdaad specifiek ten bate van voorzieningen van hond en baasje te worden gebruikt. In Blaricum snapt men het, daar is de hondeneigenaar geen melkkoe. De gemeente Eemnes rekent dit jaar 62.000 Euro binnen te halen, 80 Euro per hond! Volgens eigen schrijven wordt dit geld niet alleen gebruikt voor het schoonhouden en onderhouden van de honden uitlaatplaatsen maar ook ingezet om de BOA-ambtenaar en de wijkagent te betalen. Van de laatste twee personen profiteren inwoners van Eemnes zonder hond natuurlijk ook. En wat dat schoonhouden en onderhouden van de honden uitlaatplaatsen betreft; dat gebeurt slechts mondjesmaat. Zoals de SP woordvoerder zegt: “Hondenbelasting, daar zie je (g)een drol voor terug!”

Advertenties