SP Eemnes in actie tegen de hondenbelasting

Uit de gemeente Eemnes heb ik contact gehad met mevrouw Annelis Jonkers van de SP.

De SP is bezig met een lokale actie en petitie tegen de hondenbelasting. De landelijke actie tegen de hondenbelasting steunt alle acties en politieke partijen die durven een staand in te nemen tegen deze belachelijke belasting. Elke vorm van samenwerking wordt gewaardeerd.

Waar u ook woont kunt u de landelijke actie tegen de hondenbelasting ondersteunen door de petitie op deze site te ondertekenen en deze link door te geven via Twitter, Facebook e-mail enz.

Persbericht SP

Hondenbelasting; afschaffen of inzetten in belang van hond en baasje!

De hondenbelasting ligt onder vuur. Gemeenten beweren dat zij de belasting als een algemene inkomstenbron mogen zien. Maar de rechter heeft nu uitgesproken dat de gemeenten hiermee het gelijkheidsbeginsel schenden, met andere woorden; hondenbelasting kan alleen als de inkomsten direct ten bate voor de hondenbezitters worden ingezet. Wat er in hoger beroep ook wordt besloten, de SP werkgroep BEL is van mening dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is.

Heel lang geleden werd de hond voor de kar gezet, vanuit dat idee is de hondenbelasting geboren. Tegenwoordig is het moeilijk om hard te maken dat een hond meer overlast zou veroorzaken dan bijvoorbeeld een kat of een paard. En gezien het feit dat de omgang met dieren voor mensen zo belangrijk is, o.a. vanuit sociaal oogpunt, is het raar om willekeurig met een diersoort de klos te zijn.

Als er dan een hondenbelasting moet worden geheven, dan dient dat geld inderdaad specifiek ten bate van voorzieningen van hond en baasje te worden gebruikt. In Blaricum snapt men het, daar is de hondeneigenaar geen melkkoe. De gemeente Eemnes rekent dit jaar 62.000 Euro binnen te halen, 80 Euro per hond! Volgens eigen schrijven wordt dit geld niet alleen gebruikt voor het schoonhouden en onderhouden van de honden uitlaatplaatsen maar ook ingezet om de BOA-ambtenaar en de wijkagent te betalen. Van de laatste twee personen profiteren inwoners van Eemnes zonder hond natuurlijk ook. En wat dat schoonhouden en onderhouden van de honden uitlaatplaatsen betreft; dat gebeurt slechts mondjesmaat. Zoals de SP woordvoerder zegt: “Hondenbelasting, daar zie je (g)een drol voor terug!”

Advertenties

Hondenbelasting – WOB aanvragen

Zojuist nieuwe pagina aangemaakt met informatie over WOB aanvragen m.b.t. de hondenbelasting.
Zie http://wp.me/P2SHW1-3YT

Er is ook een pagina toegewijd aan de correspondentie met de Gemeente Rotterdam.

Oproep – Aandacht voor de actie tegen de hondenbelasting.

Oproep aan alle hondenliefhebbers om meer bekendheid te krijgen.

Beste hondenliefhebbers. De actie tegen de hondenbelasting loopt goed maar het kan nog altijd beter. Daarvoor wil ik uw hulp inroepen.

Op dit moment, loopt de aantal verzamelde handtekeningen richting de 19,000! Landelijk is dit geen slechte resultaat.

Er zijn +/- 17.000.000 inwoners in Nederland en +/- 1.500.000 honden. Indien ik geen rekening  hou met kennels,  fokkers en mensen die meerdere honden bezitten betekent deze cijfers dat  maximaal 9% van de Nederlandse bevolking een hond bezit. Totdat ik over werkelijke cijfers kan beschikken, schat ik ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking een hond bezit. In andere worden 1.000.000 Nederlanders hebben een hond. Deze cijfer houd ook geen rekening met gezinnen en dergelijke maar kan wel worden gebruikt als een “richt getal”.

Om gerichte actie te ondernemen richting een gemeente, stel ik me voor om handtekeningen te verzamelen van +/- 3% van de inwoners van een gemeente. Als ik voldoende handtekeningen kan verzamelen wil ik daadwerkelijk overgaan tot het aanbieden van de petitie aan de gemeente in kwestie.

Om het doel te bereiken, heb ik uw hulp nodig. Verspreid nieuws van de actie onder uw familie en kennissen. Voer lokaal actie en geef de site en petitie door. Samen kunnen we ervoor proberen de hondenbelasting af geschaft te krijgen!

Gemeente Nieuws – Apeldoorn

De volgende informatie heb ik zojuist van de gemeente Apeldoorn ontvangen:

QUOTE:

In Apeldoorn heeft de gemeenteraad bij de invoering van de hondenbelasting besloten dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten van de maatregelen om de overlast van honden te beperken. In onderstaand overzicht vindt u die kosten terug.

Kosten gedekt door hondenbelasting
Belastingen:
uitvoeringskosten belastingen, aanslagoplegging en informatieverstrekking

210.788

Beheer en onderhoud:
onderhoud hondenuitlaatplaatsen

221.763

hondencontrole

305.551

bijdrage dierenasiel

25.631

Totaal

763.733

De geraamde opbrengst van de hondenbelasting is 771.000. Dit kunt u terugvinden in de MPB 2013-2016, te raadplegen via www.apeldoorn.nl

De gemeente handelt conform het door mij omschreven uitgangspunt en conform de Gemeentewet.
De uitspraak van het hof moet nog worden beoordeeld door de Hoge Raad.

UNQUOTE

Analyses reacties hondenbelasting tot 2 april 2013

Nu dat de actie tot nu toe ruim 18000 handtekeningen heeft opgehaald leek het me interessant om te kijken van welke gemeente de meeste handtekeningen afkomstig zijn en qua percentage inwoners welke gemeente de hoogste scoort.

Tot 2 april blijkt dat Rotterdammers de meeste handtekeningen heeft ingediend maar qua percentage inwoners Noordwijkerhout ruim bovenaan staat. DE ACTIE GAAT DOOR. Af en toe zal ik deze vergelijking opnieuw publiceren.

Top 20 Aantaal

Percentage