Gemeente nieuws – Amsterdam

De afhandeling wordt aan de raadsleden overgelaten.

15/02/2013Marianne Poot – VVD
“Ik ben woordvoerder financiën voor de VVD fractie en ben als zodanig ook belast met dit onderwerp. De VVD is al jaren voorstander van het volledig afschaffen van de hondenbelasting en wij hebben dit ook in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 geschreven. In Amsterdam bestuurt de VVD mee in het college van B&W. In het akkoord wat in 2010 samen met GL en de PvdA is gesloten heeft dit punt geen prioriteit gekregen. Ons standpunt is en was dat een dergelijke belasting alleen de gemeentekas spekt (de inkomsten vloeien namelijk rechtstreeks naar de algemene middelen). Maar omdat Amsterdam een enorme bezuinigingsopgave heeft is er voor gekozen om niet te snijden in deze belasting In de komende maanden wil de VVD kijken naar een plan om de lasten voor Amsterdammers te verlichten. En we zullen dit plan voor de zomer in de gemeenteraad bespreken. Ik wil u toezeggen om in dit plan nogmaals de mogelijkheid te bekijken om de hondenbelasting in Amsterdam af te schaffen. Meer toezegging kan ik u helaas op dit moment niet doen.”

Mijn reactie:
Dank voor uw reactie. Fijn om te weten dat de VVD tegen de hondenbelasting is. Maar wat u in feite schrijft is dat de gemeente komt geld te kort en dus haalt de gemeente dat geld binnen van de hondenbezitter. Komt wat cru over vindt u niet?

16/02/2013 – Reactie van mevrouw Poot

“…..u heeft helemaal gelijk: dit is cru ……”

Helaas gaf ze niet aan wanneer ze deze kwestie echt gaat aanpakken.

17/02/2013 – reactie  mevrouw Poot

“…..De komende maanden wil de VVD Amsterdam een plan ontwikkelen om de lasten voor Amsterdammers te verlichten. Ik heb u toegezegd de overweging om hondenbelasting af te schaffen hierin mee te nemen. Voor de zomer zullen we dit plan in de gemeenteraad bespreken. Dit is wat ik u op dit moment kan toezeggen.”