Actie update hondenbelasting

Zojuist is de 18000ste handtekeningen ontvangen van een inwoner uit Roermond.

Op naar 20000!

Advertenties

Actie update hondenbelasting

De laatste maand zijn er 2000 handtekeningen ontvangen waardoor totaal bijna op 18000 is komen te staan. Om precies te zijn 17981! Het totaal is fantastisch maar ik heb nog onvoldoende steun om een petitie werkelijk bij een gemeente aan te bieden.

Ik meen dat ik de handtekeningen dient te hebben van enkel percentage van de inwoners aantal van een gemeente voordat ik een petitie daar aan kan bieden. De komende tijd zal ik een lijst publiceren van percentages per gemeente te tonen zodat de lezer meer inzicht heeft in de voorlopige resultaat van de actie.  De lezer kan me blijven helpen door mensen nog te wijzen op de site, de petitie, facebook pagina en twitter . Geef het aub door aan familie, vrienden en bekenden.

Bedankt

Hondenbelasting wordt afgeschaft en vervangen door “Opel belasting”

Noordwijkerhout – De VNG (Vereniging van Nep Gemeenten) heeft vandaag aan haar leden geadviseerd kentekenhouders van auto’s met het merk Opel een extra belastingaanslag op te leggen. “De Gemeente Wet legt de bevoegdheid om belastingen op te leggen t.b.v. de algemene middelen van een gemeente, bij de gemeente Gemeenten zijn namelijk niet verplicht deze maatregelen te nemen”.
Deze belasting is geen doel belasting en gemeenten zouden opbrengsten kunnen gebruiken om het begrotingstekort van de gemeente te dekken.” ,aldus de VNG woordvoerder. Verder verklaart de woordvoerder dat: “de gemeenten vrij zullen zijn in het bepalen van een tarief.” Het fiscaliseren van het Opel bezit zou ook moeten bijdragen aan het beperken van het Opel binnen de gemeenten.

De geschatte opbrengst van deze fiscale maatregel zou circa €60 miljoen zijn per jaar. De VNG verwacht geen problemen met het uitvoeren van deze fiscale maatregelen. “De groep is makkelijk herkenbaar en de perceptiekosten van deze zijn derhalve laag.”

Anders dan het afdekken van het begrotingstekort kon de VNG geen duidelijke argumenten geven voor het invoeren van deze maatregel. De VNG is niet bang dat gemeenten schuldig worden bevonden aan het misbruik maken van de wettelijke mogelijkheden. De VNG acht deze maatregel als redelijk en goed voor het welzijn voor alle inwoners van een gemeente. De VNG acht het niet onrechtvaardig dat alleen Opel bezitters worden belast en eigenaren van een ander merk auto niet.

Actie update

Beste volgers. Zojuist gezien dat de 17000ste handtekening ontvangen is. Dit is geweldige nieuws! Inmiddels hebben een aantal gemeenten besloten hun onfatsoenlijk gedrag jegens de burger voort te zetten door de bezwaarschrift af te wijzen. Zoals al is aangekondigd kom ik z.s.m. hierop terug.