Gemeenten kunnen #hondenbelasting blijven heffen #VNG

Voorlopig adviseert de VNG gemeenten om door te gaan met het heffen van de hondenbelasting. Mijns inziens moeten gemeenten VOORAF de kosten van de hondenbezit in de gemeente aan de hondenbezitter kenbaar maken. Achteraf hebben hondenbezitters geen wettelijke bescherming.

Mijns inziens heeft het ALTIJD zin om bezwaar te maken tegen de aanslag. Gebruik hiervoor de standaard brief en vul de brief aan indien nodig.

Artikel Vereniging Nederlandse Gemeenten:
Gemeenten kunnen hondenbelasting blijven heffen | VNG.